Toprak

  1. Toprağın kıymetini bilmek sadece ora için ölmeye hazır olan ancak oranın hayrını yaşamaktan uzak insanlar üreten bir sistem yaratmak değildir. Kıymetini bilmek toprağın yüreğine dokunmak, onunla beraber orada insan gibi bir hayatı yeşertmektir.
    İnsanlığın çorak olduğu kocaman toprak parçalarının kıymeti yoktur…
    Mesela RF dünyanın en güzel topraklarına sahipken sadece elinde tutmaya odaklanmış ama insanların yüreği ile dokunamadığı koca bir mutsuzluk alanı olmuştur koca ülke…

Vezir Marguş

11.08.2023

YENİDEN WUNAFESİ OLAN TOPLUM OLMAK İÇİN ANLAŞILMASI GEREKENLER

YENİDEN WUNAFESİ OLAN TOPLUM OLMAK İÇİN ANLAŞILMASI GEREKENLER
Özgüven çok önemli bir halk için ancak zamanın gidişatına uygun farkındalıklı birlik olmayınca bu özgüvenden kaynaklanan fiziki kaba kuvvet çoğunlukla yarattığı sonuçlarla var olan birliği dağıttığı gibi halkın zamana tutunmasına engel olarak toplumun nitelikli var oluşuna zarar vererek o halkın var oluş iradesini yok etmektedir.
Kaba kuvvet ve silah kullanma konusunda özgüven sahibi olanların hayata tutunabildikleri dönemin bittiğini ve zamana tutunabilmenin araçlarının değiştiğinin farkındalığına sahip olmayan kendi köyüm acı bir tecrübe yaşamıştır. Köyün merasında yaşanan bir sorunda sorun çıkaran bir yabancı katledilmiş, tüm sürü hem köye hem de akraba köylere pay edilmiştir. Ancak yasaların işlediği bir döneme girildiği için yasal süreç başlatılmış suçlu suçsuz pek çok insan tutuklanmış pek çok insan hapiste tutuklu kalmıştır. Kimse katli kimin gerçekleştirdiğini onura yedirip itiraf da etmemiştir. Pek çok aile zor zamanlar geçirmiştir. Sonuçta zamanı ve gidişatı okuyamamanın bedeli ödenmiştir.
Bizler ise mümkün derecede kaba kuvvet ve silahtan uzak yetiştirildik. Yalnız bilinçaltımızda güçlü olmak için silahların kullanıldığı dönemin babalarımızla birlikte bittiği düşüncesi ve Çerkesliğin de silahla özdeş özgüven ortamında yaşatılabildiği için bir süre sonra tamamen biteceği düşüncesi büyüdü. Hayatı kazanmak için dışarı gidenlerde bu yüzden Çerkeslik sadece köyde hatırlanan nostaljik bir ritüele indirgendi.
Yeni zamanda var olmak için para, bilgi ve dayanışmayla oluşturulacak güçlerle sağlanacak kurumsallaşmaya dönüşecek özgüven kaba güce dayalı özgüvenin yarattığı hayal kırıklığına yenik düşmüştür. Çerkesliğin zamanda geçerli akçe olmadığı inancı ile kurumsallaşmalar sadece eskiyi hatırlamak için önemsenmiş bu yüzden de kurumların çoğu zamanın dışında olan işlevsiz mekanlar olmuştur.
Modern dünyada zamanı okuyan, geçmiş bilgisine sahip, zamanın imkanlarını geleceği için kullanan ve bunun önemini kavrayan bilinci bilinçaltlarına işlediğimiz zaman başaracağız ve geleceğimiz için hayata tutunmayı başaracak zaman kaybetmemeye başlayacağız.
Vezir Marguş

İNSAN DEVLET

İNSAN DEVLET


Bizi görmezden gelerek Çerkes meselesini çözümsüz kılan Rusya Federasyonu devletidir. Çerkesya topraklarındaki halkları çözümsüzlük konusunda manipüle eden veya statükoyu zorla sürükleyen Rusya Federasyonu devletidir. Çerkesya’daki statükonun er geç sonlanacağının herkes farkındadır. Herkesin ortaklaştığı nokta Çerkesya’nın çatışma ortamına sürüklenmemesidir. Ayrıca herkes yaşam kalitesini arttırmak ve rengini korumak peşindedir. İsmi Çerkesya olan ve tüm Çerkesya diyasporasına yasal ve fiili olarak vatanlarında yaşama yolunu açan, bunların yanısıra her halkın kendi rengiyle güven içinde kendini geliştirebildiği bir yapı hedeflenmelidir. Bu hedefi Kazaklar olumlu anlamda tartışmaya başlamış, olumlu bir nihayete erme noktasındadır. Çerkesya’da yaşayan Abazalar da bu çizgiye yakındır. Karaçay Balkarlar da somut olarak zaten Çerkeslerle ortaktır sadece devletin manipülasyonunun konuşulması bile pürüzleri ortadan kaldıracaktır. Ruslar ve Ermenilere de gerekli enformasyonun sağlanması ve konuşulması bu halkları Kazaklarla aynı sonuca iletecektir. Ayrıca Çerkes halkının ve Çerkesya halklarına da sirayet etmiş dinleri değil de insan olma hukukunu önceleyen hukuku canlıdır ve diğer halklarda da bu hukuk oluşmuştur.
Çerkesya coğrafyasının kadim kültüründe asimile etmek ve tahakküm etmek anlayışı yoktur ve bu durum her türlü manipülasyona rağmen diridir. Çerkesya’da iktidar ve güç paylaşımı önde değil yaşamın kaliteyle inşa edilmesi öndedir. Çerkesya insan-devlet olarak ayağa kalkacaktır.
Vezir Marguş
16.06.2023

KÜRESEL EFENDİLER KADİM ZAMANLARDAN BERİ ŞİDDET VE KANLA BESLENİYOR…

KÜRESEL EFENDİLER KADİM ZAMANLARDAN BERİ ŞİDDET VE KANLA BESLENİYOR…
Rus-Çerkes Savaşında savaşın devamı için küresel efendilerce kullanılan radikal unsurlar yine aynı efendilerce kartlar yeniden karıldıktan sonra Çerkes özgürlük mücadelesini sempatiyle izleyen dünya kamuoyunun gözünden bu mücadelenin düşürülmesi için kullanılmışlardır. Bir halk yok oluşa bilerek ve isteyerek itilmiştir.
Şimdi Ukrayna’da savaş ateşini yakmak ve diri tutmak için kullanılan neo-nazi unsurlar kartlar yeniden karıldığında Ukrayna halkını itibarsızlaştırmak için kullanılacaktır. Olan, ölen ve acı çeken Ukrayna halkına ve evlatlarını kaybeden RF halklarına oluyor. Küresel efendilerin kasaları her şekilde doluyor.
RF’yi provake edip güç kullandıran da, Ukrayna halkını ve yönetimini manipüle eden de aynı küresel efendilerdir.
Çin Uygur’da Uygurları radikalize eden ve aynı anda Çin devlet aklını da zehirleyip Uygurlarla uzlaşmayı imkansız kılan da, Çeçen savaşını radikal unsurlarla özgürlük savaşı olmaktan çıkaran da, PKK örgütünü kurup devlet aklını da aynı anda zehirleyip şiddet sarmalı yaratan da küresel derin efendilerdir.
Vezir Marguş

ÇOCUKLARIMIZ ELİMİZDEN KAYIP GİDİYOR, KURUMSAL ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDAYIZ

DİLİMİZ ARŞİVİMİZDİR, ANLAMINI YİTİRDİKLERİMİZ VE YENİDEN ÇAĞA UYARLAYACAKLARIMIZIN BİLGİSİNİ DİLİMİZ FISILDAMAKTADIR
KENDİMİZİ KODLARIMIZA GÖRE YENİDEN ÇAĞA UYARLARKEN DİLİMİZİN BİZE FISILDADIKLARINI DİKKATE ALMALYIZ
Örnek:
Xa, özden gelen demektir. Bze, şekillenen, uygulanan, ifade eden demektir. Xabze, bulunulan frekansta insan inceliğini somutlaştırmaktır.
ÇOCUKLARIMIZ ELİMİZDEN KAYIP GİDİYOR, KURUMSAL ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDAYIZ
Her gün yitiriyor, her gün kaybediyoruz. Yarına taşımamız gerekenlerden eksiltiyor ve sıradanlaşarak yaşıyoruz. Çocuklarımıza aktaramadıklarımızdan dolayı onları yitiriyor ve geleceksiz kalıyoruz. Sorunlarımızı çözebilecek kurumsal olanağımız olmadığı için gidişatı durdurmamız zor olmakta veya karşı konulamaz boyutlara ulaşmaktadır.
Bir insanın herhangi bir şeyi hayatında taşıması için o şeyin hayatta bir değer taşıması gerekmektedir. Çocuklar bizim en değer verdiğimiz varlıklarımızken ve biz kendimizi Çerkeslikle(Adıgağeyle) önemli hissederken bize önemli hissettiren bu duyguyu çocuklarımıza aktaramamaktayız. Bir şeye önem vermek onu değerli kılmıyor. Eğer ki bir şeyi hayatımızda taşıyacaksak o şeyin hayatımızda pratik bir karşılığının olması gerekmektedir. Çerkesliğe(Adıgağeye) pratik bir karşılık bulamıyor oluşumuz onu yanımızda taşıdığımız bir yüke dönüştürmektedir.
Mekanik hayatlarımıza ruh ve estetik katmamızın tek yolu duygusal zekamıza işlerlik kazandırıp onu fiziksel hayatımızda somutlaştırmaktır. Çerkeslik (Adıgeğe), duygusal zekanın fiziksel dünyaya estetik ve anlam kattığı en büyük insani eserdir.
Çocuklarımız ellerimizden kayıp gidiyor. Duygusal zekanın estetiğinin olmadığı her türlü olanak ve fiziki ilgiyi çocuklarımıza sağlamaktayız ancak çocuklarımız ellerimizden kaymaktadır. Çağın en iyi olanaklarını sağladığımız çocuklarımız hasta ve saldırgan bireylere dönüşmekte ve toplumumuzun neredeyse tamamına nüfuz etmek üzeredir. Buna dur demenini tek yolu Çerkesliğe (Adıgağeye) yeniden işlerlik kazandırmaktır. Çerkesliğin (Adıgağenın) nostaljik bir törensel gösteri olmadığı, insanı ilmek ilmek dokuyan ve hayat bulmuş en güzel denge olduğunu kavramak gerekmektedir. Çağımız insanının en büyük ihtiyaç olarak hissettiği ve yerine koyamadığı insan sıcaklığını toplumda ve kişide özgür iradeyle inşa etmenin yoludur Çerkeslik (Adıgağe).
Çerkesce (Adıge dili) Çerkesliğin (Adıgağenın) kodlandığı kutsal bir dildir. İnsanın kendisini inşa etmesine yarayacak her ipucu dilimizde mevcuttur. Farkında olarak yaşayana insan diyen, tanrısal(özsel) farkındalığın yerini yürek olarak adlandıran, tanrısal (var oluşsal) dengeyi ve dışa yansımayı düşünmek olarak adlandıran, iki insanın özgür iradesiyle yürüyüşünü evlilik diye adlandıran, en önemli sözcükleri duygusal zekanın yansıması sözcükler taşıyan bir dil..
Para kazanmaları için her türlü beceriyi kazandırmaya çabaladığımız çocuklarımıza bunu kazandırırken kaybetmelerine göz yumduğumuzla tüm hayatlarını, tüm insan yanlarını alevli bir cehenneme atıyoruz. Mekanik ve anlamsız bir şekilde yetiştirdiğimiz çocuklarımız her türlü travma ve istismara açık bir şekilde, insan yanları savunmasız bir şekilde onları yetiştiriyoruz.
Çerkeslik(Adıgağe) bir felsefedir. Çocuklarımıza her türlü fiziki olanağı sağlarlen bunun yanında ruhunu ve insanlığını besleyeceği fiziki kurumları da oluşturup besleyin. Çocuklarınıza Çerkesliğin (Adıgağenın) felsefesiyle beslenme olanağı tanıyın. Beslenmeye başladıklarında ellerine yüzlerine kangelecek, göreceksiniz!!!!!!!!!!!!!
17.11.2019 Pazar 16:08

RUTİN, KÜÇÜK BİR OPERASYON

RUTİN, KÜÇÜK BİR OPERASYON
Küresel aklın en büyük ortak düşmanı kadim uluslardır. Çerkesler, Kızılderililer aynı zamanlamayla yok edilmenin eşiğine getirilmiştir. Küresel aklın hedefi sadece zihinlerini kullanan ve o zihin sahiplerini manipüle ederek sömürdüğü bir dünya düzenidir. Yani makine insanlar ve zihinlerine yerleştirdiği zincirlerle bağladığı köleleşmiş insanlıktır gaye.
Çerkes halkı kadim bir ulustur. Düşünce merkezi yürektir ve xabzesi de yürek merkezlidir ayrıca özgürlükçüdür. Çerkes insanı dili ve xabzesiyle özü gür bir toplumdu(r). Bu yüzden küresel aklın istemediği ve onu tehdit eden bir işleyişe sahipti(r).
Sürgün ve soykırımla hayata tutunması zorlaştırılan bu halk işleyişinden çok şey kaybetmiş olsa da uyanış başlamış, bu ise küresel aklın işine gelmemektedir. Küresel aklın eseri olan faşizmin düğmesine küresel akıl, uyanışı engellemek için sızdığı devlet mekanizmalarındaki taşeronları marifetiyle basmıştır. Sözde vatanseverlik kılıfıyla uyanışlara saldırılar başlamıştır.
Martin Xabze derneğinin bir üyesidir ve küresel aklın hiç istemediği bir işe girişmiştir. Daha önce küresel aklın yok etmeye çalıştığı bir işleyişi canlandırma çabası içindedir. Bu çabası da karşılık bulmaktadır.
Barış ve kaliteli bir toplum işleyişi dışında bir şeye sebep olmayacak, şiddeti hiçbir şekilde onaylamayan bu hareket boğulmak istenmektedir. Kadim bir halkın uyanışı ve bunun yayılması insanları özgür kılacak istenmeyen bir durumdur küresel akıl için. Rusya Federasyonu halklarının küresel aklın kölesi olarak kullanıldığı, küresel efendilerin dünyanın tüm halklarının emeği ve alınterini sömürdüğü deşifre olabilecektir. Rus halkı düşman edildiği dünya halklarıyla aynı şekilde sömürüldüğünü anlayacaktır. Daha önce sömürü düzenini yıkmak için ayaklanan ancak halkın yararına ve uyanışına hizmet etmemesi için küresel efendilerce mekanikleştirilip mutantlaştırıldıktan sonra boğulan halk hareketinin olduğu Rusya coğrafyası uyanış hareketinin tohumunun yeşerebileceği tehlikeli topraklardır küresel efendiler için.
Dünyadaki tüm devletlerin hücrelerine kadar sızmış küresel efendilerin rutin bir etkisizleştirme operasyonudur Martin meselesi. Taşeronlar ise sözde vatanser Rus devleti organlarıdır.
Vezir Marguş
27.08.2023

AYAĞA KALKMAK

AYAĞA KALKMAK İÇİN KAN MI ZAMANI OKUYABİLİP HAMLE YAPMAK MI?
ZAMANI OKUYABİLEN AKILLIDIR.(Çerkes atasözü)
ЛЪЭХЪАНЭМ ДЕКӀУУР ӀУЩЩ.(Адыгэ псалъэжь)

“”Ben size düşman olarak değil, iyi niyetli bir dost olarak geldim. Halkınızın baki kalmasını, ata topraklarını terk etmemesini, bizimle barış ve dostluk içinde yaşamayı kabul etmesini istiyorum.
Rusya önünde büyük tarihi görevleri olan, büyük bir devlettir. Sınırlarımızı güçlendirmemiz, diğer ülkelere açılmak için denizleri elde etmemiz elzemdir. Diğer milletlerle ticaretimiz denizden olmak zorundadır. Karadeniz olmadan yapamayız. Topraklarınızdan Karadeniz’e üç yol geçmesine onay vermenizi teklif ediyorum: Anapa’ya, Novorossiysk’e ve Tuapse’ye. Bu yolların üzerinde olup yer değiştirmek zorunda kalacak köylere hazinem tazminat ödeyecektir.
Rus çarının tabiiyetini tanımak zorundasınız, bu sizin milli değerlerinize zarar vermeyecek. Kendi geleneklerinize göre yaşayacaksınız ve idare edileceksiniz. Dininize dokunulmayacak, kimse iç işlerinize karışmayacak. İdare ve mahkeme sizin seçtiğiniz kişilerden oluşacak.
Onlarca yıldır cesaretle savaşıyorsunuz, ama en iyi insanlarınız ölüyor ve bağımsızlığınızı koruyamayacaksınız, çünkü benim ordum çok büyük ve güçlü. Son artık açıkça görünüyor: Çerkesya Rus olacak. İnsanları daha fazla heba etmenin gereği yok.
Bu yıkıcı savaşı bırakırsanız halkınız baki kalacak ve daha iyi yaşayacak. Rus devleti sizi düşmanlarınızdan koruyacak ve çıkarlarınızı savunacak, yaralarınızı saracak, düşmanlık bitecek ve kırgınlıklar unutulacak. Yarım asır sonra da devlet hayatıyla yaşıyor olacaksınız ve adil yasalarla yönetileceksiniz. Çocuklarınız ve torunlarınız okuma yazma ve yeni ziraat usulleri öğrenecekler, onların yaşamı sizinkinden kolay olacak.
Bu tarihi anda sizden Çerkesya’nın Ruslar tarafından fethinin kaçınılmaz olduğunu anlamanızı ve şartlarımı kabul etmenizi istiyorum. Bu şartlarda halkınız bütün olarak korunacak ve kendisinin yararına olacak şekilde yaşama ve gelişme imkanına sahip olacaktır.
Eğer şartlarımı kabul etmezseniz generallerime, ne kadar cana mal olursa olsun en yakın zamanda savaşı bitirmeleri için emir vermek zorunda kalacağım. Çarın emri yerine getirilecek, ama bu size telafisi imkansız, sayısız felaketler ve halkınızın yok olmasını getirecek…
Sağduyulu olun ve tarihi kaderinize razı olun. Çarın sözü sağlamdır ve ben herkesin huzurunda ilan ediyorum ki sözüm kutsaldır ve bozulmayacaktır. Bütün bunları Çarlık fermanıyla da tasdik edeceğim. (RUS ÇARI)””””

101 yıl savaşa hangi halk dayanır. Sürekli ölüm ve sürekli tedirginlik, sürekli propaganda.
Dünya konjonktüründen dolayı Rusya bir şekilde denizlere inecek ve yolundaki her engeli yıkacaktı. Şövalyelik ruhuyla savaşan bir halka karşı yapılan bu savaşta her iki taraftan ölenler sadece rakam, savaşı kazanmak için her yöntem mübahtı.
Rus Çarlığıyla bir şekilde karşılıklı denge kurulması gerekirken muhtemel denge başka oyuncularla sürekli sabote edilmiştir. Bu da Çerkes halkının Rus Çarlığı eliyle sürgün ve soykırımına uğramasına sebep olmuştur.
Şimdi gerçek bir denge kurmak zorundayız. RF devleti Çerkes halkıyla barış temelli bir uzlaşıyla Çerkes halkının var olma garantisini fiziki olarak sağlamalıdır. Çerkeslerin uluslararası güçler tarafından asimetrik güçlere devşirilmesine sebep olacak ve ülkenin güneyini sürekli güvensiz halde tutacak Çerkes Meselesini inkar etme politikasından RF vazgeçmelidir.
Rus halkı ve Çerkes halkının politik ve güvene dayalı işbirliği RF’nu da Çerkes halkının geleceğini de daha güçlü kılacaktır. Üreten, birbirine saygı duyan, güvenle birbirini destekleyen iki halk refaha daha çok odaklanacaktır.

Marguş Vezir
13.06.2022

GÜRCİSTAN-ÇERKESYA-KUZEY KAFKASYA ve GLOBAL ZİNCİRLERİ KIRMAK

GÜRCİSTAN-ÇERKESYA-KUZEY KAFKASYA ve GLOBAL ZİNCİRLERİ KIRMAK
Sadece kendi lehine genişlemeye çalışmak fikrini kabul etmek ve bunun için savaş ve güç kullanımı gibi fiziki uygulamalara hayat veren politikalar tam da Çerkesya’yı, Abhazya, Gürcistan ve diğer Kuzey Kafkasya bölgelerini sadece kendi çıkarları için kanlı hesaplaşma alanı haline getiren ancak sadece bölge insanının kanına mal olan global efendilerin politikalarına hizmet etmektedir.
Gürcü ve Abhaz halkı ortak kadim geçmişe sahiptir, Gürcistan bölgesi Çerkesya halkları ve diğer Kuzey Kafkasya halklarıyla doğal ve tarihi müttefiktir. Hiç bir halk bu sebeplerle diğerleri aleyhine genişleyemez.
Abhazlar, Osetler ve Gürcüler barışmalıdır. Gürcüler Abhazlar ve Osetler üzerinde güce dayanarak tahakküm kurma hevesinden derhal vazgeçip tarihte deneyimledikleri iç içe iyi ilişkilere geri dönmelidir. Böylece ülkelerini rakip iki global gücün tepişme alanı olmaktan çıkarmalıdır.
Abhazlar tarihi gerçeklere aykırı olan Çerkesya üzerinde kurguladıkları pay kapma politikasından vazgeçmelidir. Manipülasyonlardan vazgeçip kadim tarihi geçmişin gerektirdiği gibi global oyuna gelmeden Çerkes halkına yapılan haksızlığa karşı Çerkes halkının yanında durmalıdır.
Çeçenler ve İnguşlar, Dağıstanlılar, Osetler Çerkes halkının ayağa kalkması için pozitif tutum içinde olmalıdır.
Çeçenler global rakiplerin ektiği radikalizm belasını aşmaya odaklanmalıdır.
Çerkesyalı Abazalar, Karaçaylar ve Malkarlar Çerkes halkıyla beraber Çerkesya’nın yeniden inşasına ortak olmalıdır.
Kimlikli ve herkesin kadim sınırlarında kendi rengini taşıdığı Çerkesya, Gürcistan-Abhazya-Güney Osetya, Çeçenya, İnguşetya, Dağıstan gerçek anlamda inşa edilmelidir.
Gürcistan, Çerkesya, Çeçenya ve diğer Kuzey Kafkasya halklarının ortaklaştığı kadim ve özgün sinerji şu andaki Avrupa Birliğinden daha sağlam ve insancıl bir birlik inşa edebilme potansiyeline sahiptir. Öncelik her halkın önce kendini yeniden inşa etmesi ve tüm komşu halkların bunu desteklemesidir.
Eğer ki tüm halklar global şeytanların vesveseleri yerine kadim geçmiş tecrübelere odaklanırsa bölgemiz ikinci bir Ortadoğu olmak yerine barışçıl bir dünya medeniyeti alanına dönüşür.

Vezir Marguş
14.06.2023

XABZE (ALMASTI Grubuna cevaben yazılan kendi yazımdan alıntı)

XABZE (ALMASTI Grubuna cevaben yazılan kendi yazımdan alıntı)

Xabze, insanın özündeki insan olma sesine kulak vererek hayatı inşa etme sanatıdır. Xabze bir sopa değildir. Xabze bir yük değildir. Hem kadına hem erkeğe insan olarak kendini gerçekleştirmesinin önünü açmayı amaçlar hem de her cinsiyete özgür iradeleriyle frekanslarını buldurmayı amaçlar.
Ne cinsiyet ayırımcılığının ne de psikolojik vahşetin sorumlusu xabze değildir. Xabze, düşünülmeden zorla uygulanan dogmalar değildir. Xabze denilerek davranış dayatmak xabzenin doğasına terstir. Dış toplumlardan yansıyarak oluşan ritüeller xabze değildir. Geçmişte uygulanmış ve insanların sorgulamadan uyguladıkları şablonlar xabze değildir. Sorgulamadan yapılan xabze değildir.
Xabzeya göre kadın meta değildir. Xabzeye göre kadın ve erkek sinerjilerinin birliğidir amaçlanan. Xabzenin eğitim anlayışı da kişiyi ĞASENdir= yani kişideki özgün BENLİĞE hayat vermektir.
“Cemiyetten dışlanma, psikolojik şiddet, taciz ve hatta cinayet” xabzenin yürürlükte olmasının sonucu da değildir…
Xabze kavramı istismar ediliyor mu, evet.
Xabze kavramıyla rant sağlayanlar var mı evet.
Önümüze konan ve xabze denen şey çoğunlukla Adıge Xabze mi, hayır.
Xabze diye xabzenin özüne aykırı işleyişleri dayatmak var mı, evet.
Ancak toplumsal kokuşmuşlukları eleştirirken özdeki YAŞAM FELSEFEMİZ olan XABZEnin ruhunundan habersiz olup XABZE adını kullanarak kokuşmuşlukları aşağılamanız yanlış. Eleştirdiğiniz yozlaşmalar ve istismarlar xabzenin uygulanmasından kaynaklı değil. Her insanın kutsal kabul ettiğini xabze kabul etmesi bunları xabze yapmaz. Toplumun xabzenin bakış açısını taşımayan zamana uymayan ritüelleri ve davranış kalıpları zaten xabze değildir.
Xabze özgürleştirir ve sizi öze ulaştırarak özdeki enerjinizi özgür bireylerin enerjisiyle birleştirip toplum sinerjisi olarak somutlaştırır…..
03.01.2021
20:16
Xabze, uygulamadaki değişmez şekilsellik değil özdeki anlayışın zamana uyan halidir.

Marğuş Vezir

22 Oca 2018 00:24

ÇERKES VE ÇEÇENLER

1. Çerkesler sürgün öncesi tüm Kuzey Kafkasyadaki en büyük nüfuslu millettir. Oranları %65 civarında idi.
2-Tüm Kuzey Kafkasyadaki halklar Çerkes mitolojisi, yaşam tarzı, kültür anlamında etkilenmiştir. Ayrıca Çerkes halkı tarihte bölgedeki en istikrarlı siyasi güçtür.
3- Çeçenler günümüzde KK’da en büyük nüfusa sahiptir.
4- Çeçenler ve Çerkesler arasında geçmişten gelen siyasi saygı hukuğu vardır.
5- Çerkes halkının sosyal soykırımını tamamlamak için diyasporada Çerkes halkının siyasi geçmişini ve kültürel zenginliğini unutturan veya yozlaştıran, dışarıdan nemalanan iç unsurlar mevcuttur. Dış unsurlar mevcutta bulunulan ülkelerin dahli şeklinde değil de derin uluslararası güçlerin yönlendirmesi şeklindedir. Kafkasçılık, herkes Çerkesçilik gibi politikalar merkezinde çalışmaktadırlar.
5- Çeçenler ise aynı uluslararası güçlerin 1800lerde attığı radikalizmin pençesindedirler. Vatanlarında sürekli insan kaybetmektedirler. Ya Batının ya Rusya’nın radikalizmiyle ezilmektedir.
6-Çerkes ve Çeçenler mevcutta en büyük insan kaynağıdır ve geçmiş siyasi refleksleri aynı yöndedir. Mevcutta ise hem Çerkes hem Çeçen halkında mevcut durumun kırılması isteği vardır. Çeçen halkı radikalizmi kırıp asıl dinamiklerini ulaşmak isterken Çerkes halkı da diyasporadaki manipülasyonları kırıp vatanıyla bütünleşmek istemektedir. Bu noktada vatanda Çerkeslerle olumlu hukuğa sahip Çeçenler ve radikalizmi kırmak için derdini dünyaya anlatmak isteyen asıl Çeçenler için Çerkesler elzemdir. Aralarında doğal bir anlayış birlikteliği vardır. Bunun, kurumsallaşması gerekmektedir.
Vezir Marguş
07.11.2022