ÇERKESYA ÜZERİNE

...

ÇERKESYA ÜZERİNE
“””Çağımızda bağımsızlık kavramı değişti, tüm devletler bir şekilde birbirleri ile bağımlı bir hale geldi. Paydaşlar, metod, zamanlama..Bütün bunlar tartışılabilir ancak, bu günlerde gündemde olan ” Bağımsız Çerkesya ” söylem ve faaliyetlerini bu minvalde değerlendirmek gerekir. Birinci soru şu: Çerkesya ( içerikli ve nitelikli ) olmadan Çerkes kimliği devam ettirilebilir mi? İkinci soru ise; Rusya Federasyonu için de bir ” Çerkesya ” mümkün mü? Mümkün ise bu nasıl sağlanacak? Yakup Temel “””
Benim mücadele önerim:
ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ
Rusya Federasyonu Çerkes Sorununu çözmek için Federasyonda Çerkesya Federasyon Bölgesini Çerkesya toprakları üzerinde ilan etmeli ve sorunu Çerkes halkıyla beraber çözmelidir.

İlan edilecek Çerkesya Federal bölgesi içinde kalacak Adıgey, Kabardey-Balkar, Osetyanın Mozdok Bölgesi, Karaçay-Çerkesya bölgelerinin, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinin resmi statüsünün korunarak diyasporaya savrulmuş Çerkes halkının ve Çerkesya halklarının tarihi vatanlarına dönüşü ve entegrasyonu tüm bölgelerin işbirliğiyle ve temsilcilerinin katılacağı bir yapıyla somut bir mekanizma kurularak çözülmelidir. Ayrıca Çerkes halkının oransal olarak haksızlığa uğrayacağı ve tanımayacağı toprak paylaşımı gibi meseleler gündeme getirilmemeli ve tarihi olarak Çerkesya topraklarında yaşama hakkı olan Çerkesler ve Çerkesya’ya yeni eklemlenmiş halkların demokratik olarak beraber yaşayıp renklerini koruyabileceği bir yapı hedeflenmelidir.

Rusya Federasyonu dışında yaşayan diyaspora Çerkeslerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu Federasyon yasalarında açıkça ifade edilmelidir ve diyasporadaki Çerkeslerin ve Çerkesya halklarının Çerkesya Federal Bölgesi yönetiminin özel olarak ilgilenmesi ve çözüm geliştirmeleri yasal zorunluluk olarak bu bölgenin yönetimine verilmelidir. Çerkesler bu yönetimde özel bir statüyle temsil edilmelidir. Şu an Çerkesyada yaşayan tüm halklar da bu mekanizmada temsil edilmelidir. Bölgede Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Çerkes halkının sorunuyla özelde ilgilenen bir birim teşkil ederek uluslararası iş ve işlemleri yürütmelidir. Yerel birimler ise yerelde Çerkes halkının yerleşim, istihdam, bürokratik işlemler, eğitim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını çözecek mekanizmaları işletmelidir.

….

DAHASI VE FAZLASI MÜMKÜN MÜ? EVET. HAYAL Mİ? HAYIR… ÇÖZÜMSÜZLÜK GELECEĞİN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DİNAMİTTİR VE BİZ BARIŞ İÇİNDE GELECEĞE UZANMAK İSTİYORUZ.

Marguş Vezir

26.04.2021

21:54

  • .

Bir cevap yazın