ÇERKES GERÇEĞİ

ÇERKES GERÇEĞİ
Yeni düşmanlara değil gerçeklere ihtiyacımız var. Çerkes ve Çerkesya gerçeğimizle geleceğimizi çizeceğiz. Çerkes eşittir Adıge’dir ve Çerkesya ana ton olarak Adıge halkının rengini taşır. Ayrıca Çerkesya halkları gerçeği de vardır. Her Çerkesya halkının tıpkı Çerkesler gibi Çerkesya’da geleceğe uzanma hakları vardır. Çerkesyada Çerkesler %90 nüfuslarını yitirmiştir ve diyasporaya savrulmuşlardır. Diğer Çerkesya halklarının hiç biri %90 nüfusunu yitirmemiştir. Çerkesya’da soykırım ve sürgünden sonra oluşan durumu mevcut nüfusa göre siyasi olarak istismar ettirmeyeceğimiz gibi diyasporaya nüfuslarının Çerkeslere göre çok az bir kısmı savrulmuş halkların Çerkes adıyla, Çerkes kurumlarında varlıklarını etnik köklerini hatırlayarak sürdürdükleri gerçeğini Çerkesya’da Çerkeslerin siyasi gücünü ellerinden almaya yönelik anlayışa hizmet ettirme yönünde birilerinin istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Çerkesya Çerkesya’ya adını veren Çerkes halkının yeniden siyasi olarak ayağa kalkmasıyla ayağa kalkacak ve Çerkesya halkları adil şekilde geleceğe uzanacaktır.
Ayrıca Çerkesya halkları (Çerkes, Abaza, Balkar, Karaçay) dışındaki komşu halklardan da toplamda genel nüfuslarından az bir oranı diyasporaya savrulan Çeçen, Oset, İnguş, Oset, Kumuk, Lezgi, Nogay gibi halkların da Çerkes adıyla uzun bir dönem kimliklerini korumuş olması ve bir kısmı için Çerkes adının kimlikleri ile halen iç içe geçmiş şekilde bulunması dolayısıyla hiç kimse Çerkeslerden siyaseten ve ismen eşit temsiliyet bekleme hakkına sahip değildir. “Kafkas” ibaresi bu noktada Çerkesleri ismen ve siyaseten hareketsiz kılan bir unsurdur. %5’in %95’i ismen ve siyaseten hareketsiz kılması meselesi budur.
Biz Çerkesiz ve Çerkesya’nın siyasi mirasçılarının oran olarak en az %90’ını oluşturuyoruz. Lobi ve siyasi olarak da bu hakkımızı ete ve kemiğe büründüreceğiz. Herkesin gerçeğine saygı duyduğumuz gibi gerçeklerimize de herkesin saygı göstermesini talep ediyoruz.

11.12.2019
13:26
Vezir Marguş

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Bir cevap yazın