RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

Kanjal Anmalarında yaşanan olaylar Çerkes toplumu açısından pek çok dersler çıkarılmasına neden olmuş ayrıca pek çok açıdan olumlu sonuçlara sebep olacak değişimlere gebe olunduğunu göstermiştir.

Sürgünden beri, vatanda kalan ve yerel taşeronlara havale edilen vatan Çerkeslerinin yerel taşeronlarla idare edilemeyeceğini, statükonun çöktüğünü göstermiştir olaylar. Küçük kıvılcımlarla provakasyona gelmeyen Çerkeslerin, haklı davalarında bilinçli bir şekilde bir araya gelme potansiyelleri test edilmiştir. Başarılı olmuştur. Statükonun kendini güçlü hissettiği bir zamanda, statükonun can çekiştiği anlaşılmıştır. Geleneksel yöntemlerin Çerkesya gerçeğini örtbas edemeyeceği, Çerkeslerin tarihi hakları için mutlaka mücadele edeceği, mücadelenin de manipüle edilen grup ve de yerel güçlerce önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Çerkesyanın duygusal nedenlerle değil de teknik nedenlerle hem Rusyanın hem Çerkeslerin ikbali için ayağa kaldırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Ne Karaçaylar ne de Balkarlar Çerkesyanın sahibidirler. Çerkeslerin kitleler halinde vatanlarından sürülmelerinden sonra Çerkeslerin aleyhine gasp ettikleri her hak elbette ellerinden alınacaktır. Kendileri de sürgüne uğradıkları halde geri gelebilmişlerse ve Çerkeslerin geri dönüşüne karşı çıkıyorlarsa bu tabii ki Çerkeslerin kabul edeceği bir durum olmayacaktır. Karaçay ve Balkarların Çerkesyadaki yeri geçmişte olan yerleridir. İhanet ve gasp asla kabul edilmeyecektir. Ayrıca ne Karaçaylar ne de Balkarlar Rusların pis işlerini görecek imkan ve kabiliyettedirler. Yeni statüko ve bölgesel gerçekler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgede tek oyun kurucu Ruslar değildir ve bölge tüm Rusyayı felakete sürükleyecek imkanlara sahiptir.

Rusya eğer Çerkeslerle kurması gereken dengeyi kurmazsa hiçbir zaman Çerkeslerin hep var olan potansiyel kabiliyetlerini yok edemeyecek ve yarınından emin olamayacaktır.

Çerkesyanın yeniden ayağa kaldırılması en çok Rusyanın işine yarayacaktır. Karşılıklı ve ciddi ekonomik ilişkilerin geliştiği, üretimin Rusyanın önemli ihtiyaçlarını karşıladığı, siyasi olarak provakasyonlara kapanmış bir RF üyesi Çerkesya, Rusya açısından rakiplerine karşı en önemli hamle olacaktır.

Küçük Özetler:

Ruslar Çerkeslerle barış temelli olarak uzlaşmak zorundadır.

Karaçay ve Balkarlar tarihi Çerkesyada Çerkesler aleyhine bir yer işgal edemez ve Çerkesler tarihi haklarını alacaktır.

Çerkes meselesi inkar edildikçe, Çerkesler, Ruslar için en büyük riski yaratacak potansiyele sahiptir.

Çerkes meselesi insancıl ve adil bir çözüme kavuşturulduğunda, Çerkesya, Ruslar için en büyük avantajlı durumu yaratacak potansiyele sahiptir.

Yerel taşeronlar ve kuklalar dönemi geçmiştir.

Çerkesya şu an Kırım, Ukrayna, Gürcistan üzerinden Batının parasıyla yerel taşeronlarca istikrarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu arada Çerkesler elbet bir şekilde ayağa kalkacaktır. Eğer canları yandığı için ayağa kalkarlarsa can yakacaklardır. Eğer gelenler için saygıyla ayağa kalkarlarsa karşıdakilerle beraber insanlıklarını karşılıklı onure edeceklerdir.

Haydi, barış içinde meselemizi konuşalım. Provakasyon şiddet getirir.

Haydi, gerçekle, yalnız gerçekle yaklaşalım meseleye. Gelecek manipülosyonla kurulamaz.

 

 

Marğuş Vezir

29.09.2018

15:32

SOYKIRIM

SOYKIRIM
Bir halkı topraklarından zorla koparmak ve teker teker öldürmek yerine topluca öleceklerini bilerek ölüm yolculuğuna çıkarmak elini kana bulaştırmadan soykırım yapmaktır.
Savaşta da ordu ile sistemli sivil katliamı yapmak zaten soykırımdır.
Barışta da sistemli bir politikayla bir halkın rengini ve hafızasını silmeye çalışmak da soykırımdır.
Soykırıma karşı adaleti talep etmek susturulamaz. Kapıları elbette zorlayacağız ve duymayan kulaklara işittireceğiz yeniden tohum olup düşmek ve yeşermek için Çerkesyada.
Kendi soykırımı karşısında susmak kendi soykırımına alet olmaktır.

Marğuş Vezir
30 Mayıs 2018 23:28

RUSYA FEDERASYONUNA ÇAĞRI 2

RUSYA FEDERASYONUNA ÇAĞRI 2

Bunu ister iyi niyetli yapın ister bizimle ilgili endişelerinizden dolayı yapın ama mutlaka diyaspora Çerkesleriyle bağlantı kuracak resmi bir birim oluşturun.

Evet RF olarak büyük oynuyorsunuz ancak Çerkeslerle ilgili küçük düşünüyorsunuz ve muhattabımız siz olduğunuz halde bizim meselemizi rakiplerinize terkederek büyük bir gedik açıyorsunuz hem Çerkes hem Rus halklarının güvenli geleceğinde.

Coğrafyanızdan en uzak dünya meselelerine dahil oluyorsunuz ve büyük oyunlara katılıyorsunuz ancak yanı başınızda duran ve size ait olan Çerkes meselesiyle ilgili korkak davranıyorsunuz ve yüzleşemiyorsunuz.

Uykunuzdan uyanın artık. Bizlere yakında size karşı yapacağımız düşmanlık ve vereceğimiz zarar karşılığında rakiplerinizin bize vadedeceği imkânlarla sarhoş olup RF’yi cehenneme çevirecek projeleri var. Siz yanı başınızdaki bu musibet karşısında hiçbir somut adım atmıyorsunuz. Ya votkayı fazla kaçırdınız her şey tozpembe, ya bizle ilgili sorunu çözemeyecek kadar aciz bir devletsiniz.

Şu an rakipleriniz projelerini somut olarak hayata geçirmeden önce karşılıklı çözüm geliştirme şansımız var. RF’nin başında hep Putin gibi dirayetli adamlar olmayacak. RF’nu Batının elinde oyuncak olmaktan kurtaran adam tabii ki Çerkes meselesini de çözebilecek dirayete sahiptir. Ancak emin olun mesele çözülmeden devletin başına ikinci bir Yeltsin’in geçmesiyle rakipleriniz bu meseleyle bizden devşirdikleriyle hem sizi vuracak hem de bizim insanlarımızı felakete sürükleyecek.

Evet, resmi bir birim kurun bizimle ilgili ve bizimle temas kurun. En aklı başımızdakinden en çok saçmalayanımızın fikirlerini duyun. Sonra karşılıklı olarak uzlaşacağımız kriterlere uygun olarak nitelikli bir geri dönüşün önünü açalım. En baştaki kriterimizi de Çerkesyaya dönmek için Çerkesyada ve dolayısıyla RF’nda kan dökmek gayesi gütmemek ve barışa ve üretime katkıda bulunmak olarak belirleyelim… Her şeyi konuşalım ki dün olduğu gibi yarın da kulaklarımıza başka coğrafyadan gelenlerin fısıldadıklarıyla halklarımızı felakete sürüklemeyelim.

Marğuş Vezir

04.09.18

22:15

 

RUSYA’YA ÇAĞRI

RUSYA’YA ÇAĞRI

Çerkesya Rusya Federasyonunun barışla atan kalbi olmalıdır. Bunun için de RF Çerkesleri geleneksel yöntemleriyle kontrol etmek için istihbarat örgütünü ve sadece kişisel çıkarlarını gözeten yerel işbirlikçileri kullanma yöntemini bırakmalıdır. Batının hedefi Rusyayı çökertmektir ve bunun için geleneksel Rus siyasetinin yöntemlerini kendi aleyhlerine çevirecek en elverişli alan geleneksel Rus siyasetinin zarar verdiği Çerkeslerdir. İyi bir propagandayla işlenecek Çerkeslerle Çerkesyanın ikinci Ortadoğuya çevrilmesi hedeftir. Bu hedef gerçekleşirse bedel ödeyenler sadece Rus ve Çerkesler olacaktır. Kazanan Batı olacaktır. Abhazya ve Osetya sadece son sınırlarıdır tehlikenin. Tehlikenin kalbi Çerkesyadır. Bağımsızlıkların tanınmasıyla Abhazya ve Osetya mücadelenin fiziki sınırı olmuştur. Umutsuzluğa sürüklenen büyük bir kitle olan Çerkeslerle ilgili olarak RF gerekli adımları atmayıp Çerkesleri yok saymaya devam ederse bedelini ağır ödeyecektir. İkinci bir ortadoğuyu yaratacak geleneksel politikalar yerine barışa dayalı politikalar derhal hayata sokulmalıdır RF tarafından.


Marğuş Vezir
28.08.2018
01:11

 

 

SORUMLULUK VE VEFA

SORUMLULUK VE VEFA

(Birilerine, herkese değil…)

Sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsanız sorunlardan yakınma hakkınız yoktur ve sorunların en büyük parçasısınız. Vefa gösteremiyorsanız cefa çekmekten yakınamazsınız ve çözüm önerileriniz de sadece laf kalabalığından ibarettir ve de insanların enerjisini oyalayarak insanlara cefa ediyorsunuz.

Keşke bunları yazmak zorunda olmasaydım. Keşke hepimiz toplum olmanın gereği olarak bireysel olarak üzerlerimize düşeni yapsaydık. Keşke güç sahibi olduktan sonra gücümüzü toplum yararına kullanabilip geçmişimizde, mensubu olduğumuz halkın güzel değerlerini ileriye taşımak için gücümüzle katkıda bulunsaydık ve her şeyin eskisi gibi olmadığını söyleyip timsah yaşları dökerek vicdanları sömürmeseydik.

Keşkelerle zaman akıyor ve geleceğimizi duyarsızlığın yarattığı karanlıklar bekliyor.

Çoğunuzu köylerinizden o yaşlı insanlarımız ve insan olmanın keyfini paylaştığınız arkadaşlarınız uğurladı sizi şehirlere. Yüreklerinizde sorumluluğunuz ve vefalı olacağınıza söz vererek çıktınız köylerinizden. Şehirlerde binbir zorluk çektiniz ve sadece köye gideceğinizde aklınızın ucuna geldi sorumluluk ve vefa. Uzun yıllar köylerinize gittiniz ve köydeyken hiç bir şey olmamış gibi kısa zamanlar geçirdiniz oralarda. Zamanla ziyaretleriniz seyrekleşti ve sonunda tamamen koptunuz köylerden. Köyleriniz zamanla silikleşti. Köylerinizden gelen insanlarla karşılaşmamak için köşe bucak kaçtınız. Zamanla o gelenler de sizlere benzediler. Herkes hayat kavgası veriyor ve birbirini umursamıyordu. Sonra birileri bir şeylerin yanlış gittiğini anladı ve köklerini aramaya başladı. Eski günlerdeki güzellikleri şehir ortamında ileriye taşımanın yollarını aramaya başladı. O insanlar canla başla çabalarken onlara destek olmadığın gibi o insanlara en iyi Çerkes benim nutukları attın. Baktın Çerkes olmak rant getiriyor ismini gücüne güç katmak için kullandın. Sonraysa her şeylerini toplumun geleceğine adayan insanlarımızın karşısına çıkıp bu sefer de oluşturduğun sanal Çerkesliğinle öne çıkıp itibar devşirmeye kalktın. Çerkeskayı giydin, kalpağını taktın, vatana gidip gezdin tozdun. Vatanda kahvaltı sofrasında bile yediklerini anlata anlata bitiremedin. Tüm bunları ruhunda insanlığını yutup öldüren karadeliği itibar ile kapatmak için kullandın. Ancak sanal itibarına rağmen insanlığın o karadeliğe düştü ve öldü. Senin itibar ve gösterişinden dolayı vatanın da parayla olduğu izlenimini yaratarak temiz ruhları vatandan uzak ettin. Atalarının lanetini kazandın. Derneklerde ve festivallerde boy gösterdin ancak insanlığını karadelikten çıkarıp kimselere gösteremedin.

Pişman olmak, sorumluluğunu hatırlamak, vefa için kendine verdiğin sözü anımsamak gerekiyor karadeliğin kapanması için. Sömürdüğün değerleri toplumun geleceğe aydınlık içinde taşınması için her kutsalını uğruna feda ettiğin para ve gücünü artık ait olman gereken toplum için sarf etmen gerekiyor. Böylece o karadelik küçülecek ve yok olan insanlığın yeniden hayata dönecek. Daha önce gücünün sana kazandıramadığı gerçek itibarı kazanıp yavaş yavaş haz alacaksın.

Marğuş Vezir

04.09.18

02:28

ÇERKESCE

ÇERKESCE

Çerkesce bir işe yaramıyor mu? Hayat kavgasında bir yeri yok mu Çerkescenin? Çerkesce ve Çerkeslik birer pranga mı yolumuza devam etmemizi engelleyen?…. Bunlar pek çoğumuzun bazen kendimize sorduğu sorulardır. Çerkesceyi işleyen hayatlarımızda olması gereken yere koyamadığımız ve kıymetini tam olarak bilemediğimiz için bu soruları kendimize sormaktayız.

Kavgamız sadece fiziki olarak iyi imkânlar edinmek, karın doyurmak, ekonomik olarak hayatımızı idame ettirmek değildir. Kavgamız fiziki dünyamızdaki mücadelemizle birlikte ruhsal dünyamızda da cereyan etmektedir. “Çerkesim.” diyen her bir Çerkesin iç dünyasında iyi bir insan olma kaygısı ve kavgası vardır.

Fiziki olarak hayatlarımızı kazandığımız dünyada pek fazla yeri olmayan Çerkescenin değeri nedir peki?… Çerkesce “insan” olmanın sözcüklere kodlandığı bir dildir. Çerkesce düşünüyorsanız yüreğinizle düşünüyorsunuz, “insan” sözcüğünün/olmanın anlamını biliyorsunuz, duru sevgiyi biliyorsunuz/deneyimliyorsunuz.

Çerkesce, ruhunuzun “insan olma” anahtarıdır. Nasıl ki fiziki dünyanızda fiziki olarak geniş bir hareket alanı için paraya ve maddiyata ihtiyaç duyuyorsanız ruhsal dünyada insan olarak geniş bir hareket alanı için Çerkesceye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ayrıca insan olmanın kodlandığı Çerkescenin hayat bulmuş hali olan xabzeye de şiddetle ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü Xabze kendisini insan olarak kodlayan bir dille kendinizi ifade etmenin somutlaşmış şeklidir. Yani kanlı, canlıdır.

Çerkesce konuşmak ruhunuzun prangalardan kurtulmasıdır. Özgür/Özü-gür insan olmanın anahtarını taşıyıp her gün insan olmanın değişik ve güzel renklerdeki kapılarını kendinize açmaktır.

Çerkesce şu anda fiziki dünyamızda vatanımızla bağımızdır. Fiziki olarak üzerinde yeniden yaşayabilme olanağı talep ettiğimiz vatanımız Çerkesyanın fiziki sembolüdür.

Lütfen hayat kavgalarınızın sadece para ve konforlu hayat için olmadığını unutmayın. İnsanları festivallere ve derneklere toplayan ancak insanların oralarda bulamayıp dağıldıkları şey o, Çerkescenin bize hep fısıldadığı şeylerin ta kendisidir. Fark edin. Kimliğimizin, geleceğimizin Çerkescede kodlandığını fark edin. Özlemlerimizin Çerkescede kodlandığını fark edin… Eğer ki herkes farkına varıp içselleştirirse bunları, o zaman halkımız için kâbuslar sona erer. Maddi olanaklarımızı da kendimiz gibi olmak için kullanırız ve hayattan gerçekten keyif almaya başlarız.

01.09.2018

22:20

Marğuş Vezir