KAFFED AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR!

...
Hem çıkacaksınız kamuoyu karşısına, diyeceksiniz “Evet, Çerkeslik yapıyoruz!” diyeceksiniz hem de Çerkes ismini ve halkını yok sayacaksınız bir de kamuoyunda karşılığı olmayan Adıge ve Adıgece kavramlarıyla Çerkes halkını kamuoyunda görünmez kılacaksınız!
“Diyane” Dergisine bakın: Abaza, Abazaca, Adıge, Adıgece…. Maalesef Diyane Dergisi Çerkes ve Çerkesya gerçeklerini manipüle eden bir elin elinde. Gerçeklerimiz kavram kargaşalarıyla manipüle edilmekte. Abhazya sevdasına ve megalo Abhazya idealine hizmet edilmekte Çerkeslerin tarihi vatanlarından bir parçayı kavram kargaşından yararlanarak Abhazya’ya iç etme idealine hizmet etmekte ayrıca Türkiye kamuoyunda da Çerkes meselesini görünmezliğe ve karmaşaya sürüklemeye hizmet etmektedir. Tarihi gerçeklere göre Abaze adı Çerkesler için kullanılan bir isimken daha sonra Abazinler ve daha da sonra Abhazlar artı Abazinler için Abaza şeklinde kullanılmaya başlanmış bir isimdir. Çerkesya’nın çocuklarına miras olan tarihi Abaze bölgesini Abhazya bölgesi gibi gösterip Çerkeslere ait olanı iç etme çabasını görüyor ve karşı çıkıyoruz.
Hiçbir Abhaz derneği Çerkes meselesine ilgi göstermezken çesitli söylem ve manipülasyonlarla Çerkeslerin kendi kurumunda hareketsiz kılınmasını kabul etmiyoruz.
Vezir Marguş
18.11.2020
22:12

Bir cevap yazın