AKLA GELENLERDEN/NEDEN OLMASINLARDAN

AKLA GELENLERDEN/NEDEN OLMASINLARDAN

-Rus Devleti barış içinde vatanında yaşamak isteyen herkese vatandaşlık hakkı tanımalıdır.

-Öncelikli olarak nitelikli her iş gücüne Rus Devletinde ihtiyaç vardır ve nitelikli iş gücü için her türlü barınma, uyum konusunda Rus Devleti destek sağlamalıdır. Diasporada her alanda becerikli insanlarımız vardır ve Rus Devletinde bu insanlarımızın becerilerinin değerlendirileceği ve emeklerinin karşılığını hakkıyla alabilecekleri bir ortam vardır. Diasporadaki tempoyla çalışan bir fabrika işçisinin bile aynı işi yaparak vatanda en az beş kat büyüme olasılığı vardır.

-Diaspora Çerkeslerinin Çerkesyayı tüm Rusyanın tarım bölgesi yapacak potansiyelleri vardır. Diaspora Çerkeslerinin ayrıca Çerkesyayı herhangi birkaç üretim dalında ülke ihtiyacını karşılayıp ileri götürecek potansiyelleri vardır.

-İkinci Dünya Savaşında Çerkesyadan sürülen Karaçay ve Balkarlara dönüş hakkı tanındığı gibi bu insanlara maddi destek de sağlanmış ve bu maddi destek yeniden yaşam kurma ötesinde maddi olarak bu insanların öne geçmelerini de sağlamıştır. Aynı topraklardan sürülen ve aynı haklara sahip Çerkesler için yeniden vatana yerleşmek için bürokratik ve ekonomik kolaylıklar talep etmesi haktır. Çerkes nüfusunun artması ve üretime yöneltilmesi herkes için kazançlı olacaktır.

-Rus Devleti şeffaf ve açık diaspora Çerkes kurumlarıyla geleceğini vatanda kurmak isteyen Çerkeslerin vatanlarında nitelikli ve üretken bir toplum olmaları konusunda somut projeler üretmesi lazımdır.

-Rus Devleti Çerkesleri geleceksiz ve umutsuz bırakarak emperyalist rakiplerinin emellerine hizmet edecek şekilde devşirilmelerine göz yumduğunda asıl bedeli kendisinin ödeyeceğini bilmelidir. Bunu önleyecek tedbirler almalı ve vatanı Çerkeslere ulaşılabilir kılmalıdır.

-Elbette ki üretime katkı sunacaklara avantajlar sağlanırken barışı sabote edecek durumlar için de tedbir almalıdır. Alın terini veya pozitif çabasını vatana taşıyanlar yüreklendirilmelidir.

-Federe Çerkes Cumhuriyetlerindeki yönetimlerle uyum ve iş alanları konusunda iş birliği yapmalıdır Rus Devleti. Rus Devleti makamlarını korumak maksadıyla diasporadaki soydaşlarının işini ağırdan alan veya onlar için hiçbir şey yapmayan Yerel Yöneticilerin aslında hem Ruslar hem de Çerkesler için geleceği sabote eden unsurlar olduklarını fark etmeli ve Çerkes halkının kendi vatanlarında gelecek kurmalarının önünü açacak şekilde yerel yönetimleri yönlendirmelidir.

 

Marğuş Vezir

10.07.17

00:51

 

RUSLARLA ÇERKESLERİ UZLAŞMAK ZORUNDA BIRAKACAK EŞDEĞER ÇIKARLARI VAR VE OKUYABİLMEK LAZIM BUNLARI…

Ruslarla Çerkesleri uzlaşmak zorunda bırakacak eşdeğer çıkarları var ve okuyabilmek lazım bunları…

Batı politikasının temelinde ülkelere, ideolojilere, dinlere, kurumların her türlüsüne sızmak ve onları dönüştürerek insanlığın kaynaklarının sömürmek vardır. Elbette ki Batı diasporadaki Çerkeslerin arasına da sızmıştır ve onları kendisinin çıkarlarına hizmet ettirecek politikaları da vardır.

Reelde hiçbir zaman Çerkesleri somut olarak uğradığı haksızlıklarda desteklememiş olan Batı, taşeronları olan ülkeler vasıtasıyla Çerkeslerin uğradığı haksızlıkları gelecekte oldukça içine yarayacak şekilde manipüle etme yolundadır. Demokrasi masallarıyla aldatılan Gürcistan ve Ukrayna canlı örneklerdir. Hedef oldukça değerli kaynaklara sahip olan Rusyayı istikrarsızlaştırıp sömürmektir. Satın alınan yöneticilerle ve parıltılı vaatlerle Gürcistan ve Ukrayna işi kotarılmıştır. Rusyanın güneyindeki eski Çerkesya ve Abhazya Rusyanın yumuşak karnıdır. Rusya Abhazyayı tanıyarak ve Abhazyayla denge oluşturarak Abhazyadan gelecek tehlikeyi bertaraf edebilmiştir ancak Çerkesya Rusyanın yumuşak karnı olmaya devam etmektedir çünkü ayı(RUSYA) yavaş hareket ettiği için Batının sızmaları gittikçe artmakta mesele riskli bir aşamaya ilerlemektedir.

Elbette ki Gürcü halkına saygı duyuyoruz. Hatırlayın yakın zamanda Çerkesler ve Gürcülerin birbirleriyle ne kadar benzeştiğinin propagandasının nasıl tuttuğunu. Çerkes Soykırımının ilk olarak Gürcü Devleti tarafından tanındığını da hatırlayın. Ukrayna gibi ülkelere yapılan soykırım başvurularını ve lobileri hatırlayın. Ayrıca paralel ve imkanları bol olan Çerkes yapılanmalarını hatırlayın… Batının ne Çerkesler ne Gürcüler ne de başkaları umurunda değildir. Batının hedefinde Çerkesler, Gürcüler ve diğerlerini kullanarak Rusyayı kaosa sürüklemek ve sömürmek hedefi vardır. Bu hedefe varmak için dönüştürülmüş ve mutantlaştırılmış Çerkesler verimli bir insan kaynağı olarak tasarlanmaktadır Batı tarafından. İyice asimile olmuş bir halka havuç göstermek ve onun peşinden koşturmak Batının çok iyi becerdiği bir iştir. Çerkeslerden kan dökücü örgütler devşirmek, bunu dinle ve milliyetçilikle maskeleyip Gürcistan üzerinden sahaya sürmek ve buna özgürlük mücadelesi adı altında her türlü kirli kaynağı akıtmak Batının bir planıdır.

Ayının ininden çıkması lazım artık. Sinsi bir şekilde yaşam alanını tehdit eden tehlikeyi bertaraf etmek zorunda.

Çerkesler kimsenin maşası veya kullanılan unsuru olmak istememektedir ancak uğradıkları haksızlığın geleceğe taşınmasıyla ve bu haksızlığın Batı tarafından manipüle edilip kanalize edilmesiyle kanlı senaryoların parçası olacaklardır. Dinleri, milletleri mutantlaştırıp kanalize eden sinsi güç için bu çocuk oyuncağıdır.

Rusya meselenin farkındadır ancak farkında olması meseleyi çözmemektedir. Batının Çerkeslerle yaratacağı kaos adım adım olgunlaşma dönemindedir. Rusyanın güvenliğe ve istikrara ihtiyacı vardır. Güvenliğini eski yöntemlerle sağlayamayacaktır ve Çerkesleri kazanmaya ihtiyacı vardır. Çerkeslerin uğradıkları haksızlıkların giderilmesine ihtiyaçları vardır ve Ruslarla uzlaşmaya ihtiyaçları vardır. Ruslarla Çerkeslerin çıkarları eşdeğerdir. Haksızlıkların yarasının sarılması Rusyanın yumuşak karnı meselesini çözecektir.

Rusyanın Batının yaptığının tersine açıkça ortaya çıkması, kurumlara sızıp ajancılık oynamadan açıkça aklı başındaki kurumlarla işbirliği yapması, gerekirse bu kurumlarla meselenin psikolojik, sosyal, ekonomik yapısını oluşturmak için ortak kurumlar tesis etmesi ve meseleyi Çerkeslerle yöneterek iki tarafın da yararına olacak şekilde gelecekte kan ve şiddet için kullanılabilir bir mesele olmaktan çıkarmalıdır.

İntikam değil adalet istiyoruz.

Eşdeğer çıkarlarımız var ve bu yüzden meselede eşdeğer taraflarız.

Marğuş Vezir

04.07.17

02:34