ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM

ÇERKES BİZİZ ÇERKESYA DA BİZİM
Söz güçtür ilkesinin en büyük uygulayıcısı olan ve bu ilkeden aldıkları güçle coğrafyasında kesintisiz güç olmayı başarmış Çerkes halkı pratikte birlikteliğine ve dolayısıyla kurtuluşuna vesile olacak en önemli unsur olan, gücünün ve etkinliğinin yansıması olan kendi adına, yani ÇERKES adına sahip çıkmalıdır derhal. Kendi dilimizde adımız elbette ki Adıgedir ancak Adıge halkının dünyada güç olarak yansımasının adı ÇERKESdir ve ete kemiğe bürünmüş yaşama alanının adı da ÇERKESYAdır.
Yıllardır birliktelikten bahsederiz. Bir olmanın güçlü olmayı getireceğinden dem vururuz. Ancak neyin etrafında bir olacağımıza karar veremediğimiz gibi insanımızı bize ait olmayan olgularla birleştirmeye kalktık. Çerkesin HERKES olarak ve HERKESİ kucaklayarak kurtuluşa ereceğini zannederek Çerkes olmak dışında herkes olduk. Kendi ismimize sahip çıkmadığımız için de bize ait olanların deforme edilmesi kolaylaştı. Kafkas, Kuzey Kafkas, Adıge, Şapsığ, Kabardey vs ile biz burada meselemizi dolanırken vatandakiler Şapsığ, Kabardey, Çerkes, Adıge diye birliktelikten saptılar.
Gün umutsuzluk günü değildir. Yüreğini ve emeğini halkına adayan ve durmadan gerçekleri ifade den insanlarımız sayesinde Çerkes ve Çerkesya kavramları yaygınlaşmakta her gün. 10 yı öncesinde Çerkesya bayrağı Çerkesyada bile yaygın değilken şimdi suni olarak bölünmüş cumhuriyetlerde Çerkes halkının tek sembolüdür. Herkes Çerkescede ayırım yapmadan Adıgeyim demektedir. Şimdi ise Adıge insanının dünya siyasetinde güç olarak yer işgal etmesi için dünyanın kendilerini tanımış olduğu isim olan ÇERKES adını kullanma zamanıdır.
Rusya Federasyonunda 2020 yılında nüfus sayımı yapılacaktır. Rusya Federasyonundaki tüm Çerkeslerin ben Adıgeyim, Çerkesim, Kabardeyim, Şapsığım, Çemırgueyim demeden kendilerini ÇERKES olarak tescil ettirmeleri oradaki insanlarımıza ve bize siyasi manevra alanı ve güç sağlayacaktır. Rusya Federasyonu, zamanında yapılan suni ayırımların gerekçesini kendi halkına ve dünyaya açıklayamayacak ve ÇERKESYAnın kadim halkı ÇERKESLERin meselesini öteleyemeden çözmek zorunda bırakılacaktır.
Ayrıca diyasporada da tek bir isimle ve tek bir hedfle dillendireceğimiz talepler ses getirecektir. Çerkes ve Çerkesyanın fantastik hayaller olmadığı ve kanlı canlı olduklarının bilinir hale getirilmesi talepler konusunda Çerkes halkını dirayetli kılacaktır.
Hem diyasporada hem vatanda kendi ismimizle meydana çıkma vaktidir. Bölünen isimlerimiz değil geleceğimizdir. ÇERKES ve ÇERKESYAya sahip çıkma zamanıdır.

Marguş Vezir
10.02.2019
18:25

RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:

RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:
Biz Çerkesler vatanlarından koparılmış ve çok azı vatanında kalabilmiş bir halkız.
Vatanımızda kitlesel katliamlara ve soykırımlara uğradık. Kitleler halinde vatanımızdan zorla koparıldık.
Rus halkına sesleniyoruz, dün uğradığımız haksızlıkların yarınlara taşınmasını istemiyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var. Aynı coğrafyanın ve aynı iklimin insanlarıyız. Çarlarınız sizi bize karşı savaştırıp felakete uğramadan önceki 200 yılda çoğunlukla dostane ilişkiler içindeydik. Bize karşı çarlarınız tarafından 100 yıl savaştırılmanıza rağmen daha iyi bir yaşam için çarlığa son veren de sizin halkınız. Bir halk manipüle edilmediğinde diğer halkın acılarını anlayacağına ve adaletin sağlanması için harekete geçeceğine inanıyoruz.
İnsanların birbirine kırdırıldığı savaşlar insanlığa hayır getirmez ve başkalarının acısı üzerine mutluluk inşa edilmez. Elbette ki dedelerinizden acımıza sebep olanlar vardır. Şundan eminiz ki eğer ki dedeleriniz savaş konusunda özgürce karar verebilecek durumda olsalardı bu acılara sebep olmaktan uzak dururlardı. Savaşta ve sonrasında yazılanlardan anlıyoruz vicdanınızın acılarımızı onaylamadığını.
Hiçbir insan başka insanlarının kanı ve canı üzerine mutluluk inşa edileceğine inanmaz. Bizi zehirleyen ideolojilerimizdir ve bizi insan olarak yaşatmak yerine canımızı, kanımızı kullanan devletlerimizdir. Devletler halklarını vahşete alet edebilecekleri gibi o devletin halkları devleti insan gibi yaşamanın kamusal gücü haline de getirebilirler. Eğer ki halk devlete insanlığını istismar ettirtmezse halk da devletin gücünün basit bir tetikçisi olmaktan kurtulur ve insanca yaşanan bir ülke kurulur.
Rus halkı olarak tarafımıza yapılan haksızlığın telafisi için bize destek olunuz. Bizim yeniden topraklarımızda kendi renklerimizle yeşerebilmemiz için destek olunuz.
Şu an 3 milyonu aşkın bir Çerkes topluluğundan bahsedilmektedir Rusya Federasyonu dışında. Bizi Rusya Federasyonu eski düşmanlar olarak kabul etmekte ve bizi unutmak istemektedir. Rusya Federasyonunun düşmanları ise bizi bulunmaz bir koz olarak kabul etmekte ve Rusya Federasyonuna karşı nasıl kullanacağının saha çalışmalarını yapmaktadır. Rusya Federasyonunun rakipleri için Çerkesler Rusya Federasyonuna karşı kullanılacak asimetrik terör unsurlarının insan kaynağıdır. Asimilasyonumuzun tamamlanmasıyla bu mümkündür ve Rusya Federasyonu yöneticilerinin Çerkes Soykırımına ve Vatansızlık problemlerine duyarsız tutumu Çerkeslerin orta vadede teröre malzeme yapılmasının önünü açmaktadır. Bu ise hem Rus hem Çerkes halklarına acı ve ölüm olarak dönecektir. Biz ölüm ve çatışma istemiyoruz. Biz halkların ölüm ve çatışma istemediğini biliyoruz. Rus halkına sesleniyoruz: Halk olarak bize yapılan haksızlığa karşı devletinizi çözüme zorlayın, derdimizi anlatmamıza yardımcı olun. Biz halk olarak eski Çerkesya topraklarına barış içinde yaşamak istediğini beyan ederek dönmek isteyen ve orasını vatanı olarak kabul edip orada barış içinde geleceğini çizmek isteyen herkese Rusya Federasyonu vatandaşlığının verilmesini ve orada yaşamaları için gereken altyapının devletçe sağlanmasını istiyoruz.
Bize empati yapmanızı istiyoruz sizden. Bizi anladığınızda hepimizin insan ve sıcak olduğunu göreceksiniz. Bizi tanıdıkça adaletin niçin gerektiğini kendiniz göreceksiniz. Karanlıklara fırsat vermemek elinizde.
Vezir Marguş
31.12.2018
12:42

FSB ФСБ

FSB ФСБ

İstihbarat örgütlerinin devletler için çok önemli işlevleri vardır. CIA ve FSB gibi örgütler dünyada en çok bilinen örgütlerdir. Konumuz bir istihbarat örgütünün dedikodu örgütüne dönüşmesidir.

Birkaç gün önce bir dostumuzun Rusya Federasyonuna bağlı tarihi Çerkesya topraklarındaki Kabardey-Balkar Cumhuriyetindeki oturumunun iptali ile ilgili davası görüldü. FSB aracılığıyla yapılan bir ihbarla oturumun iptali istendi ve taraflardan birisi FSB diğeri ise dostumuz. Meseleyi burada bırakalım ve size şunu hatırlatayım. Şamil Basayev adlı şahsın Rusya Federasyonu içindeki rüşvet ve satın alma operasyonuyla Rusyanın kalbine kadar sokulup kalabalık bir grupla gerçekleştirdiği silahlı eylemi hepimiz hatırlıyoruz. İnsanların rüşvetle kolaylıkla satın alınabildiği o günler maalesef geçmişte kalmadı. FSB gibi ciddi Putin’i de yetiştiren bir örgüt maalesef Şamil Basayevin geçmişte yaptığı satın alma işlerini halen devam ettiriyor. Yerelde kendisine çalışmak için satın aldığı kişilerle sözde tarihi Çerkesya topraklarını kontrol ettiğini sanıyor. Yerelde kendisine çalışan işbirlikçilerinin, kulağına fısıldadığı her türlü komplolara inanıyor ve asıl gözünden kaçırmaması gerekenleri gözünden kaçırıyor. Yerel işbirlikçiler demokrasi karşıtı ispiyonlarda bulundukça efendileri de daha fazla keyifleniyor ve işlerin yolunda olduğunu zannediyorlar. Ancak Rusyanın her yerinde olduğu gibi tarihi Çerkesyada da bu yerel işbirlikçiler para ile başkaları tarafından da satın alınabilmekte ve yerelde her şey yolunda izlenimi verdikleri için de bu iş FSBnin gözünden kaçmaktadır. Sonuçta dostumuzun davası da bu yerel işbirlikçilerin geleceğe dönük statükolarını korumak için açtırdıkları bir davadır.

Eğer bir istihbarat örgütü ciddiyse ve dünya gücü olmaya oynuyorsa gerçeklerden kaçarak ve gerçeklerden saklanarak bunu başaramaz. FSBnin önünde çok ciddi bir mesele vardır. O da Çerkes halkının ertelenen ve ötelenen meselesidir. Bu meseleyi hem RF ve hem Çerkesler lehine çözmek mümkünken yereldeki istihbaratını dedikoducu mahalle karımsı işbirlikçilere teslim etmiştir, dışarıda da meseleyi beraber oturup çözmek zorunda olduğu insanlarla ciddi bir işbirliğine gitmesi gerektiğini görememektedir… Dünya o kadar değişmiştir ki artık ayının kış uykusuna yatacağı bir kış dahi yoktur.

FSBnin dikkatine:

http://margusvezir.net/lepk/?p=437

http://margusvezir.net/lepk/?p=434

http://margusvezir.net/lepk/?p=519

http://margusvezir.net/lepk/?p=513

http://margusvezir.net/lepk/?p=568

http://margusvezir.net/lepk/?p=564

http://margusvezir.net/lepk/?p=555

http://margusvezir.net/lepk/?p=545

http://margusvezir.net/lepk/?p=536

http://margusvezir.net/lepk/?p=525

http://margusvezir.net/lepk/?p=459

 

Vezir Marguş

30.12.18

20:44

 

Хэт Дэ КъэдгъэпцIэжыр

Хэт дэ къэдгъэпцIэжыр?

Хэкурысым зэпымычу жывоIэ: ФкъэкIуэж, фкъэкIуэж! жоуэ. Дэ тщIэкъэ зы лъэпкъым пщэдей иIэн папщIэ щIырэ гурэ зэрыхуэныкъуэр! НобэкIэ дэ хэхэсми хэкурысми дэ ди уэрэдхэр къыдош къудей нэхъ зэжыдытIэу зы уэрэд диIэкъым.

Зы лъэпкъым пщэдей иIэн щхьэ абы и лъэр зытеувэфын щIырэ, а щIы гущIыIум зэфIыныгъэрэ (мамырыгъэрэ) хуэныкъуэщ. Нобэ фыкъэкIуэж жыхуэфIэ ХэкумкIэ абы нихьэжыр ивгъэсыфыну амалыгъуэи, къэру намили фиIэкъым. ЩiывимыIэри аращи фэ псэури фищхьэ фхуэАдыгэжщ. Ар амыпхуэдатэмэ игъащIэ лъандэрэ «хэку, адыгэ» жызыIэу къэсхьа, хэхэсым никIыу нэкIуэжа ди лъэпкъэгъухэм факъыщхьэщыжынт. Дэ куэду фIыуэ дощIэри Адыгэм и напэтехыу къытхэт гуэрхэм (хэкумкIэ) ФСБм пцIы хузэхэзылъхьэу щымыIэ къэхъугъэм и бзэгур яхузезыхьахэм фIи IэмыщIэ ирахащ лъэпкъ Iуэхур. «ФкъэкIуэж» жоуэ зыжэф’Iа фи къуэшхэр зэрмыбзэджащIэхэуэ бзэджащIэу ягъэлъэгъуауэ хэкум къырахуижынущ. ЦIыхухэр хэкум нырекIуэж ауэ ахэм ящхьэ Iуэху къыщырикIуам деж ящхьэ зэрыхьыу къэвгъэнэнущ ара!

Iуэхур и пэжыпIэм тедгъувэхукIи Адыгэ Iуэхури кIуэтэнукъым, диIэ тIэкIури дытырахынущ. Фэ ипэ Хэкум исхэр фитхьэкIумэхэм къиIущащэурэ фызгъэхьэулей, фызгъэшынэ, фщызгъауэхэм яжьэхэр щIэвкъутыхь. Хэт щэхуу, гъэпщкIуауэ къывэпсалъэми хэт «Iэйм фыкъызогъэл» жоуэ къывэпсалъэми ар пцIыупсщ. ФызщIэдэIукIмэ, ахэр хэтми гу лъыфтэнщ. КъывэIущащэхэр лIыуэ щытатэмэ мыIущащэу занщIэу псэуми зэхырагъэхыурэ псалъэнт.

Фэ фызэкъуэтмэ, фэ фи фIэщ хъуурэ яужь фитмэ, фэ мы Iуэхур мамырыгъэкIэ фыIэтмэ хэт къыфпэрыуэфын!!! Лъэпкъ Iуэхур зезыхуэн къыффIэзгъэщIхэр лъэпкъым и бзэгузехьэхэщ нобэм. Лъэпкъ Iуэхур къэIэщIэфхиж икIэщIыпIэкIэ нэхъкIэ и кIэщIыпIэкIэ дагъэкIэдын я гугъэщ!!!!

 

Маргъущ Везир

30.12.2018

19:44

 

RUSYA FEDERASYONU/FSB VE SABOTAJCILARLA YAPTIKLARI TEHLİKELİ İŞBİRLİĞİ

RUSYA FEDERASYONU/FSB VE SABOTAJCILARLA YAPTIKLARI TEHLİKELİ İŞBİRLİĞİ
O kadar çok uyarmamıza rağmen, halklarımızın en büyük düşmanları olduğunu bilmenize rağmen neden halen Hafıtze Muhammed gibi ikiyüzlü sabotajcıları kullanmaya devam ediyorsunuz?!
Düne kadar sırf sizden para koparmak adına halkına ihanet eden Hafıtze Muhammed gibi insanlık düşmanlarını kirli bir şekilde bize baskı kurmak ve güçlenip ayağa kalkmamızı engellemek için kullanıyordunuz. Bugün ise dünkü dünya yok artık. Dünya öyle bir hale geldi ki kitlelerin beyinlerini yıkayarak mankurtlaştırıp onlardan asimetrik savaşçılar devşirmek için verimli kaynaklar yaratabiliyorsunuz. Ülkeniz ne kadar güçlü olursa olsun asimetrik düşmanlarınızla başetmek hiç de kolay değil ve onları ideolojik olarak besleyip bunu geçinilebilecek bir geçim kapısı haline getirdiğinizde düşmanlarınıza az maliyetle ve de keyifle zarar verebiliyorsunuz.
Sayısı ister 6 milyon, ister 1 milyon olsun müthiş bir insan kapasitesi var Çerkeslerin asimetrik savaşa kaynaklık edebilecek. Tüm altyapı çalışmaları yapılmış ve pilot uygulamaları da denenmekte olan mankurtlaştırılmış bir proje var ortada. Klasik düşman Kabul ettiğiniz bizleri halen atlara atlayıp size saldıracak zannediyor olmalısınız ki halen klasik hendekler kazmakla meşgulsünüz atlarımızı engellemek için. Uyanın beyler. Bırakın Hafıtze gibi klasik enstrümanları. Onları artık tarihin çöplüğüne atın. Dünya şartları uzlaşmadığımızda felaketin her iki halkın da kapısını çalacağını bağıra bağıra söylüyor. Her iki halkı da felakete taşıyacak yangın başlamış durumda. Siz de halen Hafıtze gibi enstrümanları kullanma inadıyla ateşe benzin döküp yangını körüklüyorsunuz.
Bugün para için halkını satan Hafıtze ve türevleri sizi yarın büyük bir zevkle satacaklar. Size Çerkeslerin gerçek temsilcilerini öcü zannettiren ve vatansever Çerkesleri pasifize etmek için entrikalar çeviren ayrıca yaptıkları işlere sizi de inandıran bu insanlar sizden daha fazla para ödeyen ve daha büyük garantiler sağlayanlar çıktığında sizi satacaklar… Hayır, şu an zaten satıyorlar. Sizin adınıza çalıştıklarını sizin kulağınıza fısıldaya fısıldaya el altından almaya başladıkları parayla Kanjal gibi olayları, vatana dönenleri gizlice ispiyonlama olaylarını ve Türkiyede batının işbirlikçisi olan kurukafacı federasyonu şirin gösterip Çerkesyadaki insanların kafalarını bulandırma olayını ustaca organize etmeye başladılar. Haberiniz olsun.
Hiç bir aklı başındaki vatansever Çerkes zaten halklar çatışsın istemiyor. Rusya Federasyonu Çarlık Rusyası zamanında yapılan soykırım ve sürgünün sonucu olan Çerkes halkının geleceğe uzanamama sorununun çözümünü istiyor. Dilinin, kültürünün yaşamasını istiyor. Kırıp döküp, yok ederek kendisine alan açmak yerine alınteriyle yeniden vatan toprağında yaşama hakkı istiyor. Kolayına kaçıp vatan, millet diyerek kitleleri peşine takıp kişisel çıkarlar elde etmek istemiyor. Unutmayın beyler, insanların öfkeleri kolay organize edilir ve öfkeden şiddet doğar. Yeni bir düşmanlık bizlere felaket getirir. Bu düşmanlık Çerkes ve Ruslar dışında herkesin işine yarar. Siz bütün ekonomik kaynaklarınızı ve insanlarınızı kaybederken biz de insanımızı ve geleceğimizi kaybederiz.
Beyler, kulaklarınıza fısıldayanlar iyi niyetli değil. Bir kereliğine de bizim bağıra bağıra söylediklerimizi duyun. Yarın çok geç olacak. Bizi bir kez gerçekten anlarsanız artık düşmanlarımızın ortak olduğunu siz de anlayacak ve o size fısıldayanları yok edeceksiniz. Buyurun biz ortadayız. Sesizimle ve gerçekle. Saklanmıyoruz ve saklamıyoruz.
Marguş Vezir
07.11.2018
22:22

İDEOLOJİ İHRACI VE RUSLAR

Evet vatana İDEOLOJİ ihracına karşıyız. İkinci gündemi olan, Çerkesya dışındakilerin maşası olan, Çerkes insanlarını canavarlaştıracak veya zombileştirecek olan ideoloji ihracına karşıyız. Açıkça ve mertçe konuşup barış içinde devam edelim diyen insanların yaptığı ideoloji ihracatı değildir ve gerçeğin ifadesidir söyledikleri. Asıl buna karşı çıkan sözde RF yetkilileri ve FSB yetkilileridir RFyi ideolojik ihracata açık hale getiren ve ülkenin ve halkların geleceğini dinamitleyen!!!!!!

 

Marğuş Vezir

04.10.2018

14:32

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ……

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ve DÜNYAYI AĞLARIYLA KUŞATMIŞ ÇOK BAŞARILI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ FSB YETKİLİLERİ,

TEK KELİMEYLE: “HALT ETMEKTESİNİZ!!!”

(Olur da iletişim kurarsanız: margusvezir@gmail.com )

Hatko Tarık Topçu diyor! Kulaklarınızı iyi açın dinleyin dünyanın ikinci gücünü bu kafayla ileriye taşıyacağını zanneden zavallılar sürüsü:

“ Ben anarşist değilim.

Hırsız da değilim.

Terörist değilim.

Ajan da değilim.

Çerkesim ve Çerkesyalıyım.

Vatanımda yaşamak için buradayım.

Oturma iznimi neden iptal ediyorsunuz?

Büyük dedemin 1864 yılında zorla elinden aldığınız vatanında yaşama hakkını neden benim elimden de alıyorsunuz.”

Tek kelimeyle, Halt ediyorsunuz!

….

Vicdanınıza seslenmiyorum. Sizden dilendiğim bir kırıntı da yok. Size hep gerçeklerle seslendim ve barış dışında bir seçeneğimiz olmadığını söyledim. Bize ettiğiniz haksızlıkların uzlaşı içinde ortadan kaldırılarak geleceğe kan ve acıların sıçramaması gerektiğini söyledim.

Aynı coğrafyanın gerçeklerinin biz istemezsek bile bizi uzlaşmak zorunda bıraktığını dile getirdim.

Size hakaretler etmediğim gibi size şirinlik de yapmadım.

Hep gerçeklere uyanmanız için uyandım ve uyardım.

Kolayına kaçarak size karşı öfkeyi örgütleyip bundan da nemalanmadım.

Siz Rus Yönetimi olarak, FSB olarak ya kafanız basmamakta ya da düşmanlarınız derinden içinize sızmış ki bu denli önemli bir konuda doğru yapmaktan uzaksınız….

Burada bir duralım “SİZE KARŞI ÖFKEYİ ÖRGÜTLEMEK” dedim farkındaysanız! Bunu yapmak kadar kolay bir şey yok. Ayrıca günü de kârla kurtarmak ve nemalanmak için en kolay yol budur.

Aleyhinize anarşist olmamızı, terörist olmamızı, ajan olmamızı istiyorsunuz galiba! Rakibiniz olan Batı bunların saha çalışmasıyla zaten ilgileniyor ve bunları inceden işliyorken siz bizimle ilgili çözüm getirecek işlere yanaşmayarak düşmanınızla işbirliği yapıyorsunuz. Eğer durum buysa sorun yok, çünkü ülkenizin geleceğince heyecanlı, kanlı ve aksiyon dolu günler arzuluyorsunuz demektir!!! Tarık da tam bu noktada kurtulunması gereken bir imge. Çünkü Tarık hep “Barış diyor, uzlaşı diyor, kimsenin bir yere yontamayacağı demokrasi diyor(Çerkesler dahil), çalışmak diyor, alınteriyle yaşanacak vatana katkı diyor.” Ayrıca adam durmuyor. Barışa ve gerçeklere dayalı çözüm için insanları örgütlüyor, yıkıcı heyecanları gerçekçi taleplere dönüştürüyor. Yetmiyor vatana gidiyor ve her türlü provakasyona rağmen vatan topraklarında barışa ve iyi geleceğe ait fikirlerin tohumunu atıyor(sadece Çerkeslerin değil, herkesin)….

Siz farkında olmadan düşmanınız olan Batının oyununa gelen zavallılarsınız.

Böyle devam ederseniz de İKİNCİ BİR YELTSİN döneminde yeniden aksiyon dolu günlere döneceksiniz.

Kan ve şiddeti gerçekten mi istiyorsunuz veya çok votka içmekten aklınız mı tatilde!!!!!

Tarık Topçunun arkasındayız.

Biz olması gerekeni talep ederken ola ki canımızı yakarsanız bu bizi daha çok birbirimize kenetleyecektir.

Acının dozu artar da acıya karşı da duyarsızlaşırsak ve siz de gerçeklerin sesini duymayıp gerçeğe duyarsızlaşırsanız AKSİYON DOLU KANLI GÜNLERE GEBE KALIR GELECEK.

Bence bu kadar saf olamazsınız ki dünyanın ikinci gücüsünüz. Dünyaya şaka yapıyor olmalısınız!!!!

 

Marğuş Vezir

03.10.2018

17:02

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Мис, псэм лъэ игъуэтри псалъэу зигъэлъэгъуащ.

Мы псалъэхэр Тхьэм и псэм и къипсыкIэщ.

Тхьэр гум къопсыкIыр. Гур Тхьэм и щIэныгъэщ, икIи гур Тхьэм щыщщ. Тхьэм и щIэныгъэ къипсыкIыр «гупс»щи «гупсысэ»ри Тхьэм и нэхуэкIэ цIыхур згъэгъуазэщ.

Щхьэм щы-хьэр гупсысэкъыми ар и нэхъыбэм щхьэусыгъуэщ, щыуагъэ дэгъусэщ.

Щхьэр гум едаIуэу щытмэ гъащIэм фIы лъагъуныгъэм и фэ дахэращ теуэнур.

Пэ зривгъэщыну, пэж фымылъухъуэ. Пэж къудейм фкIэлъыкIуэм ирикъунщ

ХАБЗЭ

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

Хабзэм жиIэмрэ пщIэн хуемрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

Псэуми я къежьапIэр «гь»ращ.

«Гь»р «гьэ» хъури щIэныгъэ хъуащ.

«Гьэ»р «гу» хъури щIэныгъэм гъащIэ игъуэтащ.

«Гу»р «гь»уэ щыт «ТХЬЭМ» и щIэныгъэр гъащIэм хэзыбзэуэ Тхьэ Хабзэр зыгъэбзэрабзэ цIыхум кIуэцIылъращ.

 

Тхьэ хабзэр фIым тетщи хабзэм и жылэри фIыщ.

ЦIыхур фIыуэ зылъагуращи, Адыгэ Хабзэри Адыгэ ЦIыхум фIым тету къигъэхъуа дэхагъэщ.

ФIыуэ зэхэщIыкIыу, къыбгурыIуэу, къыбгурыIуар фIыкIэ хабзэ згъуэтау плъытэу, абы уи фIыгъэмкIэ зыхуэбгъэзэнымрэ, къыбгъэдэкIыр зэгъыу къэпщтэнращ цIыхум и фIы лъагъуныгъэм къикIыр.

Хабзэр, гъащIэр фIы лъагъуныгъэкIэ гъэбзэнщ.

Псэр згъабауэу згъабзэр псалъэщи, цIыхур ГъащIэм щызгъабзэр и ХАБЗЭращ.

Хабзэр къызыхэкIыр «хэ»ращи хэри цIыхугъэм и кIупщIэщи, Тхьэ ХабзэкIэ зекIуэу фIыр жылэм хэзылъхьэращ.

ЦIыхугъэри пцIыхунымрэ, пцIыхуу щытым щIэныгъэ ептынращ.

Хабзэр лъэпкъым и гъуазэщи лъэпкъыр дахэм хуэзгъазэщ.

Хабзэр, Iэпкъ лъэпкъ згъуэта ПСЭУКIЭщи ХАБЗЭНШЭУ къэнэныр пкъым псэр хэлъэтыкIынращ.

Хабзэр цIыхугъэм тетщ, цIыхугъэм темытыр текIуэдэгъуэщи ар Адыгэ цIыхум и жэгъуэгъущ.

Адыгэр зэфIэзгъувэжу, и пэжым тезгъувэжыу, жьы къыхэзылъхьэжынур и хабзэр къигъуэтижу зэхилъхьэжыным епхащ.

МЫ ХАБЗЭР АДЫГЭР АДЫГЭУ ЗЭФ1ЭЗГЪУВЭЖЫНРЭ ХУЭФАЩЭК1Э ЗЫГЪЭК1ЭТЭНуМРЭЩ.

Хабзэм и бзэр Адыгэпсэум гуры1уэнурэ ар ягъабзэурэ я къэк1уэныр дахэу къэхуэбзэж ящ1ижынущ.

Мы псалъэхэр зы цIыху тхьэмыщкIэракъым зипсалъэр, МЫ ПСАЛЪЭХЭР ЗЭХЭЗМЫЩIЭХЭРАЩ ТХЬЭМЫЩКIЭ защIэхэр.

ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫМЫКIЫР ГЪУЭНЭ ПЩIАНЭЩ ИКIИ ЦIЫХУГЪЭКIЭ ПЦIАНЭЩИ, ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫКIЫР БЫДЭУЭ ЛЪЭЩЫУ IУЩЫГЪЭКIЭ ДАХЭУ ХУЭПАРАЩ.

Хабзэр , Адыгэр гъащ1эм ц1ыхугъэк1э зыгъэбзэрщ. Мыбзэжыр мэулъийри улъияр ятIэм щыщ мэхъу.

Хабзэр Адыгэм и пщэдэлъщи зыхэзмылъхьэм, Адыгагъэм 1уэху хуи1эжкъым.

Хабзэм къыжиIар гум зэхихрэ пэт зэхэзмых зызыщIыу езIуэнтIэкIыу зизIуэнтыхьхэр лъапсэм ихупхъэхэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым ибзэм жиIэр пщIэншэщи и макъыр пыупщIыпхьэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым и Iэм IэщIэлъхэр къилэжьахэркъыми ахэр лъэпкъым къызэрфIидыгъуам щхьэ ахэр лъэпкъым ейижщ.

КъызыхэкIам зи фIыгъэ емыкIыр щыкIащи щыкIар зыхэгъэкIыпхъэщ.

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

ЖиIэмрэ пщIэн хуеймрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

КЪЭРАЛЫГЪУЭ ХАБЗЭХЭМ ЯЩХЬЭЩИХУРЭ АДЫГЭМ ПХИРИХУМК1Э ПАЩХЬЭ ТКЪИУВЭНУРЭ ПСЭУРИ ЗЭХЭТХУНУЩ…

АДЫГЭМ ГУК1Э ЗХИБЗЭРЭ, АДЫГЭР ГЪАЩ1ЭМ ЩЫЗГЪЭБЗЭМК1Э УТЫКУ ТКЪИХЬЭЖЫНУЩ. ДИ ХАБЗЭР АДЫГЭМ ПХЫРЫК1ЫНУРЭ ДЫЗЭРЫТ ЛЪЭХЪАНЭМИ ДИ ПСЭУК1ЭР ПХЫРИГЪЭК1ЫНУЩ.

Пэжыр щIэнэкIалъэ зыщIым и пэр щIым щыщ хъунущ.

Маргъущ Везир

03.10.2018

22:43