BOŞLUK

BOŞLUK
Doldurulması gereken bir boşluk var Türkiye’de Çerkes diyasporasında ve bu boşluğu da KAFFED’in dönüşerek doldurması gerekmektedir. KAFFED yılların kazanımlarının yansımasının sonucunda kurulan bir yapılanma olsa da şu an yerinde sayan ve Çerkesya diasporasının umudu olmaktan uzaklaşmış bir kurumudur. Diyaspora Çerkeslerinin en etkili lobi kurumu olabilme kapasitesini barındıran KAFFED türlü nedenlerle lobi kurumu olmak yerine maalesef ki anti-lobi işlevi görmektedir.
Tüzüğünde “Kafkaslılık bilincini ve bilgilerini geliştirmek”, “Kafkas toplumu”, “Kafkasya, Kafkas tarihi ve kültürü ”, “ üyelerinin Kafkaslı ortak kimliğine yaraşır ve topluma örnek olacak biçimde yaşamaları için ”gibi ibareler bulunan KAFFED’in bilimsel olmayan yaklaşımları Çerkes halkını ve Çerkesya tarihi gerçeğini atlamakta ve bu da Çerkes halkının sesinin dünyada duyulmasını engellemektadir. Olmayan Kafkaslılık bilinci, olmayan Kafkas toplumu gerçeği, olmayan Kafkas tarihi ve kültürü, olmayan Kafkaslı kimliği gibi bir girdapta Çerkes kimliği yok sayılmakta ve boğulmaktadır. Eğer KAFFED Kafkaslı kimliği oluşturma gibi bir misyon taşıyor ve insanlık tarihi kadar eski bir halk olan Çerkesleri yok sayıyorsa vahametin boyutuna siz karar verin. Ayrıca Kafkasya bir coğrafyadır ve her halkın ayrı bir tarihi vardır. Kafkasyada soykırıma uğrayarak vatandaki nüfusunun %90’ını kaybeden halk Çerkes halkıdır. Şu an yine KAFFEDin tabanını da %90’dan fazla nüfusunu kaybeden ve diasporaya savrulan Çerkesler oluşturmaktadır. Ancak KAFFED enerjisinin büyük kısmını sanal bir KAFKAS olgusuna harcayarak Çerkes halkının ortak enerjisini boşluğa kanalize etmektedir.
Şu an ne Türk kamuoyu ne de dünya kamuoyu Çerkesleri tanımaktadır. Çerkeslerin uğradığı tarihi haksızlık bilinmemekte KAFFED ise kendi tabanının meselesini ele almak yerine tabanına zaman kaybettirmektedir.
Sonuç olarak yıllardır ihmal edilen büyük bir boşluk mevcuttur ve bu boşluk ya KAFFED Çerkesya Lobisine dönüşerek kapatılacak ya da bu boşluğa KAFFED düşerek ve yanında da Çerkes halkından önemli bir kitleyi de yanında sürükleyerek kendisiyle beraber yok olmasına yol açacaktır.

21.10.2019
21:28

SOSYAL MEDYADA KAFFED VE KONU ÜZERİNE PAYLAŞIMLARIM (FACEBOOK):

KAFFED ya Çerkesya Lobisine dönüşecek ve olması gereken iş bitirici saygın kurum olacak ya da çözümü engelleyen kafa karıştırıcı bir anti-lobi kurumu olarak yok oluşu seyredecek.

Üst kurum lobi ihtiyacındandır. KAFFED Çerkesya için lobi ihtiyacından dolayı isminden başlamak üzere kendini değiştirmelidir.

KAFFED, Çerkesya Lobi Kuruluşuna dönüşsün. DÇB’den ayrılsın ve sadece Çerkes meselesinin siyasi olarak ülke ve Dünya gündemine getirilip çözülmesine odaklansın. Ülke içindeki sorunlarımıza ve Çerkes diyasporasının Rusya Federasyonu ile ilgili sorunlarına odaklansın… Dernekler kimlik bilincine odaklanarak faaliyetlerini yürütsün… Her şey birbirini tamamlasın…

KAFFED kendi yarattığı, beslediği statükoyu net bir vizyon belirleyerek yıkmalıdır. Böylece statükodan beslenenlerin önünü kesmelidir. İşe ismiyle başlamalı ve merkezine Çerkes halkını koymalıdır net bir şekilde.

@KAFFED ЧЕРКЕС цӀэкӀэ гъуэгу ттехьажу МЫР АДЫГЭ ӀУЭХУЩ гупщысэм гъащӀэ еттмэ КАФФЕМым илъэс 16ым ищӀар зилъэс-ныкъуэм ищӀэфынущ.

@KAFFED @KayseriKafFed
Dernekçilk zor iştir. Özel hayatınızdan çala çala yaparsınız. Sizi demotive etmek için değil sizi eleştirmem. Biz atalarımızın vazgeçilmezinden vazgeçmemek için yola çıkmışken mevcut durumda maalesef kendi işimizi en sona bırakıyoruz, başkalarının adına mücadelelerini veriyoruz. İşi biten çekip gidiyor… İsyan bunadır.

@KAFFED
Kafkas Kafkasya=Herkes Herkesya
Vazgeçin!!!!!

@KAFFED хэти зырилъафэурэ Адыгэ Ӏуэхур зерылъэфыхьыгъуэ ещӀ. ФакӀэрыкӀ кхъэӀэ!!! Хэти я Ӏуэху иреплъиж!!!!

@KAFFED
ФакӀэрыкӀ зефлъафу, я Ӏуэху щыухам дей фкъызмидзэжынухэм!!!! Адыгэ Ӏуэхущ фи пщэдэлъыр!!!!

@KayseriKafDer @KAFFED
Başkalarının hayrı için KAFKAS adını kullanıyorsanız bilesiniz ki kendi hayrımıza bir dava yürütmemize engeldir KAFKAS adı. Davamız ikincil planda kalacak hep bu adla ve statüko sürecek….

ДыкъызэращӀэр “Черкес Дернеги” пэтрэ ди хасэхэр “кафкас дернегъи”щ. Хасэр зезыхьэхэр ЧЕРКЕСрэ пэт Черкес цӀэр яӀумпэмщ. Аращ ди цӀэкӀэ Ӏуэху щӀызэфӀэмыкӀыр. @KayseriKafDer @KAFFED

КАФФЕД, Кайсери Кавказ Хасэ,
@KayseriKafDer @KAFFED
Ди ныпкӀэ: “Черкесия”
Ди цӀэкӀэ: “Черкес”
Ди напэкӀэ: “Хабзэ”
ДибзэкӀэ:” “Адыгэбзэ” гъуэгу фытетмэщ гъуэгу къыщызэпытчынур.

Susmak garabettir. Diyasporanın en büyük çatı örgütü KAFFED (!) Susarak büyük olunmaz!!!!
#FreedomForMartin

KAFFED Martin Kochesoko konusunda sus(turul)uyor. Yazık. Üye derneklerinin açıklamalarını paylaşıyor. Bundan önemli hangi meselesi var! Derhal basın açıklaması bekliyoruz!!!!!
@KAFFED
#FreedomForMartin

Mücadele tarihi gerçeklere göre verilir ve kurumlar ona göre şekillendirilir. Akıllı olmak bunu gerektirir. “Çerkesya” tarihi gerçek iken, Abazalar Çerkesyanın unsuru iken, Abhazya tarih boyunca siyasi olarak Çerkesya ile kader birliği yapmamış bir ülke iken, Osetler ve Çeçenler fiziki/siyasi olarak şu an kendi işlerine bakarken KAFFED’in halen ısrarla bu gerçekleri görmezden gelerek isminde ısrar etmesi vizyonsuzluktur.
Ayrıca Abazalar Abhazlardan çok Çerkeslerle daha çok bağlantılıdır organik olarak mevcut durumda ve geçmişte. Karaçay-Çerkesden Abhazyaya yerleşen ama orada yapamayan Abazaları inceleyin… Abazalar yakın zamana kadar iki dilli idi, Çerkesce ve Abazaca bunu da bir kenara yazın…
Çerkesya siyasi gerçeği Abazalar ve Çerkeslerin gerçeği iken ve Abazalar Çerkesyanın bir halkı iken Çerkesyanın çocukları Adıgeler Abazaları dışlıyor diye yaygara koparmak geleceğe ve geçmişe ihanettir.
Çerkes köyleri Abazaların ikinci köyleri ve Abaza köyleri bizim ikinci köylerimizse bunun altında Çerkesya gerçeği vardır. Bizim kendi bölgemizde (Tufanbeyli) sürgünden sonra hayata tutunurken bize en çok yardım edenlerin Abazalar olmasının da altında Çerkesya gerçeği vardır. Abazaların bize olan saygısının altında da Çerkesya gerçeği vardır. İyi ki bizimle aynı yerden gelip iyi ki bize yakın yerlere yerleşmışler dememizin altında da Çerkesya gerçeği var…
“Çerkes” derneklerinde Çerkesya gerçeğini paylaşan herkese yer var bizim de Abaza derneklerinde yerimiz var(en azınsan Akpınardaki Abaza derneğinden eminim) ancak Çerkesya gerçeği yerine zorlama gerekçelerle Çerkes derneklerini vizyonsuz ve ilkesiz kılmak Çerkeslere fayda sağlamıyor.

KAFFED kendi yarattığı, beslediği statükoyu net bir vizyon belirleyerek yıkmalıdır. Böylece statükodan beslenenlerin önünü kesmelidir. İşe ismiyle başlamalı ve merkezine Çerkes halkını koymalıdır net bir şekilde.

KAFFED ismimizi ötekileştiren ismini değiştirmeli her şeyden önce.

Vizyon yerine polemik devralıp arpa boyu yol gidemeden statükoyu sürdürmek yerine KAFFED Çerkesyayı vizyonunun merkezine koymalıdır. İsmi dahi statükonun yansımasıdır. Önce isminden başlamalı değişime.

Sorun partiden kaynaklı değil ama Federasyon başkanının, kendi yerine teklif geldiğinde başkasını teklif etmesi daha mantıklı olurdu. Kaffed başkanlığının bir meclis üyeliğine tercih edilmesi Kaffed’i zayıflatır psikolojik olarak… Müzakere ile karar verilmesi ve başkanın Kaffed’i temsilden çekilmesi olumlu ancak Kaffed başkanıyken adaylık büyük bir hata olmuştur.

Y.A. beyin iyi niyeti ve insan sıcaklığı ve gayreti elbette ki takdire şayandır. Seçimini yaparken uygun olmayan tarzda yaptığına inanıyorum ayrıca seçtiği yolun kendisi için hayırlı olmasını diliyorum.

Kaffed’e:
КАФФЕДым:
КӀуэд зэфӀэсхын ахъшэ фимыӀэми фмувыӀэу псалъэн жьэи фиӀэкъэ!!!
ЛӀэу фзэжьэр!!! Жыф’Ӏэ, жыф’Ӏэ нэхъкӀэ ткъырамыдзэу зедзэн тхъунущ…
Фэ фи къэлэныр Черкесми, къэралыгъуэми ди Ӏуэхур зэхевгъэхыу зэфӀевгъэхынращ. ЛӀэу зыщӀэвущэхъур!!!

ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM


KAFFED, misyonumuza odaklansın!!!!

Dönüş şart. Sadece kendi rengimize, kendi idealimize, Çerkes rengimize, Çerkesya idealimize. Sonraysa rengimizle idealimizin tablosunda en güzel resmi çizeceğiz. İnanın.

Samsun’u, Uzunyayla’yı, Maraş’ı, Tokat’ı, Çorum’u, Düzce’yi, İstanbul’u, Xeku’u… bırakın. Kafkas’ı ve herkesçiliği bırakın… Çerkes ve Çerkesya ideali yoksa ayakta mı kalacağız sanıyorsunuz… Taş atmayı da bırakın, taş üstüne taş koyun!!!!

KAFFED DEĞİŞİM HAREKETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
(Tırnak içi yazılar Hareketin Facebook sayfasından alınmıştır. Değişim iyidir ve Harekete de başarılar…)

“”HAK TEMELLİ, SAYGIN VE ÖNCÜ KAFFED İÇİN
KAFFED DEĞİŞİM HAREKETİ””

Değişimin ilk adımı net bir şekilde asıl misyonun ÇERKESYA’nın kadim halkı ÇERKESLERin hem kültürel olarak var oluşunu sağlamak hem de Çerkeslerin gaspedilen tarihi haklarını uluslararası kamuoyunda gündeme getirip fiili olarak çözmek olduğunun ilan edilmesi olmalıdır. KAFFED isminden vazgeçilip ÇERKES DERNEKLERİ VE ÇERKESYA HALKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU gibi bir isimlendirmeyle yeniden yola çıkılmalıdır.

“””Kafkas-Rus savaşları sırasında gerçekleştirilen soykırım ve sürgün sonucunda anavatanından uzakta yaşamak zorunda bırakılmış, var olma mücadelesi veren nesillerin çocukları olarak tanımlayan bizler; bu varoluş mücadelesinin en büyük kazanımı, kimliğimizin ve kültürümüzün teminatı olarak gördüğümüz, Kafkas Diasporasının bugüne kadar oluşturabildiği dünyadaki en örgütlü ve istikrarlı yapısı olan KAFFED – Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun yönetimine talip olduk.”””

Kendimizi tanımlarken Kafkas diasporası olarak değil Çerkesya diasporası olarak tanımlamalıyız. Fiziki olarak sadece kişilerin bireysel çabasıyla ve fedakarlığıyla süren bu yapı yönetime kim gelirse gelsin tabanının desteğini ve farkındalığını toparlamadıkça var olan statükoyu sürdürmekten öte bir şey başaramayacaktır.

“”””özelde temsil ettiği Kafkas Halklarının”” “””anavatanımızdaki ve dünyadaki hak temelli mücadeleyi yükseltmek””””
“”ANAVATAN İLE İLİŞKİLER””
“soykırım ve sürgünün”””
“”UNPO (Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu) ile ilişkilerin yeniden kurulması da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in ilgili organları başta olmak üzere yeni ve etkin ilişkiler kurulması, sorunlarımızın gündemde tutulması ve bu kuruluşlarla ortak çözümler aranması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”””
“””21 MAYIS ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ”””

Kafkas Halkları derken aynı zamanda anavatan denmesi bir çelişkidir. Biz anavatandan sadece Çerkesya’yı anlıyoruz. Ama işin içine Kafkasya girince bir coğrafya ve pek çok farklı halkın vatanları işin içine girmekte ve otomatikman bir kavram kargaşası ortaya çıkmaktadır.

Soykırım ve sürgünün %90 muhattabı yine Çerkeslerdir ve Çerkesya boşaltılmıştır. Diğerleri kendi yerlerinde kendi isimleriyle durmaktadır.

UNPO’yla ilişkiler Çerkesler adına mı kurulacak yoksa UNPO’nun şartları birbirinden farklı Kafkasya topraklarındaki halkların tamamının adına mı etkin ilişkiler kurulacak?

21 MAYIS ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ ifadesi gerçek misyonla örtüşen tek net seslendirmedir….

KAFFED sonuç olarak kavram ve eylemleriyle -içinde olan bizlerin bile anlayamadığı- bir misyonsuzluk ve yönsüzlük içine düşmüş kendi statükosunu yaratıp içine hapsolmuş bir kurumdur. Bu kırılmalıdır. Çerkes halkının bir bireyi olarak KAFFEDin net bir şekilde Çerkesya ve Çerkes halkının geleceği vizyonunu ilan edip, ismini de bunu yansıtacak şekilde değiştirip, faaliyetlerinde vizyonuna odaklanmasıyla tabanına gelecek sağlayan bir kurum olabileceğine inanıyorum.

Marguş Vezir

Noxhçi Çeçen Çeçenistan diyor sorun yok, Apsuwa-Aşuwa.. Abhaz Abhazya diyor sorun yok, başkaları Oset Osetya diyor sorun yok Adıge Çerkes Çerkesya diyor herkes sorun ediyor…
Hayır efendim yineliyoruz, biz Çerkes Çerkesya diyoruz.

Abazalar (Abazinler) yaşam tarzı olarak Çerkeslere Abhazlardan daha yakındır. Çerkesyaya organik olarak bağlıdırlar. İki dillidirler ve Çerkes toplumuyla kader birlikleri vardır.
Abhazlar kader birliğini tarih boyunca Çerkeslerle değil de daha çok güney halklarıyla yapmışlardır.
Çerkesler ve Abhazlar düşman halklar da değillerdir. Ancak Abazalar(Abazinler) ile Abhazlar arasında organik bir siyasi bağ uğraşı tarihi gerçeklere aykırıdır. Elbette ki Abazaların Abhazya vatandaşı edilmesinin ve doğal vatandaş kabul edilmesinin de bir sakıncası yoktur. Çerkeslerin Abaze diye adlandırdıkları bölgeler Çerkes bölgeleridir. Abazalar (Abazinler) Çerkesya’da kendi yaşam alanlarında Çerkeslerle aynı kaderi paylaşarak var olmuşlardır. Sürgün ve soykırıma da aynı şartlarda uğramışlardır. Sürgünde de yine Çerkeslerle içiçe aynı kaderi paylaşmışlardır. Abhazya sürgünü Çerkesya sürgünden farklı şartlarda gerçekleşmiştir.
Kurumlarımızın adının Çerkes olması Abazaları(Abazin) yok saymak değildir. Tarihi gerçeklere uygundur. Abazaların (Abazin) sürgün edildiği ülke Abhazya değil Çerkesyadır. Abazinlerin derneklerinin Çerkes dernekleri içinde yer alıp Çerkesya gerçeğine güç vermeleri gereklidir. Abazinlerin Abhaz ve Abhazya sempatisi elbette olacaktır. Tarihi geçmişe uygun çözüm ancak gerçekler üzerinden sağlanacaktır. Abazinler Çerkes ve Abhazlar arasında tarihi gerçeklere uymayacak şekilde malzeme edilmemelidir.
Kafkas, Kafkasya örgütlenmeleri sorunumuzun çözümü değildir. Çerkes ve Abazinler Çerkesya, Abhazlar Abhazya gerçeğiyle örgütlenmelidir. İki halkın gerçek işbirliği böyle sağlanacaktır.

“Var olmak için vizyona ihtiyaç vardır. “Çerkes ve Çerkesya” kavramları vizyondur. Yeniden hakkıyla taşımak çabayı ve sonucu yaratacaktır.” diyenleriniz, buyurun grubumuza.
“Ди ныпри ди цӀэри дыкъызэрацӀыху ди теплъэщ.” жзыӀэхэр фкъеблагъэ.

(Önce bu yazı, sonra linkler lütfen)
🙂
PROTOKOLKEŞLİK
2014 yılıydı. Çerkesyaya ilk ve tek gidişimdi. Masraflaıma bir dostum sponsor olmuştu ve Türkiye^den oraya geri dönen çok kıymetli bir dostumun misafiri idim. İnternette yayınladığım şiirleri okuyan bir kadın gazeteci arkadaşım(internetten) düzenlenen bir şiir programına beni de davet etmişti.Ben de kabul etmiştim. Yani elit tabakadan başlamıştı ilk organik temasım. Tek diyaspora şairi benken çok iyi bir şair olan ev sahibimi de politik bir hamleyle programa dahil olmak zorunda bırakmıştım. O da yine benimle aynı köylü olan bir şairi daha o gün orada bulunacağı için politik bir hamleyle programa dahil ettirmişti. Tabii ki ben dikkatleri yeterince dağıttığım için daha huzurlu ve rahattım.
Program başladı. Sırayla şiirlerimizi okuduk. Sıra bendeydi ve şiirlerimi okudum. Önceden tüyo almıştım… Şiirlerim bitince beni wunekhueşşlerimle tanıştıracaklardı. Tabii ki planlanan oyunu oynamayacaktım. Planlanan oyun da TV programlarındaki gibi sevinçten havalara uçan bir insan gibi davranmamdı. Wunekhueşlerim takdim edildi. Tokalaştık. Ben orada çok da duygusal olmayan ve hiçkimsenin beklemediği bir konuşma yaptım. Tabii ki arkadaşım olan gazeteci kadının ve patronlarının hoşuna gitmedi bu durum. Program sonlandıktan sonra wunekhueşlerimden iki kişi yanıma geldi , birisi bana ve şöyle dedi: “Ben anlayamadım. Öyle bir konuşma yaptın ki bizlerle tanıştığına memnun mu oldun yoksa hoşuna mı gitmedi çözemedik.” Ben de “Bakın” dedim siz beni tanışır tanışmaz Karmıhable’ye davet etmiştiniz ve ben de kabul etmiştim ya; beni iyi gözlemleyin. Ne söylediğimi ve niçin söylediğimiz siz bana açıklayacaksınız.”. Daha sonra beni alacakları günü kararlaştırıp, bilgileri teyit ettikten sonra gittiler… Bu arada beni davet edenler program bittikten sonra gerçekleşen söyleşi kısmında program esnasında gerçekleşeni telafi etmek için bir hamle teşebbüsü umudunda idiler ancak biz üç misafir kendi aramızda dışarıda muhabbet ederken bu da arada kaynadı…
Oluşan öfkeyi tahmin edersiniz… Gazeteci kadınla uzuzn uzun atıştıktan ve grubundaki şiirlerimden çekmeye başladıktan sonra iş şöyle bir noktada uzlaşıya vardı “Tarzlarımız ne olursa olsun halk ve vatan için birşeyler yapıyor oldukça aynı çizgide yürümemiz gerekmiyor.”… Tabii ki biliyordum o gazeteci kadının DÇBnin ağababasının gücünün kırılmaz ve sorgulanamaz olduğuna inandığını. Emin olduğum şey ise bu düşüncesinin sarsıldığı ve hoşuna gitmeyerek bu durumu sorguladığıdır. Bilinçaltımda beni böyle davranmaya iten ise vatana gidenlerin gerçeklerle orada bulunmak yerine pohpoh kültürüyle her şeyi unutup tüm enerjilerini bir işe yaramadan çöpe atmalarına duyduğum öfkeydi.
Neyse, Karmıhable köyüne gittim. Bizim sülalenin tüm ileri gelenleri , beni Nalçik’ten alan iki üst düzey devlet çalışanı wunekhueşş ve de internetten tanıştığım iki wunekhueşş delikanlı kalabalık bir sofrada toplandık. Daha önceden aldıkları bolca votka ile de sofrayı donattılar. Benim için kesilen ve güzelce de pişirilen koyun eti ve türlü mezeler de sofraya kondu. Xhuexhu yaptı sülalenin ileri geleni. Sonra ucundan ve kıyısından sorular gelmeye başladı. Savuşturulması gereken mükemmel bir protokol ve tam da samimi sayılmayacak bir muhabbet ortamı vardı. Ben konuya direkt girdim. Bana aslında kaçamak sorular sorduklarını, bunu yapmanın gereksiz olduğunu, bunun halk olarak geleceğimize katkı yerine kopukluklar yaratacağını, bana ilk olarak yıllar önce oraya giden ve tüm umutlarını kıran Türkiyeli wunekhueşımız ile ilgili kafalarında soruları olduğunu ve de ondan başlayarak sorular sormaları gerektiğini söyledim. Mutlu bir sessizlik oldu.. Alışkın olmadıkları misafirlerinin söylediklerini tek tek onaylayan büyük thamade şöyle dedi “Evet. Kafamızda pek çok sorularımız var. Birbirimizle açıkyüreklilikle iletişim kurmadık ve sen haklısın.” Sonra herkese döndü ve “Bu delikanlı ilk kez gerçekleri anlamamızı sağlayacak birisidir. Bu delikanlı sadece gerçekleri konuşuyor.” Sonrasında ise protokole uygun sırada xhuexhuler yerine onyılların merakı ve hasretiyle karşılıklı sorular soruldu, protokol yerine gerçeklerin ışığında yemek yenildi ve her şey netlikle konuşulduktan sonra xhuexhuler uygun şekilde ve gerçekler üzerine söylendi…Ben “Тхьэм пэжым тету дызэхуихьиж. Tha bizi gerçekler ışığında bii tekrar bir kılsın.” dediğimi hatırlıyorum xhuexhu olarak…
Karmıhableden çıktıktan sonra benim dediklerimi anlamadığını belirten wunekhueşımız “Seni artık net olarak anladım. Halkımızın gerçeklerle biraraya gelmesi lazım. Vatan da diyasporada gerçeklerle beslenmeli ve ortak gerçeklerle yeniden bir olmanın yoluna bakmalıyız…”

05.04.2019
22:09

ÇERKES (ADIGE) PROTOKOLÜNÜN KURBANI OLAN VATANSEVER YÜREKLER

IУЩ

SOYKIRIM
Bir halkı topraklarından zorla koparmak ve teker teker öldürmek yerine topluca öleceklerini bilerek ölüm yolculuğuna çıkarmak elini kana bulaştırmadan soykırım yapmaktır.
Savaşta da ordu ile sistemli sivil katliamı yapmak zaten soykırımdır.
Barışta da sistemli bir politikayla bir halkın rengini ve hafızasını silmeye çalışmak da soykırımdır.
Soykırıma karşı adaleti talep etmek susturulamaz. Kapıları elbette zorlayacağız ve duymayan kulaklara işittireceğiz yeniden tohum olup düşmek ve yeşermek için Çerkesyada.
Kendi soykırımı karşısında susmak kendi soykırımına alet olmaktır.

Marguş Vezir
30 Mayıs 2018 23:28

ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM
Söz güçtür ilkesinin en büyük uygulayıcısı olan ve bu ilkeden aldıkları güçle coğrafyasında kesintisiz güç olmayı başarmış Çerkes halkı pratikte birlikteliğine ve dolayısıyla kurtuluşuna vesile olacak en önemli unsur olan, gücünün ve etkinliğinin yansıması olan kendi adına, yani ÇERKES adına sahip çıkmalıdır derhal. Kendi dilimizde adımız elbette ki Adıgedir ancak Adıge halkının dünyada güç olarak yansımasının adı ÇERKESdir ve ete kemiğe bürünmüş yaşama alanının adı da ÇERKESYAdır.
Yıllardır birliktelikten bahsederiz. Bir olmanın güçlü olmayı getireceğinden dem vururuz. Ancak neyin etrafında bir olacağımıza karar veremediğimiz gibi insanımızı bize ait olmayan olgularla birleştirmeye kalktık. Çerkesin HERKES olarak ve HERKESİ kucaklayarak kurtuluşa ereceğini zannederek Çerkes olmak dışında herkes olduk. Kendi ismimize sahip çıkmadığımız için de bize ait olanların deforme edilmesi kolaylaştı. Kafkas, Kuzey Kafkas, Adıge, Şapsığ, Kabardey vs ile biz burada meselemizi dolanırken vatandakiler Şapsığ, Kabardey, Çerkes, Adıge diye birliktelikten saptılar.
Gün umutsuzluk günü değildir. Yüreğini ve emeğini halkına adayan ve durmadan gerçekleri ifade den insanlarımız sayesinde Çerkes ve Çerkesya kavramları yaygınlaşmakta her gün. 10 yı öncesinde Çerkesya bayrağı Çerkesyada bile yaygın değilken şimdi suni olarak bölünmüş cumhuriyetlerde Çerkes halkının tek sembolüdür. Herkes Çerkescede ayırım yapmadan Adıgeyim demektedir. Şimdi ise Adıge insanının dünya siyasetinde güç olarak yer işgal etmesi için dünyanın kendilerini tanımış olduğu isim olan ÇERKES adını kullanma zamanıdır.
Rusya Federasyonunda 2020 yılında nüfus sayımı yapılacaktır. Rusya Federasyonundaki tüm Çerkeslerin ben Adıgeyim, Çerkesim, Kabardeyim, Şapsığım, Çemırgueyim demeden kendilerini ÇERKES olarak tescil ettirmeleri oradaki insanlarımıza ve bize siyasi manevra alanı ve güç sağlayacaktır. Rusya Federasyonu, zamanında yapılan suni ayırımların gerekçesini kendi halkına ve dünyaya açıklayamayacak ve ÇERKESYAnın kadim halkı ÇERKESLERin meselesini öteleyemeden çözmek zorunda bırakılacaktır.
Ayrıca diyasporada da tek bir isimle ve tek bir hedfle dillendireceğimiz talepler ses getirecektir. Çerkes ve Çerkesyanın fantastik hayaller olmadığı ve kanlı canlı olduklarının bilinir hale getirilmesi talepler konusunda Çerkes halkını dirayetli kılacaktır.
Hem diyasporada hem vatanda kendi ismimizle meydana çıkma vaktidir. Bölünen isimlerimiz değil geleceğimizdir. ÇERKES ve ÇERKESYAya sahip çıkma zamanıdır.

Marguş Vezir
10.02.2019
18:25

Çerkeslerin aynı ismi kullanmaları, hem bizi parçalara ayırıp kendimizin bile zamanla inandığı tek tek herkes başının çaresine baksın ve herkes kendine göre şirinlik yapsın ki var olabiliriz illüzyonunun çöpe atılmasıdır. Bu, siyasi irade gösterme kararlılığında birleşmektir. Yıllarca savaşmış bir halkın çocuğu “karşı tarafı kızdırırsak biteriz”le devam edemez. Ayrıca gerçeklerin araya serpiştirildiği söylemler ve uzun açıklamalarla net ve duru olan ÇERKES adıyla sahneye çıkmanın zorunluluğu fikrini haklı olarak topluma maletmek için çabalayanları oyalama amaçlı polemikler iyi niyetli olamaz… Biz ÇERKES ve ÇERKESYA gerçeğinin gücünün farkındayız. Net ve duruyuz. Gerekçelerle bu noktadayız. Mücadeleler sonuç-garanticisi bir yaklaşımla değil güncel gerçekliğe mücadele oturtularak yapılır.

Kadim örgütlülük yeteneği olan Çerkes halkı elbette ÇERKES ve ÇERKESYA kavramlarıyla yeniden örgütlenmesini tamamlayacak. Birileri bu işten çok korkuyor ve etkisizleştirmek için elinden geleni yapıyor. Yapan Ruslardan ziyade Çerkesler içindeki taşeronlar. Bu taşeronlar çıkarları için Rusları bizimle ilgili olmadık senaryolar uydurup inandırmakta. Bu hain grup Çerkes halkını her türlü manipülasyon ile oyalamaya çabalarken Ruslara da fazla özgüven pompalamaktalar. Böylece bu hainler hem Rusların hem Çerkeslerin zamanı okumasını engellemekte ve Rusya’yı böylece Batının planlandığı İkinci Ortadoğu Çerkesya projesinde TERÖRE ZEMİN HAZIRLAYAN ülke haline getirmekte olup Rusya’yı buna hizmet ettirmektedirler.
Gerçekler bize ve Ruslara barış içinde birbirine bağımlı ve saygılı bir çözüm arayışı gerektiğini söylemektedir. Ruslar her halükarda Çerkesya halkıyla uzlaşmak zorunda kalacaktır ya da ilk doğduğu topraklara kadar çekilmek zorunda kalacaktır. Geleceği yerine alacağı parayı hesap edebilecek bir potansiyeli Yeltsin ile iktidara taşıyan Rus halkı daha önce dünyayı değiştiren halk hareketleri de yaratmıştı. Belki kim bilir bu sefer de Çerkeslerle barışın ne anlama geldiğini okuyacak feraseti eyleme taşır.

“Çerkes ve Çerkesya farkındalığı” dedikçe rahatı bozulan ve keyfi kaçanlar bize bırakın o işleri de şunlarla oyalanın (ki zaman kaybetmeye devam edin) diyorlar… Kim adına vazgeçin diyorlar biliyoruz…
Biz devam edeceğiz farkındalık çalışmasına. 🙂

Çerkeslerin aynı ismi kullanmaları, hem bizi parçalara ayırıp kendimizin bile zamanla inandığı tek tek herkes başının çaresine baksın ve herkes kendine göre şirinlik yapsın ki var olabiliriz illüzyonunun çöpe atılmasıdır. Bu, siyasi irade gösterme kararlılığında birleşmektir. Yıllarca savaşmış bir halkın çocuğu “karşı tarafı kızdırırsak biteriz”le devam edemez. Ayrıca gerçeklerin araya serpiştirildiği söylemler ve uzun açıklamalarla net ve duru olan ÇERKES adıyla sahneye çıkmanın zorunluluğu fikrini haklı olarak topluma maletmek için çabalayanları oyalama amaçlı polemikler iyi niyetli olamaz… Biz ÇERKES ve ÇERKESYA gerçeğinin gücünün farkındayız. Net ve duruyuz. Gerekçelerle bu noktadayız. Mücadeleler sonuç-garanticisi bir yaklaşımla değil güncel gerçekliğe mücadele oturtularak yapılır.

KAFFED’İN İSMİNİ VE ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMELİYİZ
Kime sorarsanız sorun KAFFED Çerkeslerin federasyonudur. Hem vatanda hem de Türkiye’de gerçek olan budur. KAFFEDin omurgasını ise Çerkesler oluşturmaktadır ancak tüm kafkasyalıların sözde federasyonu olmak da en çok Çerkeslere zaman kaybettirmekte ve asimilasyonuna katkıda bulunmaktadır. Gerçekler şunu göstermiştir ki herkesin federasyonu olan bir yapı en az Çerkeslere fayda sağlamaktadır. Çerkeslerin davasının net bir tanımı ve Çerkeslerin net bir hedefi olmadığı için KAFFED sadece sonuç almadan oyalanma merkezine dönüşmüştür.

KAFFED’in yapısı doğamıza aykırıdır. Çerkes halkı farkındalıkla ve kendi gerçekleriyle örgütlenmelidir. Kendi ismi ve özgün yapısıyla örgütlenmelidir. Çerkes halkı iyi niyeti konusunda açıklama yapmaktan vazgeçip geleceğine odaklanmalıdır. Var olmak için vizyona ihtiyaç vardır. “Çerkes ve Çerkesya” kavramları vizyondur. Yeniden hakkıyla vizyonumuzu taşımak çabayı ve sonucu yaratacaktır. İsmimizin gücüne sahip çıkıp “Çerkesiz, Çerkesya’nın çocuklarıyız.” söylemlerine sahip çıkmamız bize güç verecektir.
KAFFED doğamıza aykırı bir örgütlenme olduğu için doğal olarak bizim faaliyet göstermemiz gereken alanlarda boşluklar oluşmuş ve bu boşluklar da adımız kullanıla kullanıla istismar edilmektedir.
Ruhlarımız türlü kavramlarla bize hizmet etmeyen kavramların işgali altındadır. Bu kavramlardan birisi de “Kafkas” kavramıdır. Bizi tanımak istemeyen bir sisteme türlü yollardan dolanarak bir parça kendimizi ifade edebilmek için kullandığımız bu ad bize yapışıp kalmış ve kendi ismimiz bize tabu olmuştur.Bizim olmayan imgeler bizi kemirmektedir. Biz de bizi dolaylı da olsa kabulleniyorlar, bir gün nasılsa kabullenirler yanılgısıyla buna alet oluyoruz. Zamanla o sözde değerler bizi hareketsiz kılan zincirlere dönmektedir.. Kimseye açıklama borcumuz yok. Var olmak için dönüşmeye değil kendimiz olmaya ihtiyacımız var…Kafkas, Kuzey Kafkas vs gibi kavramlar çöpe atılmalıdır derhal.
Eğer Çerkesler işgal altındaki ruhlarını kurtarırsa -ki kurtaracak- o zaman üstesinden gelemeyecekleri bir iş kalmayacaktır. Çerkeslikle ilgili illüzyonu yırtıp gerçeğin resmini görmemiz hedefe yürüme konusunda bizi teşvik edecektir.Kadim örgütlülük yeteneği olan Çerkes halkı elbette yeniden örgütlenmesini tamamlayacaktır. Ayrıca Çerkes ve Çerkesya kavramlarına hayat vermemiz hem vatandaki bölünmüşlüğü de ortadan kaldıracak ve buradakilerle vatandakilerin söylem birliği tarihi haksızlığı ortadan kaldırmak için Rusya’ya karşı siyasi güce dönüşecektir.
Şu an taşıdığımızı zannettiğimiz dava tam olarak bizim davamız değildir. Sislerle kaplı davamızı aydınlığa çıkarıp onu Çerkes gibi taşıma vaktidir. Kabul görmek için yeter artık gerçekleri dolanmalar.
Statüko değil, fark yaratan, ilkeli, hedefleri net, çalışmaları net, halkının sahiplenip taşıdığı bir örgütlülük anlayışına evrilmelidir KAFFED. Çerkes ve Çerkesya gerçeği tüzükte vurgulanmalıdır. Kafkas adı değişmelidir. Herkesi deren dernek değil de Çerkesleri deren/toplayan bir yapı olmalıdır federasyon. Net hedefi Çerkes kültürünü yaşatmak ve Çerkeslerin Çerkesyada uğradığı haksızlığı dile getiren bir söyleme odaklanmalıdır kurum, acilen. Yeter artık kendi kurumumuzda kendi davamıza misafir muamelesi yapmalar!!!!

Vezir Marguş
11.03.2019
22:01

ÇERKES, ÇERKESYA KAVRAMLARI GÜÇLÜDÜR
“Çerkes” adı başkalarının bize taktığı isim olsa da Adıge halkının tanınan ve devletleşmesini ifade eden bir addır. Devlet, bir halkın kamu gücünün en üst ifadesidir. Devlet, diğer devletlerin bir halkın kamu gücünü tanıması demektir. Adıge halkının dünya devletleri tarafından kamu gücü olarak tanındığı kavramlar Çerkes ve Çerkesya kavramlarıdır. Çerkesya dışında çoğu halkın devlet ve halk isimleri de kendi dillerinde değil, kamu gücü olarak tanıyan devletlerin dillerindedir. Adıge halkının kamu gücünü yeniden tanımasını istediğimiz hiç bir devlet bizi Adıge olarak tanımamaktadır. Adıge, adıyla kamu gücü hayali tarih sahnesine ilk kez ortaya çıkmak gibidir. Çerkes adıyla uğradığımız haksızlığı telafi konusunda elimizi zayıflatmaktadır. Elbette ki kendi dilimizde Adıgeyiz. Adıge halkının yeniden kamusal güç olması için devletler nezdinde bize haksızlık yapıldığı kamusal adımız Çerkes ve Çerkesya’yla derdimizi anlatmamız ve çözüm üretmemiz çok daha kolaydır. O yüzden Çerkes ve Çerkesya adlarına sahip çıkmalıyız.

10.10.2019

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Bir cevap yazın