ASİMİLASYON VE ASİMETRİK CEHENNEM

...

ASİMİLASYON VE ASİMETRİK CEHENNEM
Göstermelik ve sorunun özüne dokunmayan yasal düzenlemelerle bu iş çözülmez.
Karaçay/İnguş/Balkar/Çeçen halkları için yapılmış geri dönüşle ilgili yasalar gibi ilgili olduğu sorunu çözmek maksatlı yasalar olmalı.
Yasalar çıktığında da orta ve uzun dönemli olarak rehabilitasyonu da düzenlenlemeli.
Yasalar çıktığında bu yasaların uygulanacağı Çerkes halkı için de net enformasyonu ve propagandayı da RF devleti yapmalı.
Şu an dönüşü bireysel çabaya bağlayarak kendini koruduğunu zanneden RF yarın asimile olmuş ve her türlü propagandadan etkilenecek Çerkes kitlesinden devşirilecek asimetrik unsurlara karşı kendini koruyamayacaktır. Bu da herkesin felaketi olacaktır.
Çerkeslerin diyasporada asimile edilmesi RF için kazanç değil aksine cehennemin kapısını açmaktır..
Vezir Marguş
17.08.2021

Bir cevap yazın