ÇERKES’E GÖRE DEĞİL BUNLAR ÇERKES’E YAKIŞTIĞI GİBİ DAVRANMAYA BAŞLAYINCA YIRTILACAK KARANLIK

ÇERKES’E GÖRE DEĞİL BUNLAR
ÇERKES’E YAKIŞTIĞI GİBİ DAVRANMAYA BAŞLAYINCA YIRTILACAK KARANLIK
Kabul görmek için yeter artık gerçekleri dolanmalar!!!
Elimize tutuşturduğunuz bizim davamız değil.Biz sizin sislerle kapattığınız davamızı aydınlığa çıkarıp onu Çerkes gibi taşıyacağız.
Bizim olmayanı elimize tutuşturup onyıllardır Çerkes değeriymiş gibi gezdirtiyorlar. Bir şekilde kendilerine bizi yamayacak imgeler bizi kemiriyor. Biz de bizi dolaylı da olsa kabulleniyorlar, bir gün nasılsa kabullenirler yanılgısıyla buna alet oluyoruz. Zamanla o sözde değerler bizi hareketsiz kılan zincirlere dönüyor. Kimseye açıklama borcumuz yok. Var olmak için dönüşmeye değil kendimiz olmaya ihtiyacımız var…
Kafkas, Kuzey Kafkas, Şamil vs vs…
Şeyh Şamil diasporada kimliğimizi kabul etmeyen zihniyetlerin bize siz ondansanız ancak sizi kabul ediyoruzun imgesidir. Dayatmadır. Bir kurtarıcı veya kahraman değildir. En büyük acıları biz yaşarken kendisi tahsis edilen sarayında yaşıyordu. Biz öldük ve o kahraman oldu. Ey Çerkes, bizim mücadelemiz özgürlük içindi. Şamil hem doğu Kafkasyanın hem de Çerkesyanın organik yapısını bozan zihniyetin tezahürüdür. Şeyh Şamilin torunusunuz diyerek bizi pohpohlayanlar hiç bir zaman bizim gerçeklerimizi kabul etmeyenlerdir. Biz Çerkesiz. Çerkesyamızı yitirdik ve onu tekrar elde etmenin yolu Şamilist fikirlerle ölüm kusan ideolojinin esiri olmakla değildir. Önce ne olduğumuzu sorgulayıp kendimiz olabilirsek ancak o zaman Çerkesyaya sahip çıkabiliriz.
Адыгэр зешэн хъуакъым ӀумпӀэкӀэ.
Çerkessen razı olamazsın böyle dolanmalara.

Marguş Vezir
16.02.2019
(Eski yazılarımın birleştirilmiş halidir.)

ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM

ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM
Söz güçtür ilkesinin en büyük uygulayıcısı olan ve bu ilkeden aldıkları güçle coğrafyasında kesintisiz güç olmayı başarmış Çerkes halkı pratikte birlikteliğine ve dolayısıyla kurtuluşuna vesile olacak en önemli unsur olan, gücünün ve etkinliğinin yansıması olan kendi adına, yani ÇERKES adına sahip çıkmalıdır derhal. Kendi dilimizde adımız elbette ki Adıgedir ancak Adıge halkının dünyada güç olarak yansımasının adı ÇERKESdir ve ete kemiğe bürünmüş yaşama alanının adı da ÇERKESYAdır.
Yıllardır birliktelikten bahsederiz. Bir olmanın güçlü olmayı getireceğinden dem vururuz. Ancak neyin etrafında bir olacağımıza karar veremediğimiz gibi insanımızı bize ait olmayan olgularla birleştirmeye kalktık. Çerkesin HERKES olarak ve HERKESİ kucaklayarak kurtuluşa ereceğini zannederek Çerkes olmak dışında herkes olduk. Kendi ismimize sahip çıkmadığımız için de bize ait olanların deforme edilmesi kolaylaştı. Kafkas, Kuzey Kafkas, Adıge, Şapsığ, Kabardey vs ile biz burada meselemizi dolanırken vatandakiler Şapsığ, Kabardey, Çerkes, Adıge diye birliktelikten saptılar.
Gün umutsuzluk günü değildir. Yüreğini ve emeğini halkına adayan ve durmadan gerçekleri ifade den insanlarımız sayesinde Çerkes ve Çerkesya kavramları yaygınlaşmakta her gün. 10 yı öncesinde Çerkesya bayrağı Çerkesyada bile yaygın değilken şimdi suni olarak bölünmüş cumhuriyetlerde Çerkes halkının tek sembolüdür. Herkes Çerkescede ayırım yapmadan Adıgeyim demektedir. Şimdi ise Adıge insanının dünya siyasetinde güç olarak yer işgal etmesi için dünyanın kendilerini tanımış olduğu isim olan ÇERKES adını kullanma zamanıdır.
Rusya Federasyonunda 2020 yılında nüfus sayımı yapılacaktır. Rusya Federasyonundaki tüm Çerkeslerin ben Adıgeyim, Çerkesim, Kabardeyim, Şapsığım, Çemırgueyim demeden kendilerini ÇERKES olarak tescil ettirmeleri oradaki insanlarımıza ve bize siyasi manevra alanı ve güç sağlayacaktır. Rusya Federasyonu, zamanında yapılan suni ayırımların gerekçesini kendi halkına ve dünyaya açıklayamayacak ve ÇERKESYAnın kadim halkı ÇERKESLERin meselesini öteleyemeden çözmek zorunda bırakılacaktır.
Ayrıca diyasporada da tek bir isimle ve tek bir hedfle dillendireceğimiz talepler ses getirecektir. Çerkes ve Çerkesyanın fantastik hayaller olmadığı ve kanlı canlı olduklarının bilinir hale getirilmesi talepler konusunda Çerkes halkını dirayetli kılacaktır.
Hem diyasporada hem vatanda kendi ismimizle meydana çıkma vaktidir. Bölünen isimlerimiz değil geleceğimizdir. ÇERKES ve ÇERKESYAya sahip çıkma zamanıdır.

Marguş Vezir
10.02.2019
18:25