KAFFED-DÇB (RF)-ÇERKES-İRADE-ÇÖZÜM

...

KAFFED-DÇB (RF)-ÇERKES-İRADE-ÇÖZÜM

 

KAFFED DÇB kurulduğunda Çerkes adını somut olarak kullanamıyordu ancak Çerkes adıyla örgütlü bir yapılanmaya kurucu üye olarak dahil olarak Çerkes halkının geleceği için mücadele ettiğini ilan etmiştir. O mevcut zamanda bu durum Çerkes halkı için hem demokratik bir kazanım hem de Çerkes halkının geleceğine sahip çıkacağının bir ilanıydı. KAFFED kurulu olduğu ülkenin özel şartlarından dolayı ismini kullanamadığı halkın mücadelesini “kafkas” adıyla ilk yıllarda heyecanı yitirmeden yürütse de bu isim mücadeleyi sabote eden bir unsura dönmüştür. Çeçen ve Abhaz savaşları sebebiyle dikkat ve enerjisini bu komşu halkların mücadelesine destek olmaya yönelten Çerkes halkının dikkati kendi mücadelesini kendi adıyla yürütmenin somut öneminden uzaklaşmış/uzaklaştırılmıştır. Çerkes halkının somut desteğiyle bu halkların isimlerini kullanmaları bu isimleri kullanmanın sakıncalı kabul ettirildiği şartlarda normalleşmiştir. Asıl büyük kitlenin ismi ise dikkatlerden kaçırtılmıştır. Abhaz ve Çeçenler kendi mücadelelerini kendi isimleriyle fiziki olarak yürütürken ve yasal olarak anipatik bir tavırla karşılaşmazken Çerkesler gelecek mücadelelerini kendi adlarıyla yapmadıkları için kendi adlarına olan mücadeleleri komşu halkların hanesine “kafkas” olarak yazılmış ve tüm alınteri somut bir karşılığa dönmeyecek şekilde heba olmuş, dolayısıyla Çerkes halkı 90’lardan beri en kıymetli zamanı diyasporada ses getiren bir lobi gücü olmak ve gelecek sahibi olmayı zorlamak yerine boşa harcamıştır. Bu durumu okuyabilen ve Çerkes halkının mücadelesini ötelemek isteyen RF, mevcut durumu dolaylı ticari rantlar sağladığı şahıslar vasıtasıyla Çerkesler için tehlikeli bir statükoya dönüştürmeyi başarmıştır. Çok azı hariç kurumdaki insanlar bu durumun farkına bile varamamıştır. İyi niyetli insanları dostluk ve kardeşlik söylemleriyle harekete geçiren sinsi akıl(RF) Çerkes adını Çerkes halkının elinden almıştır ve bunu da kah rantlarla kah istihbari fısıldamalarla götürmüştür. Aynı RF DÇB’nin fiziki olarak RF topraklarında olmasının avantajıyla DÇB’yi bilinen tüm yöntemleri kullanarak yörüngesine oturtmuştur. Çerkes halkı için siyasi irade göstermenin somut yansıması olması gereken DÇB böylece etkisizleşmiştir.
Ancak şu andaki mevcut durumun sürmesi yüzde 90’ı vatanı Çerkesya dışında olan ve hakları yağmalanan Çerkes halkından hem çok yıkıcı dinamikler üretilmesine sebep olacaktır ya da tam tersine bu potansiyelin farkına varan “RF=DÇB Merkezi” ile diyaspora Çerkesleri Çerkes halkına haklarını teslim edecek barışçıl ve hem RF hem Çerkes halkının yararına olacak bir çözüm/işbirliği sürecini inşa edeceklerdir ki biz ikincisini tercih ve talep ediyoruz.
Yukarıdaki sebeplerle KAFFED’in Çerkesya halklarının ve en çok asıl unsur ÇERKES halkının temsilcisi olduğunu ismi ve eylemleriyle ilan etmesini talep ediyoruz. KAFFED’in manipülatif zehirlenmeden sıyrılması ve Çerkes halkının ismen ve fiziki olarak arkasında olduğu bir lobi kurumu olarak irade göstermesi gerekmektedir. Bu hem Çerkes halkına soluk aldırıp enerji katacak hem de RF’nin kuruntularının sebep olduğu ve kendilerinin de farkına vardığı tehlikeli gidişatı önlemenin somut adımı olacaktır. Bu beyaz sayfadır, beyaz sayfa demek meseleyi gerçeklere oturtup empatik çözüme odaklanıp ortak yararı yaratmak demektir. Çözüm, manipüle edilen iradelerin bulanıklığında değil iradelerin özgürlüğünün gerçeklerin ışığında ulaşacağı gerçek işbirliğinde yatıyor.

Marguş Vezir
23.01.2020
14:23

Bir cevap yazın