MONEY IS OUT OF CONTROL

MONEY IS OUT OF CONTROL
Some people just own money but they do not own their colour. Own your heart and own your human colour.
We do not owe people who owns a lot of money. Mostly the money they own are stolen energy of us and the energy of all living things on the Earth.
We must get humanity free of the captivity of money. Money mostly serves for greed. Greed serves for destruction of the Earth. Money captures everything and consumes their beauty.
Money should be used only for access to deserved and equal-to-every-human needs.
Money corrupts everything today. It is not for goodness of humanity. Resources should be reached equally. Medicine, curing, technology, devices and all things should be for a better shared synergical life. Money captures every good sides of everything. The world turned into a prison for humanity. Money is mostly used for domination over other people and enslaving people. Money is used for controlling others and it created an uncontrolable greed. Money is consuming energy of humanity.
Wars, famine, big disasters, unhappy humanity is because of using money in a wrong way…
Own your hearts and stop violence. Be brave!

By Margus Vezir

9th September 2023

Challenge to Mind e-book by Vezir Marguş

Challenge to Mind

e-book

By Vezir Margush

You can see and buy online by clicking on pictures below.

Basılı Kitaplar/Си Тхылъ Тедзахэр/ My Printed Books

Her kitap kargo dahil 75’er TL’dir. Lütfen ödemesini aşağıdaki IBAN numarasına yapınız. Ödeme yaparken açıklama kısmına istediğiniz kitap isimlerini ve birer adetten çoksa sayıyı belirtiniz.

Ödemeyi yaptıktan sonra adres bilgilerinizi, telefon numaranızı, makbuzun resmini (ya da mesajda ödeme yaptığınızı belirtiniz) bana Facebook’ tan, Messenger’dan mesaj olarak bildiriniz ya da margusvezir@gmail.com e-mail adresine bildiriniz.

Kitaplarınız ertesi iş günü PTT Kargo’ya verilecektir.

Kitaplar: 1) Xexes/ Хэхэс Адыгэгум ЩызэщIэхъэхэр 2) Bir Çerkes yüreğinden Yankılar 3) Yazgı 4) Akla Meydan Okuma IBAN : TR420006701000000055567829 Hesap Sahibi: Vezir Marguş

ÇERKES VİZYONU

RF’nin dağılması halinde veya tam tersi durumda Çerkes halkının tamamına yön verecek bir vizyon elbette olmalıdır.
İnsanlarımıza böyle bir vizyonu kazandırmadan oluşacak yeni durumda her zaman kaybedeceğiz. Sovyetler dağıldığında diyaspora vizyonsuz olduğu için vatandakiler güçlerinin yettiği kadar alan genişletti. Diyasporanın vizyonsuzluğundan kaynaklanan cesaretle bu alan aleyhimize sürekli daraltıldı.
Şu an savaş var. Rakipler hamle yapıyor. Satranç taşı olmadan yapılan hamleleri etkilemek gerek.
Ukrayna Çerkes Soykırımını mı tanıyacak, tanısın. RFnin antidemokratik tutumu da bu arada yüksek sesle elbette ki eleştirilecek ve Çerkes meselesini gözardı ettiğinde hangi unsurların bunu kullanacağı ifade edilerek daraltılan alanlar genişletilecek.

01.12.2022

“kafkas”, “herkes çerkes”, “adige abhaz”

“kafkas”, “herkes çerkes”, “adige abhaz” gibi söylemleri vurgularken Çerkes halkı ile ilgili tarihi ve sosyolojik gerçekleri dile getiren söylemleri sıradışı yıkıcı fikirler ilan ederek söylem sahiplerine karşı nefret ve korku telkin eden yaklaşımlar Çerkes halkının enerjisini oyalama ve işe yaramaz hale getirme çabası gütmektedir. Bu çaba soykırımın kültürel boyuttaki işbirliğine hizmet eder.

13.12.2022

ÇERKES GEMİSİ

Çerkeslerin %90ı sürgüne uğruyor. Komşu halklar küçük gruplar halinde ve nüfuslarına oranla küçük oranda sürgüne uğruyor. Sonra herkese Çerkes deniyor diyasporada. Aydınımsılar bu sefer Çerkes gemisine herkesi alıyor. Gemi Çerkes meselesi hariç her yere uğruyor. Sonra Çerkes gemisine el konuluyor. Geminin içinde ekseriyetle Çerkesler yani Adıge halkı olmasına rağmen madem aynı gemideyiz geminin adı sadece size ait olamaz diye isme el koyuyorlar. Gemiye korsan bandra çekiliyor. On iki yıldız ve üç ok sökülüyor. Sizin Adınız bundan sonra sadece Adıge ve uslu durun diyorlar. Gemiyi biz kullanacağız, siz de sadece bize yardım edeceksiniz diye buyuruyorlar. Çerkes gemisi yüksek menfaatli korsanların elinde yol alıyor. Gemi sürekli gerçeklik limanlarına yıkıcı baskınlar yapıyor. Zamanı gelince gemiden isimlerinden arındırılarak atılacak Çerkesler boş bir limana üryan bir şekilde terk edilecek.

14.11.2022

KRASNODAR’IN ADIGEY CUMHURIYETINI YUTMASI YERİNE GERÇEKLERLE BİR ÜLKENİN PARÇASI OLMAK

KRASNODAR’IN ADIGEY CUMHURIYETINI YUTMASI YERİNE GERÇEKLERLE BİR ÜLKENİN PARÇASI OLMAK

Basından taikp ettiğimiz kadarıyla RF’nin ekonomik refahını ülke içinde belirli merkezleri belirleyerek buraların sübvanse edilmesi yoluyla RF içine daha adil dağıtmak gerekçesiyle bazı bölgelerde sınır değişikliği gündeme getirilmektedir.

Sosyal yapıları, çözülmemiş etnik sorunları, tarihi geçmişi gazardı ederek yapılacak sınır değişikliklerinin sonu kaos ve ilerisi için terör üretmek için bir zemin oluşmasına yol açacaktır.

Krasnodar bölgesine Adıgey Cumhuriyetinin yetkilerini ortadan kaldıracak şekilde genişletilmesi hem RF’nda hem de RF dışında yaşamakta olan Çerkesya kökenli insanlar için sorunlarının inkarı ve RF’nin antidemokratik uygulaması olarak algılanacak ve ilerisi için RF’na düşman olarak oluşturulacak terör gruplarının zeminini yaratacaktır. İleride RF’nu yönetecek zayıf liderler olması durumunda RF’nda terör hortlatılacak ve ekonomik refah hedeflenirken bölge daha da geri kalacak , ayrtıca bölge insan yaşamını yutan bir bataklık oluşacaktır.

Evet, RF’nunda inkar edilmemiş sorunlarun bulunmadığı bölgelerde sınır değişikliği bir sorun yaratmayacak hedeflenen refah da muhtemelen gerçekleşecektir.

Evet, Rusya Federasyonu’nda Çerkesya bölgesinde belirli bir merkezin ekonomik merkez ilan edilmesi ve ekonomik geri kalmışlığın bertaraf edilmesi de zorunludur. Ancak ilan edilen ekonomik bölgenin öncelikle isimlendirmesinin tarihi gerçeklerle yapılması gerekmektedir. Merkezin Krasnodar olması da önemli değildir. Ayrıca bu bölgeye Adıgey dışında, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkesya,Mozdok ve Çerkeslerin herhangi bir yönetimsel biriminin şu an mevcut olmadığı tüm Çerkesya toprakları dahil edilmelidir İsimlendirme ise tarihi gerçeklere uygun olarak Çerkesya Ekonomik Bölgesi gibi bir isimlendirme olmalıdır. Mevcut yönetim birimleri kaldırılmak yerine korunmalı ve ekonomik merkeze ekonomik olarak bağlanmalıdır. Etnik unsurların geleceklerini garanti altına aldıkları ve renklerini koruyup geliştirdikleri yapılar desteklenmelidir.

İlan edilecek bu merkezin ayrıca RF dışında yaşayan ve RF’nun doğal vatandaşları olan ancak uygulamalarda gözardı edilen Çerkes(Adıge) halkının mevcuttaki ve gelecekteki sorunlarını çözecek bir merkez de olması gerekmektedir. Soykırım ve sürgün travması yaşayan RF dışındaki vatandaşları olan ve 4-5 milyonluk bir kitle olan Çerkeslerin insan kaynağının ekonomik ve sosyal olarak bu bölgede kendi istedikleri yerlerde yeniden yerleşmelerinin deseteklenerek tarihi haksızlığı barış içinde telafi edecek devlet mekanizmaların bu bölgenin ekonomiyle eşdeğer önem verilen önceliği olduğu açıkça ilan edilmelidir. Rusya Federasyonunun Çerkeslerle ilgili vatandaşlık çekinceleri ortadan kaldırılarak Çerkes Ekonomik bölgesine Çerkeslerin yurt dışından Rusya Federasyonu vatandaşı olarak gelip yaşamaları özendirlilmelidir. Televizyon ve medya yoluyla Çerkeslerin bu bölgeleri tanımaları sağlanmalı, kültürel olarak yurt dışındaki vatandaşlar olarak hem anadilleri Çerkesce ve hem genel devlet dili Rusçanın öğrenilmesi teşvik edilmeli böylece fiziki olarak Çerkeslerin RF ile gerçeklere dayalı bağ kurmaları kolaylaştırılmalıdır.

Rusya Federasyonu’nun Çerkeslerin yaşadığı tüm ülkelerde sahaya çıkarak ciddi bir sosyolojik araştırma yapması aslında Çerkeslerle ilgili geri dönüşleriyle ilgili kaygılarının gereksiz olduğunu ortaya koyacaktır. Emeğiyle ve alınteriyle yaşayan, bulundukları ülkelere medeni bir değer katan , bulunulan ülkenin genel barışını gözeten bir halk olan Çerkeslerden anavatanlarına döndükten sonra RF’nuna karşı örgütlenip savaş çıkaracakları tezi temelsizdir. Çerkesler diyasporada katı bir RUS DÜŞMANLIĞIYLA hiçbir zaman işlenmemiştir. Tek arzuları tarihi olarak kendilerine ait vatanlarında geleceklerini, kendi özgün renklerinde güvencede görmek ve medeni bir şekilde diğer halkların haklarıa saygı göstererek yaşamaktır. Çerkesler kendilerini yasal olarak güvencede hissettikleri vatanları ve dolayısıyla RF için o oraya ekonomik ve medeni kalite katan insanlar olarak eklemlenmek istemektedirler. Çerkeslerin RF’na kontrolsüz akan sorun unsurları olmayacağı da açıktır.

1) Rusya Federasyonu uzmanlarıyla sahaya insin ve Çerkes halkını sosyolojik olarak tanısın

2) Çerkeslerle ilgili radikalleşme endişelerini masaya yatırsın ve Çerkes halkının ancak tamamen asimile edilince radikalleştiği gerçeğinden sonuç çıkarsın

3)Rusya Federsayonu Çerkeslerle ilgili politikalarını taşeron olarak aramızdan seçtiği insanların yönlendirmesiyle değil bilimin ve dünya siyasetinin gereğiyle değerlendirip oluştursun

4) Rusya Federasyonu daha kötü olanı gösterip mevcut statükoyu sürdürmek politikasından vazgeçip gerçekten bize güvendiğini hissettiren politikalar uygulasın

5) ….

Böylece ne KRASNODAR ADIGEY CUMHURİYETİNİ yutar ne ÇERKESLER RUSYA FEDERASYONU’NUN istikrarını bozar, ne ÇERKESYA bölgesi terör yuvası olur, ne ÇERKESLER NE DE RUSLAR endişe içinde bocalar, ne BÖLGEDE EKONOMİ sorun olur ne de insanlar geçmiş hatıralarla geleceği birbirine zehir eder.

Marguş Vezir

14.06.2021

21:51

«Черкесия Федера́льный о́круг» Ухуэн Iуэхугъуэ

«Черкесия Федера́льный о́круг» Ухуэн Iуэхугъуэ

Умылъагъу зыпщI Iуэхугъуэхэр езыр езырурэ зэфIэкIкъым. Зи бжыгъэм и 90%ыр хэхэс хъуа зы лъэпкъым и хэкум и цIэщ Черкесияр. Нобэ уеплъымэ мы щIыналъэм зейуэ щыт Адыгэ лъэпкъым нэхри нахъыбэ пэмыщI лъэпкъхэр исщ Черкесиям.

Адыгэр зыхуейр аращи и хэку патхъу зыхафыщIа и лъэпкъэгъухэр я хэкубжэр хузэIухау я къэкIуэныр мамырыгъэм тету гъэпсынщ. Черкесия ис адрей лъэпкъхэри Адыгэм я хэку егъэгъуэтижын Iуэхум къекIуалIэкъым нобэкIэ Адыгэр къекIуэлIэжмэ языхэр зэхэзейхуэ зерыхъун шынагъэ зэреIэм папщIэ.

Адыгэр зауэрэ банэрэ хуейкъым. Адыгэр зыхуейр аращи я хэку зэхэфыщIам ис лъэпкъхэр зэхэзейхуэ мыхъуу языхэми я хэку ягъуэтижыфын амалыгъуэщ. Я щIыгуу щыт Черкесияр нобэ абы ис лъэкъхэм я бжыгъэм иралъытэурэ щIыгу гуэшын Iуэху сытым зыри пэмылъу Адыгэ Iуэхур зэфIэхын щхьэ Черкесияр зи псупIэ хъуа адрей лъэпкъхэри я телъхьеуэ зэфIэхынращ. Хэти и псоуафэр щихъумэжыф РФм изы гуэхьэгъуэ зы федерациегъуэу и пщэдейм хуэкIуэнращ зыпылъыр.

Нобэрей республикахэр зэхэмкъутэу Черкесияу щыта щIыпIэ псор къыхэзубыдэ зы Федера́льный о́круг ухуэн Iуэхур РФм и пщэдеймрэ Адыгэм и пщэдеймрэ щхьэ хэкIыпIэщ. Адыгэу хэхэс псори мы о́кругым и дэнэ щIыпIэи щыпсоуфын, ахэм я Iуэхухэр зэфIэсхын, мамырыгъэм тету я хэку егъэгъуэтижын Iуэхур къэралыгъуэ Iуэхуу мы о́кругым и унафэщIхэм хабзэм трагъувэн хуейщ. МыпхуэдэкIэ мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ зэдэкIуэтэнущ. Мы о́кругым икIи Адыгэ Iуэхур зэфIэхын икIи лъэпкъхэр зэфIэмкIуэду зэдэпсоуным и гъэзэщIэныгъэр къэлэн нэхъыщхьэу игъэзэщIэн хуейщ.

Нобэрей Европэм къыщагъэхъу псоукIэ дахэр къэзгъэхъун къэрумрэ еплъыкIэмрэ Адыгэм тхэлъщ. Урысхэми адрей лъэпкхэми Iуэхур къыддаIыгъмэ дыгъуасэм и уIагъэхэр зэдэдгъэхъуижыфынущ. Дызышышынэрэ дызыIущтыкIыурэ Iуэхум дахэкIэ кIэ едгъэгъуэтыфынукъым. Дыгъуасэм и пэжыгъэмрэ нобэр зэрыт щытыкIэмрэ мамырыгъэм тету зэдедгъэкIун хуейщ.

 

Маргъущ Везир

25.04.2021

01:44

ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ

ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ

Rusya Federasyonu Çerkes Sorununu çözmek için Federasyonda Çerkesya Federasyon Bölgesini Çerkesya toprakları üzerinde ilan etmeli ve sorunu Çerkes halkıyla beraber çözmelidir.

İlan edilecek Çerkesya Federal bölgesi içinde kalacak Adıgey, Kabardey-Balkar, Osetyanın Mozdok Bölgesi, Karaçay-Çerkesya bölgelerinin, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinin resmi statüsünün korunarak diyasporaya savrulmuş Çerkes halkının ve Çerkesya halklarının tarihi vatanlarına dönüşü ve entegrasyonu tüm bölgelerin işbirliğiyle ve temsilcilerinin katılacağı bir yapıyla somut bir mekanizma kurularak çözülmelidir. Ayrıca Çerkes halkının oransal olarak haksızlığa uğrayacağı ve tanımayacağı toprak paylaşımı gibi meseleler gündeme getirilmemeli ve tarihi olarak Çerkesya topraklarında yaşama hakkı olan Çerkesler ve Çerkesya’ya yeni eklemlenmiş halkların demokratik olarak beraber yaşayıp renklerini koruyabileceği bir yapı hedeflenmelidir.

Rusya Federasyonu dışında yaşayan diyaspora Çerkeslerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu Federasyon yasalarında açıkça ifade edilmelidir ve diyasporadaki Çerkeslerin ve Çerkesya halklarının Çerkesya Federal Bölgesi yönetiminin özel olarak ilgilenmesi ve çözüm geliştirmeleri yasal zorunluluk olarak bu bölgenin yönetimine verilmelidir. Çerkesler bu yönetimde özel bir statüyle temsil edilmelidir. Şu an Çerkesyada yaşayan tüm halklar da bu mekanizmada temsil edilmelidir. Bölgede Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Çerkes halkının sorunuyla özelde ilgilenen bir birim teşkil ederek uluslararası iş ve işlemleri yürütmelidir. Yerel birimler ise yerelde Çerkes halkının yerleşim, istihdam, bürokratik işlemler, eğitim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını çözecek mekanizmaları işletmelidir.

….

DAHASI VE FAZLASI MÜMKÜN MÜ? EVET. HAYAL Mİ? HAYIR… ÇÖZÜMSÜZLÜK GELECEĞİN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DİNAMİTTİR VE BİZ BARIŞ İÇİNDE GELECEĞE UZANMAK İSTİYORUZ.

 

Marguş Vezir

26.04.2021

21:54

ПӀУ ПӀУ ШЭЙТӀАН ПУ ПУ ХЬ…

ПӀУ ПӀУ ШЭЙТӀАН ПУ ПУ ХЬ..


Хьэӏути шэйтӏаным хуэдэу пэжхэр зэблешыр.
РФм къыдигъэкӏыну щыт къэралыгъуэ хабзэщIэмкӏэ Урыс лъэпкъ закъуэр РФм ис лъэпкъхэм я тепщэ закъуэ зыщӏыным хуэзыгъакӏуэну щытыкIэр зэр хэхэсу дыдэкъым. РФр зы Федерацием, абы къэралыгъуэм ис лъэпкъхэри зэхуигъэдэн хуейщ бзэкӏэ, псоукӏэкӏэ.
Хьэӏути ‘хэт мы хабзэм щхьэ иремыхъу жиӏэми ар Американ я тӏасхьэщӏэх’ыу къырегъэкӏ и псалъэкӏэмкӏэ.
Уэ Хьэӏути, дэ ды тӏасхъэщӏэхыу тщымытми уэ пэжхэр зэблэзыш узы шэйтӏанщ. Ӏулъхьэ къыпхуащӏахэмкӏэ лажьэ зимыIэ уи лъэпкъым хъуари мыхъуари зэхэплъхьэурэ и пэжхэр зэбблошри ар лъэпкъ тӏасхъэу нахътэ птезылъхьахэм я пащхьэ иболъхьэр. Емыкӏущ. Уэ ущыуащ ауэ узыӏууэнури гуауэщ. Мыгъуэ дызэхэпщӏыхьын уи гугъэ щхьэ уэ уи ӏулъхьэр мыгъуэ пхуэхъунущ.
Адыгэм щхьэхуэ, ФСБм щхьэхуэ, Путин щхьэхуэ жыбоӏэ… Уэ у лъэпкъ зэфӏэгъэкӏуэдщ. Пщӏэхэр захуэкъым. Адыгэмрэ Урысымрэ я зэфӏыныр уи ӏуэхукъым, аткӏэ мыткӏэ къыдэбудращ узэплъыр.
Уэ ди лъэпкъэгъухэ фымышынэ! Дунейр дыгъусэрей дунейкъым. Пэжым фыкӏэрымыкӏ. И щыгум %10 нэхъ къырамна дызылъэпкъми ди пэжыр зетхуэмэ ди пэжым гъащӏэ еттыфынущ. Фыдакъузэнкӏэ, фамгъэбэуэнкӏэ фагъэшынэми фымышынэ. Ди Черкесияр ядгъэдыригынукъым. Черкесыр зэр Адыгэр, Черкесияр дызэрихэкур сыт щыгъуи ипэ идгъэщынущ. Зи бжыгъэм и мащӏэ тӏэкӏур хэхэс ящӏа адрей Черкесия лъэпкъхэр (мы Черкесу щыт Балкъар сыт хуэдэ) къыттырагушхуэ щхьэ ахэм Черкесияр зэрыадыгэ хэкум нэхъ фӏэкӏыпӏэ зэрыщымыIэри зэрагъэщӏэнущ. Хэт мамырыгъэм пымыкIыу пэжкӏэ къакIуэми ар ди унафӏэгъущ. Хэти фыгъуэурэ нэф хъуами абыи дыпыщӏэтщ, пэжри зэригъэщӏэнущ.
Аращи лъэщыр дэращ. Пцӏы зыупсыр къэрабгъэщи лъэщкъым. А, зывущэху жызыIэхэр фэ къыфщхьэщыжу, ӏейм фкъырагъэлыну аракъым. Ахэм пэжыр ябзыщӏурэ, дывикъуэшщи дэ тщымыӏэмэ ахэм мопхуэдэ гугъэ ӏей яӏэщи гу лъыфтэнутэкъым къывжедмыӏатэмэ жоурэ я къуэшхэр зэрщӏашар утыку къихуэнущ. Ахэм пэжыр ягу техуэркъым. Зы нэрыбгэм жиӏэ зы пэж цӏыкӏум я псэр щощтэр. Зы нэрыбгэ къудейм жиӏэ пэжыр мыпхуэдизу щылъэщкӏэ лъэпкъу ар зэдэтӏыгъмэ къэхъунум фегупщыс.
Уи пэжыр пщӏэмэщ ар щыбгъэзэщӏэфри, защебгъэщӏэжыфри.
Ӏущащэр къэрабгъэщ, зыщышынэ куэдщ. Ӏущащэм ирегъэӏушэкӏ пэжыр…
Иӏэ Адыгэ, къызэфӏэдывгъэгъувэж ди макъыр…

Маргъущ Везир

29.06.2020

19:46

Read More

RUSYA FEDERASYONU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇERKESLER

RUSYA FEDERASYONU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇERKESLER

-Gerçekleri hatırlatmamızın nedeni nefret tohumları ekmek için değil, geleceğe uzanırken içimize öfke tohumları ekmemek içindir.-

Kadim renkleri ve kadim halkların geleceklerini gasp ederek ve yaşama haklarını her türlü insanlık suçunu işleyerek ortadan kaldıran haksız yönetimin mirasçılığı söylemlerini insanlığa karşı suç işlemeyi övme olarak alıyoruz. Ayrıca fiili olarak Rus halkı dışındaki federasyon halklarını ikinci plana atan her türlü girişimi de kültürel soykırım teşebbüsü olarak alıyoruz. Rusya Federasyonunun lingua frankası olarak Rusçanın ortak iletişim ve ortak bilim dili olmasının yanısıra diğer tüm etnik dil ve kültürlerin açıkça güvenceye alınmasını talep ediyoruz. Bu talebi de nüfusunun şu an yüzde 90’ı Rusya Federasyonu topraklarında olması gerekirken soykırım ve sürgün sonucu diyasporada yaşamak zorunda bırakılan Çerkes halkı olarak yapıyoruz ve buna da sonuna kadar hakkımız olduğunu ifade ediyoruz.
Çarlık Rusyası tarafından uygulanan ilk soykırım maalesef ki insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında iki kategoride birden yer almaktadır. Bu soykırımdır ve birinci kategori budur, ikincisi bu BİYOLOJİK SALDIRI şeklinde gerçekleşmiştir. 1800’lü yıllarda işgale boyun eğmeyen doğu Çerkesya halkına karşı yürütülen saldırılarda geri adım attıramayan Çarlık Rusya’sı insanlığa karşı suç teşkil eden biyolojik saldırıda bulunmuş ve bu saldırı tarihi kayıtlara da geçmiştir. Bu saldırı veba mikrobunun hem orman hayvanlarına bilinçli olarak bulaştırılması, hem Çerkeslerin arasına sığınmacı görüntüsüyle virüs taşıyan insanların gönderilmesi, hem de evcil hayvanlara bulaştırılması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu saldırı sonunda doğu Çerkesya halkının toplam nüfusu 300 binden 30 bin gibi bir rakama düşürülmüş, Rus ordusu savaş meydanında geriletemediği Çerkes halkını toplu şekilde veba hastalığıyla yok etmiştir.
Çarlık Rusyasının ikinci insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki suçu 1864 yılında resmi olarak son bulan Rus-Çerkes savaşında Rusların hem soykırım gerçekleştirmiş olması hem de savaşın bitiminde Çerkesya’nın ana unsuru Çerkesleri yaşama kaynaklarını da yok ederek zorla topraklarından sürmüş olmasıdır. İkinci soykırım sonrasındaki bu sürgün bu sefer hayatta kalan tüm Çerkes ulusunun nüfusunun %90’ının sürgün yolunda ve yeni yaşam alanlarında nüfusun büyük kısmını yok edecek dolaylı üçüncü soykırıma dönmüştür. Ayrıca vatanında kalan Çerkesleri de uzun dönem fiziki olarak rahatsız ederek ve de propagandalarla ülke dışına çıkarmıştır Çarlık Rusyası.
100 yıl süren savaş ve ertesinde insanlık tarihi boyunca Çerkeslerin kesndi vatanlarındaki geçmişe dair tüm kalıntılar planlı bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca Çarlık Rusyası Çerkeslerden askeri güç olarak da sürekli faydalanmış, ön saflarda Çerkesler kanlı savaşlarda yitmiştir. Sovyetler döneminden önce Çerkesya Kızıl ve Beyaz orduların boğuşma sahası olmuş, Çerkes halkı yine kanlı bedeller ödemiştir. Sovyet iktidarı kurulurken de bilinçaltında ırkçılık kokan bahanelerle pek çok yerleşim biriminde katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Sovyet iktidarı zamanında da tamamen suni olan birlikteliklerle Sovyetlerin ruhuna aykırı şekilde Çerkes Ulusunun kendi kendini yönetmesine engel olunmuştur. Sonuç olarak hem Çarlık Rusyası hem Sovyetler Birliği zamanında bir şekilde Çerkes halkının geleceğe uzanma gücü elinden alınmıştır. Rusya Federasyonu zamanında ise ilk başlarda hakları teslim edecek izlenim uyandırılıp ertesinde Çerkeslere karşı yapılan kamusal haksızlık bu sefer istihbarat güçleri marifetiyle devam ettirilmiştir. Mesele o kadar vahim bir hale getirilmiştir ki Çerkesya’nın kalbi olan Soçi’de sanki hiç Çerkes yaşamamış gibi Çerkesler Rusya Federasyonu tarafından inkar edilmiş, gerçekleri ifade edenler vahşi bir şekilde baskılanmıştır.
Ancak dünyada konjenktürler değişmiştir. Baskı ve inkarla hareketsiz kılınmaya çalışılan tüm halkların asimetrik unsurlar olarak barış ve huzuru yok etme potansiyelleri aşikardır. Birbirine rakip küresel güçlerin bunu etkin kullandıkları ve bu konuda birbirlerine taviz vermekten kaçındıkları da bir gerçektir. Rusya Federasyonunun en büyük zayıflığı da Rusya Federasyonunu güçlü kılacak en büyük şans da burada yatmaktadır. Birlikte yaşamak için bir tarafın herkese efelenmesi devri kapanmıştır. Birlikte yaşamanın artık tek unsuru gönüllü birliktelikle alınterinin sömürülmeden serbest dolaşabildiği ekonomik alanlar yaratmak ve bu alandaki herkesin bu alanlarla ilgili ekonomik ve psikolojik bağının olmasıdır.
Çerkes halkı barışçıl ve üretken bir halktır. Çerkes halkının geçmişte uğradığı haksızlığın telafisi Çerkesya’da onlara eski alanlarını açmak ve alan açarken de bunu alınteri ve psikolojik olumlamayı Rusya Federasyonu ekonomik alanına eklemlemek gayesiyle planlı bir şekilde yapmak gerekmektedir. Travmaları iyileşmiş bir Çerkes ulusu üretimin ve kaliteli yaşamanın ve dolayısıyla sürdürülebilir barışın teminatı olacaktır. Aksi sadece kaostur. Anayasaya bu yüzden Çerkes halkının tarihi haklarını onayan, Çerkeslerin bir devlet programıyla yeniden eski topraklarında yeşermesinin önünü ekonomik ve psikolojik olarak açacak hükümlerin konmasını istiyoruz. Pazarda herkesin Rusçayla anlaştığı ancak herkesin renklerinin de belirgin olduğu, kadim ulusların emeği ve varlığının saygı gördüğü bir Rusya Federasyonu istiyoruz. Ayrıca Rusya Federasyonunun sürdürülebilir refah için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı olarak Çerkes halkının yeniden vatanlarına dönüşlerinin teşvik edilmesini de öneriyoruz. Çerkes halkının özgün geleneklerinin de saygı ve insan kavramlarına dayandığını ve bunun da modern devlet kavramının temel unsurları olduğunu hatırlatıyoruz.

Marguş Vezir
26.03.2020
23:44