RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

Kanjal Anmalarında yaşanan olaylar Çerkes toplumu açısından pek çok dersler çıkarılmasına neden olmuş ayrıca pek çok açıdan olumlu sonuçlara sebep olacak değişimlere gebe olunduğunu göstermiştir.

Sürgünden beri, vatanda kalan ve yerel taşeronlara havale edilen vatan Çerkeslerinin yerel taşeronlarla idare edilemeyeceğini, statükonun çöktüğünü göstermiştir olaylar. Küçük kıvılcımlarla provakasyona gelmeyen Çerkeslerin, haklı davalarında bilinçli bir şekilde bir araya gelme potansiyelleri test edilmiştir. Başarılı olmuştur. Statükonun kendini güçlü hissettiği bir zamanda, statükonun can çekiştiği anlaşılmıştır. Geleneksel yöntemlerin Çerkesya gerçeğini örtbas edemeyeceği, Çerkeslerin tarihi hakları için mutlaka mücadele edeceği, mücadelenin de manipüle edilen grup ve de yerel güçlerce önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Çerkesyanın duygusal nedenlerle değil de teknik nedenlerle hem Rusyanın hem Çerkeslerin ikbali için ayağa kaldırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Ne Karaçaylar ne de Balkarlar Çerkesyanın sahibidirler. Çerkeslerin kitleler halinde vatanlarından sürülmelerinden sonra Çerkeslerin aleyhine gasp ettikleri her hak elbette ellerinden alınacaktır. Kendileri de sürgüne uğradıkları halde geri gelebilmişlerse ve Çerkeslerin geri dönüşüne karşı çıkıyorlarsa bu tabii ki Çerkeslerin kabul edeceği bir durum olmayacaktır. Karaçay ve Balkarların Çerkesyadaki yeri geçmişte olan yerleridir. İhanet ve gasp asla kabul edilmeyecektir. Ayrıca ne Karaçaylar ne de Balkarlar Rusların pis işlerini görecek imkan ve kabiliyettedirler. Yeni statüko ve bölgesel gerçekler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgede tek oyun kurucu Ruslar değildir ve bölge tüm Rusyayı felakete sürükleyecek imkanlara sahiptir.

Rusya eğer Çerkeslerle kurması gereken dengeyi kurmazsa hiçbir zaman Çerkeslerin hep var olan potansiyel kabiliyetlerini yok edemeyecek ve yarınından emin olamayacaktır.

Çerkesyanın yeniden ayağa kaldırılması en çok Rusyanın işine yarayacaktır. Karşılıklı ve ciddi ekonomik ilişkilerin geliştiği, üretimin Rusyanın önemli ihtiyaçlarını karşıladığı, siyasi olarak provakasyonlara kapanmış bir RF üyesi Çerkesya, Rusya açısından rakiplerine karşı en önemli hamle olacaktır.

Küçük Özetler:

Ruslar Çerkeslerle barış temelli olarak uzlaşmak zorundadır.

Karaçay ve Balkarlar tarihi Çerkesyada Çerkesler aleyhine bir yer işgal edemez ve Çerkesler tarihi haklarını alacaktır.

Çerkes meselesi inkar edildikçe, Çerkesler, Ruslar için en büyük riski yaratacak potansiyele sahiptir.

Çerkes meselesi insancıl ve adil bir çözüme kavuşturulduğunda, Çerkesya, Ruslar için en büyük avantajlı durumu yaratacak potansiyele sahiptir.

Yerel taşeronlar ve kuklalar dönemi geçmiştir.

Çerkesya şu an Kırım, Ukrayna, Gürcistan üzerinden Batının parasıyla yerel taşeronlarca istikrarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu arada Çerkesler elbet bir şekilde ayağa kalkacaktır. Eğer canları yandığı için ayağa kalkarlarsa can yakacaklardır. Eğer gelenler için saygıyla ayağa kalkarlarsa karşıdakilerle beraber insanlıklarını karşılıklı onure edeceklerdir.

Haydi, barış içinde meselemizi konuşalım. Provakasyon şiddet getirir.

Haydi, gerçekle, yalnız gerçekle yaklaşalım meseleye. Gelecek manipülosyonla kurulamaz.

 

 

Marğuş Vezir

29.09.2018

15:32

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Bir cevap yazın