KUTSAL ÇATI

...

KUTSAL ÇATI
Kutsal çatımız “Kafkas” değil, “Çerkesler ve Çerkesya Halkları” kavramıdır. Çerkesler Adıge Halkıdır ve Çerkesya Halkları Abazalar(Çerkesya Abazaları), Karaçay/Balkarlar’dır… Üst yapılanma(konfederasyon) ihtiyacı doğduğunda bile isimde yine Çerkesya vurgulanmalıdır çünkü %90 taban Çerkesya Halkları ve bu %90’ın %90’ından fazlası etnik Çerkeslerdir… Önce herkes kendi ismiyle örgütlenmeli (Tufanbeyli Abaza, İnegöl Çerkes gibi). Nüfusların iç içe olduğu durumlarda (Mersin gibi) isimlendirme Çerkesya Halkları Derneği olmalı ve ilk planda Çerkesce ve Abazalar için tarihi olarak önce Abazaca ve sonra Çerkesce olmak üzere çift dillilik teşvik edilmelidir. Çerkesya Abazalarının Abhazya ilişkileri ortak derneklerde Çerkesya Abazalarınca Çerkesya ve Abhazya tarihi gerçeği temelinde Çerkeslerle istişare halinde masalar marifetiyle; ortak olmayan Çerkes derneklerinde bir komşu ülke ve karşılıklı çıkarlar mantığıyla; Abaza (Çerkesya) derneklerinde de kadim tarihi bağların Abhazya’yla korunması ve Çerkes halkıyla Abhaz halkının ilişkilerini karşılıklı olarak ekonomik ve siyasi anlamda ileri götürmek mantığıyla sürdürülmelidir.
Abhaz dernekleri ve Abhazya ilişkileri Çerkesya Halkları Federasyonlarınca karşılıklı siyasi ve ekonomik çıkarlar ve Çerkesya Halklarının tarihi çıkarları temelinde inşa edilip sürdürülmelidir.
Konfederasyon kurulması halinde de Çerkesya ve Komşu Halklar Konfederasyonunun temel misyonunun önce Çerkesya Halklarının davasının ülke ve uluslararası arenada desteklenmesi, Abhazya, Çeçenistan, Osetya gibi bölgelerin barış temelli ekonomik ve siyasi işbirliğinin halklar bazında olanaklarının hayata geçirilmesi olmalıdır.
Şu an mevcut Çerkesya Halkları Derneklerinin hem ismen revize edilmeleri hem de tarihi geçmişe uygun olarak misyonlarını revize edip daha çok çalışmaları gerekmektedir.
Çerkesya Abazaları Çerkes olmadıkları gibi Çerkeslerle en çok kader ve yaşam tarzı birliği olan halktır (Uzunyayla, Akpınar). Her iki halk da Çerkesya’ya güç birliği yaparak yüzünü dönmelidir. Bu dönüş Çerkesya Abazalarını Abhazya’dan koparmak anlamına gelmez aksine Çerkes ve Abhaz Halkları arasında daha gerçekçi somut bir ilişki olanağı sağlarken Abaza halkının geleceği için olumlu fırsat ve dostluklar yaratır. Bu dönüş Çerkeslerin Çerkesya Abazalarıyla dengeli, istismara ve de duygusallığa değil gerçekler üzerine temellenmiş ilişkileri anlamına gelir.
Çerkesya Abazalarının Abhazya ile özel ilişkilerinin olmasının doğal olması kadar Çerkesya’ya adını veren ve kahir unsuru olan Çerkeslerin Çerkesya özeline odaklanması ve Abhazya konusunda Çerkesya Abazaları gibi duygusal değil de komşu ülke mantığıyla davranması da doğaldır.
Birbirini kardeş ilan etmek veya düşman ilan etmek halkları iyiye taşımaz. Halkların geçmişten gelen gerçeklerini idrak eden yaklaşımlar ancak halklar arası ilişkileri daha iyiye götürür…
Hem Çerkesler hem de Çerkesya Abazaları için “kafkas” ucubesini çöpe atma vaktidir. “Kafkas” kavramı bizi ortaklaşmış geçmişimizden bizi koparmakta ve geleceğe ortaklaşarak bakabilme şansını elimizden almaktadır.
Ayrıca aynı kanı taşımak gelecek konusunda aynı kanıda olmayı gerektirmediği gibi gelecek konusunda aynı kanı için aynı kandan olmak gerekmiyor.
Çatımızın altında buluşma vaktidir. Birbirimize boşu boşuna kaş çattığımız yeter.

Marguş Vezir
24.01.2020
17:26

Bir cevap yazın