BİRİNCİ ULUSLARARASI BAĞIMSIZ ÇERKESYA KONFERANSI

...

 

BİRİNCİ ULUSLARARASI BAĞIMSIZ ÇERKESYA KONFERANSI
Sürgün ve soykırıma kadar bilinen insanlık tarihi boyunca bağımsız bir yer işgal etmiş Çerkeslerin Çerkesya’nın ayağa kaldırılmasını bir konferansta tartışmaya açmaları olağandır. Çerkesleri varlığına ve istikrarına tehdit gören ve açılan yaraları iyileştirebilecekken açık veya kapalı olarak Çerkes halkına agresif ve kontrolcü olarak yaklaşan RF rasyonel bağlamda bir yaklaşım geliştirmediği için bu meseleyi kendi eliyle uluslararası toplumun kucağına kendisi bırakmıştır.
Pek çok konuşmacı temsil ettikleri odakların çıkarını gözeterek pek çok parıltılı tezler ortaya koyacaktır. Toplumumuz için felaketle sonuçlanabilecek senaryolara dahil olmamıza sebep olabilecek yol haritaları da önümüze konabilecektir. Ancak eğer Birleşik Çerkesya Konseyi tüm her şeyin farkında olarak uygulanabilecek çözümü zamana uygun olarak ortaya koyup kendi yol haritamızı görünür kılabilirse kimse meselemizi istismar edemeyecektir. RF her şekilde rasyonel çözüm için meseleyi gündemine almak zorunda kalacaktır.
Diyaspora, eğer RF tarafından rasyonel politikalarla Çerkes Meselesi çözülmezse RF için uzun dönemli bir tehdit oluşturmaktadır. Tam tersi olarak da RF agresif politikalardan vazgeçerse de RF için güvenlik ve ekonomi açısından büyük avantajlar barındırmaktadır.
Bakalım. Çerkesya gerçeğini inkar edip yok sayan RF ve Çerkes halkını kendi çıkarları için feda edilebilir insan kaynağı olarak görenler karşısında biz nasıl bir yol çizeceğiz.
Çerkesya halklarının Çerkes halkının uğradığı felaketi telafi için sinerjik ve somut uzlaşısı ile Çerkesya’da Çerkes halkına yeniden alan açılması ve bunun RF’nin federal bir devlet birimi veya bağımsız yeni bir devletçe yasal güvenceyle garantiye alınması meselenin tek kalıcı çözümüdür. Birinci çözüm daha olasıdır. İkincisi ise global aktörlerce ve onlara karşı mücadele eden RF için bir boğuşma alanı yaratma riski yüksek olan bir seçenektir.

Vezir Marguş
04.08.2023

Bir cevap yazın