PANDORANIN KUTUSU YENİDEN AÇILMAMALI

PANDORANIN KUTUSU YENİDEN AÇILMAMALI

Rusyada Ruslar dışındaki ülke toprakları dışında yaşayan ve kanunen Rus topraklarında yaşama hakkı olan en büyük ikinci nüfusa Çerkesler sahiptir. Rus kanunlarında yer alan bu hakkı işlevsel hale getirmek zorundayız. Kanunlarda yazılı bu hakkı ete kemiğe büründürmek zorundayız.

Rus devleti, kanunlarında vatandaş olma hakkı tanıdığı Çerkes halkını görmezden gelmeye devam eder ve sorunu çözümsüz bırakmaya devam ederse bu ileriki dönemlerde Rusyaya ekstremizm olarak geri dönecektir. Ne Rus halkının ne de Çerkes halkının çatışmaya ve düşmanlığa ihtiyaçları yoktur. Klasik olarak yakın zamanlara kadar gelmiş olan diaspora Çerkesleriyle düşmanlık ve karşı tarafla uzlaşma niyeti taşımayan politikalar artık iflas etmiştir. Ruslar Çerkeslere kapı açmak zorundadır. Ruslar kapıları açmadıkça da ekstremizmin kapılarını Çerkeslere açmış olacaklar ve bu da Pandoranın kutusunun açılmasına neden olacaktır. Nalçik olaylarını ve Çerkes cumhuriyetlerindeki Vahhabist olayları hatırlayın. Bu olaylar uygun beyin yıkama yöntemleriyle mankurtlaştırılmış Çerkesler yani ekstremistleşmiş Çerkeslere örnektir. Bir halkın umutlarını elinden aldığınızda ne olacağının örneğidir. Ekonomik olarak geleceklerini baltaladığınız bir bölgenin normal sorunlarıdır. Geleceğe inanmamanın yarattığı arayışın kanlı yansımasıdır. Başınıza bela olmasın diye yanlış ve baskıcı davranmanın karşı tepkisidir. Yanlış uygulanan etkinin yanlış yaratan tepkisidir.

Rus devleti Rusya dışında yaşayan Ruslar için ayırdığı enerjiyi Çerkesler için de harcamak zorundadır. Politik, sosyal vs alanlarındaki uzmanlarıyla bu meseleyi masaya yatırıp çözmek zorundadır. Ruslar, Çerkeslerle olan ve uyku moduna aldıkları meseleyi çözebilecek iradeleri olduğunu ortaya koymak ve fiili olarak bunu gerçekleştirmek zorundadır. Ruslar, barış içinde meseleye yaklaşan Çerkeslerle bu konuya odaklanmak ve kurumsal birliktelik yaratıp devlet gücüyle sorunu sonuçlandırmak zorundadır.

Çerkeslerin umutsuz ve geleceksiz bir halka dönüşmeleri Rus düşmanlarının sürekli istismar edecekleri bir alan yaratacatır. Bu sonuna kadar da kanlı şekilde istismar edilecektir. Umutsuzluk ve geleceksizlik, yıkıcılık olarak hayat bulacaktır. Buna engel olmak zorundayız. Barışın ve alın terinin gölgesinde yaşayan iki halk olmanın yolunu bulmak zorundayız.

Marğuş Vezir

24.10.2015

01:26

SOSYAL MEDYA DEVŞİRMELERİ

SOSYAL MEDYA DEVŞİRMELERİ

Son günlerde sosyal medyada “Adıge/Çerkes” ismini de kullanan ve içinde yaşadığımız toplumun siyasi gerginliklerinden kaynaklanan öfkeyi kendi insanımıza kusan insancıklar iyice seslerini yükseltmeye başladılar. İçinde yaşadığımız ülkenin topraklarının neredeyse her yerine dağıldığımız gibi her siyasi eğilime de dağılmıştır halkımız. Adıge olmakta buluşmak yerine üzücüdür ki ülkedeki siyasi düşüncelerin ayrıştırıcı ve kavgasal yanı toplumumuza da bulaşmıştır.

Adıge toplumunun değişik ve zıt ideolojilerde yer alması normaldir ancak normal olmayan şey ideolojilerin aracı olmak ve Adıge olmanın sinerjisini yitirmektir. Elbetteki aramızda her türlü siyasi/ideolojik düşünceden taşıyan insanımız olacaktır. Ancak ideolojisi tarafından esir edilmiş bir Adıgenin artık Adıge olma konusunda bir değeri yoktur. Kendi evimiz olan Adıgelikte biraraya geldiğimizde ideolojiler enerjimiz olan Adıgeliği ve Adıge insanını yargılıyor ve Adıge olmayı ideolojisinin süzgecinden geçiriyorsa ve geçmeyeni Adıge saymıyorsa o ideoloji sahibi artık Adıge falan değil sadece ideolojik bir devşirme veya ideolojik bir köledir. Artık Adıge olmanın bir parçası değildir.

İdeolojisini öne alan insanlıkta arkada kalmıştır ve hızla da asıl değeri “insan olma”yı yitirmektedir. Adıge olmak farkındalıklı insan olmaktır, hissetmektir, kendi renginde yaşamaktır ve her rengin de yaşama hakkını tanımaktır. Bizi hizalamaya çalışan, şöyle değilseniz bizden olamazsınızcılar, ona sempati duyuyorsan şöylesinciler ideolojik devşirmelerdir. O insanlarımız asimilasyon çukuruna gömülmüş yitiklerdir. Onlarla zaten varılacak ne bir hedef ne de bir sonuç vardır. Yapılacak tek şey hızla onlarla olan bağlarımızı kesmek, enerjimizi ve gücümüzü sömürmelerine izin vermemektir.

“İnsan duruşu”nu yitiren devşirmelerden uzak günler diliyorum.

Marğuş Vezir

13.10.15

22:56

 

RUSYANIN DOĞUM SANCISI ÇEKEN TAZE MESELESİ: ÇERKES MESELESİ

RUSYANIN DOĞUM SANCISI ÇEKEN TAZE MESELESİ: ÇERKES MESELESİ

Rusya şu an Çerkeslerle ilgili bütün korkularını masaya yatırıp çözmek zorundadır çünkü ayı ininden çıkmıştır bir kere ve global olarak oyuna etkin bir şekilde katılmıştır.

150 yılı aşkındır sürgünde kaderine terkettiği halkın sorunlarına kimi zaman sırtını dönen kimi zaman da sorunlarını beklemeye alan Rusya bugün, soruna yaklaşımını değiştirmediği taktirde global rakiplerine en büyük silahı kendi elleriyle teslim etmiş olacaktır. Devletçi ve otoriter bir zihniyetle ülkeyi idare eden Ruslar bu zihniyeti değiştirip global rakiplerinin yeni yöntemlerine karşı, karşı hamle geliştiremediklerinde şu ana kadar işe yaramış olan devletçi ve otoriter zihniyet Rusyanın orta ve uzun dönemde büyük sarsıntılar geçirmesine belki de dağılmasına yol açacaktır. Çerkes halkının barışçı yapısından kaynaklanan sebeplerle Çerkes halkı fiili olarak Rusyaya karşı diasporadan kalkışmalarda bulunmamıştır. Ancak son zamanlarda hızlı asimilasyondan kaynaklı olarak ideolojik ve fiili evrilmeler yavaş yavaş görülmeye başlanmıştır. Radikal ve kanlı eylemlerden uzak olan Çerkesler asimilasyon sonucunda yavaşça tam da Rusyanın rakiplerinin istediği şekilde kıvama gelmeye başlamıştır. Rusya düşmanları bu durumun farkında olduklarından dolayı asimilasyon sonrası kimlik ve gelecek arayışına giren Çerkes toplumuna sızmışlar ve alan çalışmasına başlamışlardır. Sızdıkları alanlarda Çerkes toplumunun Rus düşmanlığını arttıracak eylem ve söylemler sürekli artan dozda beslenmektedir. Rusya düşmanlarının Çerkes toplumuna hitap eden yayınları düzenli ve güçlü bir şekilde organize edilmektedir.

Çerkes halkının soykırımının tanınması meselesi, Suriyede Rusların bombaladığı köylerin Çerkes köyleri oldukları ve özellikle yapıldığı iddiası, kültür derneği adı altında kaynağı belirsiz ve çokça desteklenen yeni yapılanmalar, dil konusunda ortaya çıkan provakatif sahıslar, çarpıtma haberlerle Çerkes vatanıyla diaspora arasında oluşan bağı zedeleme misyonuyla ortada dolaşanlar Rusya düşmanlarının devşirme Çerkes taşeronlarını kullanma biçimleridir.

Rusyanın şu anda Suriyeyi global rakiplerinin inadına bombalaması onun gücünün sarsılmaz ve devamlı olduğunun göstergesi değildir. Rusyanın beklemeye aldığı, fiziki güçle bir şekilde çözebileceğine inandığı ikincil görünen meseleleri modern çağda yeni baş belaları olacaktır Rusya için. Rusya güçlü olabilmek ve geleceğini sağlama alabilmek için Abhazyayla kurduğu denge ve işbirliğini Çerkesler ile de kurmalıdır. Rusya rakiplerinin sürekli sorun oluşturacağı ve bahaneler bulmakta zorlanmayacağı Çerkes bölgesi Rusyanın yumuşak karnıdır. Tatmin edilmemiş ve haksızlığa uğradığına inanan insanlardan oluşacak kitleleri Boris Yeltsin gibi bir yönetim geldiğinde veya Rusyanın dikkati başka meselelere çevrildiğinde Çerkes bölgesine sokup orayı ve Rusyanın tamamını yangın yerine çevirmek gayet kolaydır.

Rusyanın aşırıcılık ve radikalizm bahanelerini bırakıp meseleye acilen eğilmesi gerekmektedir. Vatandakinin en az 7 katı olan bir insan kitlesinin gözardı edilmesi mutlaka Rusların başına iş açacaktır. Ödenecek bedeli ise hem Ruslar hem de Çerkesler ödeyecektir. Bu yüzden Rusyanın Çerkes halkı meselesinin çözümünü meselenin muhattabı olan Çerkeslerle oturup çerçevelendirmesi gerekmektedir. Rusyanın Kosova Çerkeslerine yaklaşımını genelleştirip ekonomik ve sosyal bir çerçeve belirleyip tüm diaspora Çerkesleri için uygulamaya koyması gerekmektedir. Rusyanın Çerkes bölgelerine yönelik oluşacak hareketin sosyal ve politik huzuru bozmayacak şekilde gerçekleşmesi için şartları oluşturması ve Çerkeslerle mutabık şekilde bu hareketi hem Çerkesler hem de Rusya lehine yürütmesi gerekmektedir.

Marğuş Vezir

02.10.15

22:04

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİNİN GENEL KURULU YAPILACAK

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİNİN GENEL KURULU YAPILACAK
Dünya Çerkes Birliğinin genel kurulu yapılacak 19 Eylülde, vatanımızda. Sözü evirmeden ve çevirmeden gerçeklere dayalı bir yaklaşım içinde karar almaları gerekmektedir. Xase/Örgüt halkımızın adına iş yaptığı için halkımızın geleceği için en uygun kararları vermek durumundadır. Halkdan saklanarak örgüt/xase işleri yürüyemez. Halkımızın karşı karşıya olduğu ağır sorunların zamanın şartlarına uygun şekilde çözümünün ortaya konması bu örgütün sorumluluğundadır. Örgütün bu zamana kadar içinde bulunduğu yanlış yaklaşımdan vazgeçerek insanlarımızın güvenini kazanması örgütün insanlarımıza yükleyeceği sorumlulukları insanlarımızın yerine getirmeye başlamalarına yol açacaktır.
“Biz olmazsaydık birilerinin öfkesi vatandakilerin hayatını allak bullak edecektir” felsefesiyle Adıge halkının sorunlarını basite/çıkmaza indirgeyenle artık ne zamana ne de örgüte yakışmaktadır. O öfkesiyle saldırganlaşacaklarını iddia ettikleri Ruslara da “Biz olmazsaydık ekstremistler/aşırılıkçılar çoğalacak.” diyorlardı. Tüm halkı ilgilendiren işler korkaklıkla ve gizli saklı yürüyemez. Bunlar akıl işidir.
Zamanın bize getirdiği odur ki Rusların ve Adıge halkının uzlaşmaları kaçınılmaz olmuştur. Bu kaçınılmaz durumu gösteren pek çok olay gerçekleşmektedir şu an dünyada. Çerkesler yaşadıkları acı trajedi dolayısıyla dünyanın pek çok yerine dağılmışlardır. Eğer Çerkes halkı tamamen asimile edilir ve Ruslar da Çerkes sorununa duyarsız kalırlarsa kısa ve orta dönemde devşirilen Adıge ekstremistler Rus topraklarına yollanacaktır. Hem vatanımız hem de Rusya Federasyonu bir ateşe atılacaktır. Bugün Çerkes soykırımını tanıyan ve tanımak için sıraya giren ülkelere baktığınızda bunun batının işi olduğunu göreceksiniz. Bize fayda sağlamak veya bizi çok sevdiklerinden dolayı böyle davranmadıklarını anlayacaksınız.
Ruslar Adıge halkına yaşattıklarını zamana uygun olarak telafi edeceklerdir. Dün nasıl ki Balkar ve Karaçaylara yaşattıklarını telafi etmişlerse. Barış ve birlikteliğe dayalı bir şekilde Adıge halkının sorunlarını hem Adıge hem de Rus halkının yararına çözümünün sağlanmasıdır DÇBnin misyonu. Çocuk kandırır gibi bize başka bir şey karşı tarafa başka bir şey söyleyen lafla peynir gemisi yüzdüren şahısları istemiyoruz. Alınteri ve çalışma temelli olarak diasporada yaşayanların enerjilerini ve varlıklarını vatan yoluna düşürmektir DÇBnin sorumluluğu.
DÇB vatan ve diaspora arasında köprü olmak durumundadır. İki tarafı da gerçeklere dayalı olarak birbirine tanıtmak zorundadır. Halkın enerjisini vatana yönlendirmesi gerekmektedir. Rus ve Adıge halkının barışa ve gerçeğe dayalı şekilde anlaşmalarını sağlamalıdır. Adıge yurdunun alınteriyle ıslandığı ve sevinçli kafe dansının yapıldığı bir yer olmasını hedeflemelidir örgüt.
14.09.2015
Marğuş Vezir
23:55