RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:

RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:
Biz Çerkesler vatanlarından koparılmış ve çok azı vatanında kalabilmiş bir halkız.
Vatanımızda kitlesel katliamlara ve soykırımlara uğradık. Kitleler halinde vatanımızdan zorla koparıldık.
Rus halkına sesleniyoruz, dün uğradığımız haksızlıkların yarınlara taşınmasını istemiyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var. Aynı coğrafyanın ve aynı iklimin insanlarıyız. Çarlarınız sizi bize karşı savaştırıp felakete uğramadan önceki 200 yılda çoğunlukla dostane ilişkiler içindeydik. Bize karşı çarlarınız tarafından 100 yıl savaştırılmanıza rağmen daha iyi bir yaşam için çarlığa son veren de sizin halkınız. Bir halk manipüle edilmediğinde diğer halkın acılarını anlayacağına ve adaletin sağlanması için harekete geçeceğine inanıyoruz.
İnsanların birbirine kırdırıldığı savaşlar insanlığa hayır getirmez ve başkalarının acısı üzerine mutluluk inşa edilmez. Elbette ki dedelerinizden acımıza sebep olanlar vardır. Şundan eminiz ki eğer ki dedeleriniz savaş konusunda özgürce karar verebilecek durumda olsalardı bu acılara sebep olmaktan uzak dururlardı. Savaşta ve sonrasında yazılanlardan anlıyoruz vicdanınızın acılarımızı onaylamadığını.
Hiçbir insan başka insanlarının kanı ve canı üzerine mutluluk inşa edileceğine inanmaz. Bizi zehirleyen ideolojilerimizdir ve bizi insan olarak yaşatmak yerine canımızı, kanımızı kullanan devletlerimizdir. Devletler halklarını vahşete alet edebilecekleri gibi o devletin halkları devleti insan gibi yaşamanın kamusal gücü haline de getirebilirler. Eğer ki halk devlete insanlığını istismar ettirtmezse halk da devletin gücünün basit bir tetikçisi olmaktan kurtulur ve insanca yaşanan bir ülke kurulur.
Rus halkı olarak tarafımıza yapılan haksızlığın telafisi için bize destek olunuz. Bizim yeniden topraklarımızda kendi renklerimizle yeşerebilmemiz için destek olunuz.
Şu an 3 milyonu aşkın bir Çerkes topluluğundan bahsedilmektedir Rusya Federasyonu dışında. Bizi Rusya Federasyonu eski düşmanlar olarak kabul etmekte ve bizi unutmak istemektedir. Rusya Federasyonunun düşmanları ise bizi bulunmaz bir koz olarak kabul etmekte ve Rusya Federasyonuna karşı nasıl kullanacağının saha çalışmalarını yapmaktadır. Rusya Federasyonunun rakipleri için Çerkesler Rusya Federasyonuna karşı kullanılacak asimetrik terör unsurlarının insan kaynağıdır. Asimilasyonumuzun tamamlanmasıyla bu mümkündür ve Rusya Federasyonu yöneticilerinin Çerkes Soykırımına ve Vatansızlık problemlerine duyarsız tutumu Çerkeslerin orta vadede teröre malzeme yapılmasının önünü açmaktadır. Bu ise hem Rus hem Çerkes halklarına acı ve ölüm olarak dönecektir. Biz ölüm ve çatışma istemiyoruz. Biz halkların ölüm ve çatışma istemediğini biliyoruz. Rus halkına sesleniyoruz: Halk olarak bize yapılan haksızlığa karşı devletinizi çözüme zorlayın, derdimizi anlatmamıza yardımcı olun. Biz halk olarak eski Çerkesya topraklarına barış içinde yaşamak istediğini beyan ederek dönmek isteyen ve orasını vatanı olarak kabul edip orada barış içinde geleceğini çizmek isteyen herkese Rusya Federasyonu vatandaşlığının verilmesini ve orada yaşamaları için gereken altyapının devletçe sağlanmasını istiyoruz.
Bize empati yapmanızı istiyoruz sizden. Bizi anladığınızda hepimizin insan ve sıcak olduğunu göreceksiniz. Bizi tanıdıkça adaletin niçin gerektiğini kendiniz göreceksiniz. Karanlıklara fırsat vermemek elinizde.
Vezir Marguş
31.12.2018
12:42

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.