Kitaplarım Üzerine/ Си Тхылъхэм Теухуауэ…

 

 

Bir Adıge Yüreğinden Yankılar

ÇERKES GENÇLERİ mutlaka indrin.!!! Ücretsizdir. Kendi sesiniz duyacaksınız bu kitapta.
Çerkesler için Şiirler ve Denenmesi Gereken Denemeler 🙂
Diasporada atan bir Çerkes yüreğinden yansımalardır. Denenmesi tehlikeli olabilir 🙂

(Açıklama: Bu kitabı ücretli platformdan kaldırdım ve ücretsiz olarak yayınladım. Bunu gençlerimize ulaşsın diye yaptım. Belki içeriğini okuyan iyi yürekli bir hemşerimiz özellikle gençlere ulaşsın diye basılmasını sağlar diye umuyorum.)

İndirmek için tıklayınız…

 

Kitaba resme tıklayıp ulaşın….

Bir Adıge Yüreğinden Yankılar
Bir Adıge Yüreğinden Yankılar

 

Хэхэс Адыгэгум ЩызэщIэхъэхэр

Ди лъэпкъэгъу си шыпхъу си къуэшхэ,
Хэхэс Адыгэм игу куэд щохъэр. Адыгэбзэр усэ махъури зыпхыресыкI хэхэсым и гур. Тхыгъэ махъури ЩIы хъурейм тет Адыгэм Адыгэ Iуэхум щхьэ гъуэгу ирегъэлъагъу.
Мис зы ХЭХЭСым игу сыкIэр къэзгъэлъагъуэ усэхэмрэ Адыгэбзэм къыригъэлъагъу лъагъуэмрэ къэзгъэлъагъуэ и тхыгъэхэр щызыхэлъ тхылъыр..

Къевдзых, феджэ гу къылъыфтэ.

Къевдзыхын папщIэ фытеIусэ…..

(ПщIэ щэфтынукъым)

Маргъущ Везир

Тхылъыр сурэтым фытепIытIэм

къэвдзыхыфынщ…

Хэхэс Адыгэгум ЩызэщIэхъэхэр
Хэхэс Адыгэгум ЩызэщIэхъэхэр


AKLA MEYDAN OKUMA Alabileceğiniz Yerler
Kitabım nihayet basıldı ve elime geçti.
Kayseri’deki dostlar resimdeki yerlerden temin edebilirler.
UZAKTAKİ DOSTLAR internetten edinebileceğiniz.
LİNKLER/BAĞLANTILAR.:
Uzaktaki dostlar ayrıca kargoyla, FACEBOOK tan benimle iletişime geçerek edinebilirler.
Destek olup kitabı tüketirseniz 2 tanesi daha yolda. Biri Adıgebze makale ve şiirler diğeri ise diasporayla ilgili çıkmazlar ile ilgili makale ve şiirler…
(Not: Yeterli destek bulamadığım için ikisini de elektronik ortamda yayınlamak zorunda kaldım. Yukarıdaki iki kitap)
Kitaba hayat veren дзыбэ Yaşar beye de saygılarımı iletiyorum.
Akıl değil destek verenlerle yolumun kesişmesi dileğiyle.