RUS YÖNETİMİNE ÇALIŞAN YEREL TAŞERONLAR ÇERKES HALKININ VE RUS HALKININ EN BÜYÜK GÜNCEL SORUNUDUR

RUS YÖNETİMİNE ÇALIŞAN YEREL TAŞERONLAR ÇERKES HALKININ VE RUS HALKININ EN BÜYÜK GÜNCEL SORUNUDUR

Batı ve Amerika coğrafyaları karıştırmak için taşeronlarını ustalıkla kullanırken Rusya Federasyonu da taşeronlarını kendi topraklarını denetim altında tutmak için kendi topraklarında kullanma yoluna gitmiştir. Rusyanın kendi topraklarında çıkabilecek sorunları bu yöntemle kontrol altında tutma yöntemi iflas etmiştir çünkü bu yöntem sorunları çözmek yerine sorunların artarak ötelenmesine sebep olmakta bu da Batının taşeronu olabilecek örgütlere alan açmakta bu da hem Rusların hem de sorunun muhattabı olan halkların yaşayacakları daha büyük sorunların önünü açmaktadır.

Rusya Çerkesya bölgesinde istikrarını sürdürmek adına yerel taşeronlar kullanmaktadır. Rusya böyle yaparak sözde iç istikrarını sürdürmektedir. Yerli taşeronlar da sürekli olarak yönetimin kulağına her şeyin yolunda olduğunu fısıldamakta onlar da taşeronlarının işlerini iyi yaptıklarını ve işlerin yolunda gittiğini zannederek taşeronlarını kullanmaya devam etmektedirler. Bu taşeronlar, ülkeyi ileride büyük sorunlara yol açması kaçınılmaz sorunları öteledikleri gerçeğini gizlemekte uzmanlaşmış kişilerdir. Bazen yönetimi kendi yazdıkları senaryolara dahi inandırarak yerel halkın ileride patlayacak hoşnutsuzluklarını ve dışarıdan gelecek taşeron örgütlere alan açtıkları gerçeğini gizleyerek ülkenin geleceğini dinamitlemektedirler.

Rus yönetimi sadece sorunları ötelemeye ve içinden çıkılmaz hale getirmeye yarayan taşeron kullanarak ülke istikrarını koruma politikasından derhal vazgeçmelidir. Rus yönetimi , Çerkeslerin gerçek sorunlarını sadece kendi çıkarlarını korumak için çarpıtan ve kendileri olmadığında kıyametin kopacağını fısıldayan yerel hainlerden derhal kurtulmalıdır. Baskıya, haksızlığa, çözümsüzlüğe ve hoşnutsuzluğa sebep olan bu vizyonsuz ve çıkarcı insanların aslında kendisinin en büyük düşmanı olduğunu görmelidir Rus yönetimi.

Çözüm gerçeklerden geçer ve gerçek muhattaplarıyla sağlanır. Ortada Çerkes sorunu vardır ve sorunun muhattabı Çerkes halkının gerçek temsilcileridir. Şiddeti onaylamayan, diyalog yanlısı ve barış yanlısı söylemlerle mücadele eden bu insanların “intikam değil adalet” söyleminin ciddiye alınması gerekmektedir. Böyle insanların ciddiye alınmaması barış içinde yaşamaya inancını yaralamakta ve hoşnutsuzluğu beslemektedir. Hoşnutsuzlukla taşeronlar beslenirken ülkenin barış içinde geleceğe uzanmasını engelleyecek alanlar açılmaktadır ve bu alanların nasıl terörle doldurulduğunun örnekleri de çoktur dünyamızda.

“İntikam değil adalet” isteyen insanların her faaliyetini çarpıtarak Rus yönetimine rapor eden ve alandan haberdar olmayan Rus yönetimine vesveselerine inanmaktan başka seçenek bırakmadıkları için yönetime yanlış adımlar attıran taşeronlardır asıl ortak düşman. Bu düşmanlara hayat hakkı tanımamak Rus yönetiminin atacağı en gerçekçi adım olacaktır. Taşeronlar sorunu derinleştirme ötesinde hiçbir işe yaramamaktadır. Rusyanın silahsız ve kendi bekasına hizmet ettiğini zannettiği taşeronları Batının silahlı taşeronlarından daha tehlikelidir. Rusya kendi bekası için oluşturduğu yerelde faaliyet gösteren kendi taşeronlarının tehdidi altındadır. Günlük çıkarlarının peşinde olan bu taşeronlar ülkeyi çıkmaza sokmaktadır ve bu açıktır.

 

Marğuş Vezir

30.09.17

00:06

LOCAL KRASNODAR ADMINISTRATION MUST STOP ITS RACIST ACTIONS IMMEDIATELY

LOCAL KRASNODAR ADMINISTRATION MUST STOP ITS RACIST ACTIONS IMMEDIATELY

The real owners of the Krasnodar Krai are Circassians and most of the Circassians are now away from their homeland. Tsarist armies exiled Circassians and carried out massacre against Circassians. Only a few of the population escaped from Tsarist violence.

Nowadays in Krasnodar Krai the local administration is carrying out racist actions. The administration is denying Circassians and their rights. Ghuafe Ruslan ,an old Circassian activist, is on hunger strike to tell the unfair actions against Circassians to the world. Ruslan made a declaration on 21st of May ,the Memorial Day of Circassian Genoside and Exile. The administration arrested him then, the administration fined him.

The administration of the Krasnodar Krai should know that your land is our homeland. We are going to get our rights. We are a peaceful nation and you should not act in a racist way. We do not blame the children of Tsarist fathers because of their father’s sin. If the administration handles the hatred of tsarist period to our period nobody will win. You will cause radicalism and you will be targets of an asymmetric and bloody war. There are a lot of supporters of such wars in the world as you clearly know.

We are demanding our rights. You are going to recognise our issue and you are going to act for it.

You are going to accept your grandfathers’ bloody faults and understand what it costed.

We demand citizenship of Russia,

We demand to be able to live on our homeland,

We demand to live on our homeland together with whoever there lives,

We demand to live on our homeland keeping our Circassian colour,

We demand a future on our homeland….

WE DEMAND JUSTICE, WE DO NOT WANT TO TAKE REVENGE.

WE HAVE POTENTIAL TO CREATE A PEACEFUL FUTURE OR YOU CAN WASTE LIVES IN ENDLESS WARS.

 

Margus Vezir

12.09.17

20:53