BENİM RADİKALİM SENİN RADİKALİNİ DÖVER…(Olan Çeçen Halkına oluyor.)

Sürekli Gündeme Geldiği İçin:
Kadirov Batının radikal güçlerine karşı Rusya’nın kurduğu Rus tipi radikalizmin temsilcisidir. Rusya zayıfladığında Batının beslediği radikaller, Rusya güçlü olduğunda Rus tipi radikaller öndedir. Bedel ödeyen Çeçen halkıdır. Cahar Dudayev dini kimliğe yaşama alanı tanıyarak aynı zamanda Çeçen kültürünü de tam canlandıracakken bu iki tarafın da işine gelmedi. Öyle bir uyanış Çeçenya’nın Batı için Rusya’ya Ortadoğu olmaması, Rusya içinse komşu halklara gözdağı verme alanını yitirmesi anlamına geliyordu. Rusya için Çeçenya kontrol edebileceği radikalizm yaratıp komşu halklara da ihraç edip zaman zaman gözdağı verme amacının merkezi edilmiştir. Çeçenya’da kutsal bir mücadele veren taraf yoktur kutsallıkla karşı karşıya getiren iki taraf vardır. Çeçen kültürü ve radikal olmayan dini anlayış her iki tarafın da düşmanıdır. Her iki taraf ayrıca komşu halkların da düşmanıdır.
Türkiye halkının iyi niyetli destekleri de maalesef Türkiye halkı sadece din kardeşliği penceresinden baktığı, olayın iç yüzünü hiç bilmediği için iki radikal odak tarafından da bir şekilde istismar edilmektedir.
25.08.2022
Vezir Marguş

KÜRESEL EFENDİLER KADİM ZAMANLARDAN BERİ ŞİDDET VE KANLA BESLENİYOR…

Rus-Çerkes Savaşında savaşın devamı için küresel efendilerce kullanılan radikal unsurlar yine aynı efendilerce kartlar yeniden karıldıktan sonra Çerkes özgürlük mücadelesini sempatiyle izleyen dünya kamuoyunun gözünden bu mücadelenin düşürülmesi için kullanılmışlardır. Bir halk yok oluşa bilerek ve isteyerek itilmiştir.
Şimdi Ukrayna’da savaş ateşini yakmak ve diri tutmak için kullanılan neo-nazi unsurlar kartlar yeniden karıldığında Ukrayna halkını itibarsızlaştırmak için kullanılacaktır. Olan, ölen ve acı çeken Ukrayna halkına ve evlatlarını kaybeden RF halklarına oluyor. Küresel efendilerin kasaları her şekilde doluyor.
RF’yi provake edip güç kullandıran da, Ukrayna halkını ve yönetimini manipüle eden de aynı küresel efendilerdir.
Çin Uygur’da Uygurları radikalize eden ve aynı anda Çin devlet aklını da zehirleyip Uygurlarla uzlaşmayı imkansız kılan da, Çeçen savaşını radikal unsurlarla özgürlük savaşı olmaktan çıkaran da, PKK örgütünü kurup devlet aklını da aynı anda zehirleyip şiddet sarmalı yaratan da küresel derin efendilerdir.
30.12.2022
Vezir Marguş

RUSYA FEDERASYONU, ÇERKES SORUNU, GÜVENSİZLİK VE TERÖR

Güvensizlikle ve korkuyla yaklaşmak, askeri ve istihbari gücünü nihai olarak kullanmaya odaklı olmak RF’nun başına bela olacak Çerkesya’nın ikinci Ortadoğu edilmesi projesine RF’nun saplantılarından kurtulamayarak hizmet etmesidir kendi aleyhindeki bu projeye.
Gerçekleri bastırarak halkın onaylamadığı şekilde güce dayalı uzaktan kumanda liderlerle RF Kuzey Kafkasyayı kontrol edemez olacaktır. Ya da dış odaklı radikal örgütleri sadece izlemekle yetinip halka korku verecek eylemlerine göz yumup halkı bu örgütlere kendi eliyle itip sonra halka terör operasyonları adı altında korku ve gözdağı verme politikasıyla RF Çerkesya’yı kontrol edemeyecektir.
RF Çerkeslerin gönlünü kazanmalı ve 1763’ten beri sürdürdüğü askeri güce dayalı politikalarını sonlandırmalıdır. Çerkesya’ya radikal veya ideolojik tohumların atılmasına bilinçli olarak izin verip askeri operasyonlarla Çerkesleri kontrol etme hevesinden vazgeçmelidir.
Hepimizin bildiği gibi artık terör örgütleri küresel güçlerin yönlendirmesiyle hareket etmekte ve küresel olarak herhangi bir bölgede faaliyet yürütebilmektedirler. Şu an RF’nun halkların sorunlarını görmezden gelerek onları umutsuz ve geleceksiz bırakarak bilinçli olarak halk kitlelerinin radikalleşmesine göz yumması ve böylece teröre zemin hazırlayarak ortaya çıkmasına izin vermesi ve en sonda terörle mücadele adı altında halkları sindirmesi RF’nun kendi geleceğini dinamitlemesidir.
RF diyasporadaki Çerkeslerle güven inşa etmelidir. Belki RF’nun başvurduğu «teröre zemin hazırla, göz yum ve terör mücadelesi adı altında sindir» politikası diyaspora Çerkesleri olmazsa Çerkesyadaki Çerkesleri kontrol etmek için uzun bir süre işe yarardı ancak hızla asimile olan ve yönünü şaşıran dolayısıyla yön arayan umutsuz bir diyaspora kitlesi bu hesabı bozmaktadır. Bu kitlelerden devşirilecek terör gruplarının RF’nun Çerkesya’yı kontrol için göz yumduğu radikal örgütlerle işbirliği yapmaya başlaması olasılığı ve bu işbirliğinin küresel sponsorları olduğu gerçeği RF’nun hata yaptının kanıtıdır.
Çerkes halkının istediği şey rengini koruduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği bir Çerkesya’dır. Hakların ve halkların güvencede olduğu bir Çerkesya’dır. RF’nun üreten ve barış içinde RF’na değer katan Çerkesya’dır. Geçmişte uğranılan haksızlığın geleceğe şiddet olarak taşınmaması için Çerkes Sorunu ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Bunun için özerk yapıların mevcut halinin korunduğu ve kadim Çerkesya topraklarını kapsayan bir Çerkesya bölgesi kurulmalıdır. Diyasporada yaşayan Çerkeslerin yeniden bu bölgeye yerleştirilmeleri özendirilmeli, ekonomik ve sosyal entegrasyonlarını çözecek mekanizmalar inşa edilmelidir. Çerkes Sorununun gerçeklere dayalı çözüme kavuşturulması için mekanizmaların kurulması ve işlemesi sonucunda gerçekleşecek dönüşler RF’na insan gücü ve ekonomik avantaj olarak yansıyacak ve Çerkeslerin travmasının istismar edilerek terörize edilmesinin önüne geçilmesine sebep olacaktır.
Vezir Marguş
11.06.2021
23:52

ÇERKES -ÇEÇEN

Kafkasçılığın Kuzey Kafkasya’da hizmet ettirilmeye çalışıldığı amaç halkları flulaştırıp agresif bir radikal bölge oluşturup global güçlerin piyonu yapmaktır.
Çeçenlere bu radikalizm kötülüğü yapılmıştır. Bu kötülük ihraç edilmeye çalışılmaktadır. Kafkasçılık bir tuzaktır.
Çeçen halkının sosyal genlerinde komşu halklarla dayanışma ve kimlikli işbirliği ruhu vardır. Çeçen halkı radikalizmle güç kaybederken KK’da radikalizmi yeşertecek kafkasçılık için global güçler devrededir.
Güçleri ortak düşmana karşı birleştirip savaşla ayağa kalkılmasının mümkünlüğü empoze edilmektedir. Empoze edenlerin yaratacağı felaket en az önceki felaketler kadar büyüktür.
….

24.11.2022

ÇERKES VİZYONU

RF’nin dağılması halinde veya tam tersi durumda Çerkes halkının tamamına yön verecek bir vizyon elbette olmalıdır.
İnsanlarımıza böyle bir vizyonu kazandırmadan oluşacak yeni durumda her zaman kaybedeceğiz. Sovyetler dağıldığında diyaspora vizyonsuz olduğu için vatandakiler güçlerinin yettiği kadar alan genişletti. Diyasporanın vizyonsuzluğundan kaynaklanan cesaretle bu alan aleyhimize sürekli daraltıldı.
Şu an savaş var. Rakipler hamle yapıyor. Satranç taşı olmadan yapılan hamleleri etkilemek gerek.
Ukrayna Çerkes Soykırımını mı tanıyacak, tanısın. RFnin antidemokratik tutumu da bu arada yüksek sesle elbette ki eleştirilecek ve Çerkes meselesini gözardı ettiğinde hangi unsurların bunu kullanacağı ifade edilerek daraltılan alanlar genişletilecek.

01.12.2022

“kafkas”, “herkes çerkes”, “adige abhaz”

“kafkas”, “herkes çerkes”, “adige abhaz” gibi söylemleri vurgularken Çerkes halkı ile ilgili tarihi ve sosyolojik gerçekleri dile getiren söylemleri sıradışı yıkıcı fikirler ilan ederek söylem sahiplerine karşı nefret ve korku telkin eden yaklaşımlar Çerkes halkının enerjisini oyalama ve işe yaramaz hale getirme çabası gütmektedir. Bu çaba soykırımın kültürel boyuttaki işbirliğine hizmet eder.

13.12.2022

ÇERKES GEMİSİ

Çerkeslerin %90ı sürgüne uğruyor. Komşu halklar küçük gruplar halinde ve nüfuslarına oranla küçük oranda sürgüne uğruyor. Sonra herkese Çerkes deniyor diyasporada. Aydınımsılar bu sefer Çerkes gemisine herkesi alıyor. Gemi Çerkes meselesi hariç her yere uğruyor. Sonra Çerkes gemisine el konuluyor. Geminin içinde ekseriyetle Çerkesler yani Adıge halkı olmasına rağmen madem aynı gemideyiz geminin adı sadece size ait olamaz diye isme el koyuyorlar. Gemiye korsan bandra çekiliyor. On iki yıldız ve üç ok sökülüyor. Sizin Adınız bundan sonra sadece Adıge ve uslu durun diyorlar. Gemiyi biz kullanacağız, siz de sadece bize yardım edeceksiniz diye buyuruyorlar. Çerkes gemisi yüksek menfaatli korsanların elinde yol alıyor. Gemi sürekli gerçeklik limanlarına yıkıcı baskınlar yapıyor. Zamanı gelince gemiden isimlerinden arındırılarak atılacak Çerkesler boş bir limana üryan bir şekilde terk edilecek.

14.11.2022

KRASNODAR’IN ADIGEY CUMHURIYETINI YUTMASI YERİNE GERÇEKLERLE BİR ÜLKENİN PARÇASI OLMAK

KRASNODAR’IN ADIGEY CUMHURIYETINI YUTMASI YERİNE GERÇEKLERLE BİR ÜLKENİN PARÇASI OLMAK

Basından taikp ettiğimiz kadarıyla RF’nin ekonomik refahını ülke içinde belirli merkezleri belirleyerek buraların sübvanse edilmesi yoluyla RF içine daha adil dağıtmak gerekçesiyle bazı bölgelerde sınır değişikliği gündeme getirilmektedir.

Sosyal yapıları, çözülmemiş etnik sorunları, tarihi geçmişi gazardı ederek yapılacak sınır değişikliklerinin sonu kaos ve ilerisi için terör üretmek için bir zemin oluşmasına yol açacaktır.

Krasnodar bölgesine Adıgey Cumhuriyetinin yetkilerini ortadan kaldıracak şekilde genişletilmesi hem RF’nda hem de RF dışında yaşamakta olan Çerkesya kökenli insanlar için sorunlarının inkarı ve RF’nin antidemokratik uygulaması olarak algılanacak ve ilerisi için RF’na düşman olarak oluşturulacak terör gruplarının zeminini yaratacaktır. İleride RF’nu yönetecek zayıf liderler olması durumunda RF’nda terör hortlatılacak ve ekonomik refah hedeflenirken bölge daha da geri kalacak , ayrtıca bölge insan yaşamını yutan bir bataklık oluşacaktır.

Evet, RF’nunda inkar edilmemiş sorunlarun bulunmadığı bölgelerde sınır değişikliği bir sorun yaratmayacak hedeflenen refah da muhtemelen gerçekleşecektir.

Evet, Rusya Federasyonu’nda Çerkesya bölgesinde belirli bir merkezin ekonomik merkez ilan edilmesi ve ekonomik geri kalmışlığın bertaraf edilmesi de zorunludur. Ancak ilan edilen ekonomik bölgenin öncelikle isimlendirmesinin tarihi gerçeklerle yapılması gerekmektedir. Merkezin Krasnodar olması da önemli değildir. Ayrıca bu bölgeye Adıgey dışında, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkesya,Mozdok ve Çerkeslerin herhangi bir yönetimsel biriminin şu an mevcut olmadığı tüm Çerkesya toprakları dahil edilmelidir İsimlendirme ise tarihi gerçeklere uygun olarak Çerkesya Ekonomik Bölgesi gibi bir isimlendirme olmalıdır. Mevcut yönetim birimleri kaldırılmak yerine korunmalı ve ekonomik merkeze ekonomik olarak bağlanmalıdır. Etnik unsurların geleceklerini garanti altına aldıkları ve renklerini koruyup geliştirdikleri yapılar desteklenmelidir.

İlan edilecek bu merkezin ayrıca RF dışında yaşayan ve RF’nun doğal vatandaşları olan ancak uygulamalarda gözardı edilen Çerkes(Adıge) halkının mevcuttaki ve gelecekteki sorunlarını çözecek bir merkez de olması gerekmektedir. Soykırım ve sürgün travması yaşayan RF dışındaki vatandaşları olan ve 4-5 milyonluk bir kitle olan Çerkeslerin insan kaynağının ekonomik ve sosyal olarak bu bölgede kendi istedikleri yerlerde yeniden yerleşmelerinin deseteklenerek tarihi haksızlığı barış içinde telafi edecek devlet mekanizmaların bu bölgenin ekonomiyle eşdeğer önem verilen önceliği olduğu açıkça ilan edilmelidir. Rusya Federasyonunun Çerkeslerle ilgili vatandaşlık çekinceleri ortadan kaldırılarak Çerkes Ekonomik bölgesine Çerkeslerin yurt dışından Rusya Federasyonu vatandaşı olarak gelip yaşamaları özendirlilmelidir. Televizyon ve medya yoluyla Çerkeslerin bu bölgeleri tanımaları sağlanmalı, kültürel olarak yurt dışındaki vatandaşlar olarak hem anadilleri Çerkesce ve hem genel devlet dili Rusçanın öğrenilmesi teşvik edilmeli böylece fiziki olarak Çerkeslerin RF ile gerçeklere dayalı bağ kurmaları kolaylaştırılmalıdır.

Rusya Federasyonu’nun Çerkeslerin yaşadığı tüm ülkelerde sahaya çıkarak ciddi bir sosyolojik araştırma yapması aslında Çerkeslerle ilgili geri dönüşleriyle ilgili kaygılarının gereksiz olduğunu ortaya koyacaktır. Emeğiyle ve alınteriyle yaşayan, bulundukları ülkelere medeni bir değer katan , bulunulan ülkenin genel barışını gözeten bir halk olan Çerkeslerden anavatanlarına döndükten sonra RF’nuna karşı örgütlenip savaş çıkaracakları tezi temelsizdir. Çerkesler diyasporada katı bir RUS DÜŞMANLIĞIYLA hiçbir zaman işlenmemiştir. Tek arzuları tarihi olarak kendilerine ait vatanlarında geleceklerini, kendi özgün renklerinde güvencede görmek ve medeni bir şekilde diğer halkların haklarıa saygı göstererek yaşamaktır. Çerkesler kendilerini yasal olarak güvencede hissettikleri vatanları ve dolayısıyla RF için o oraya ekonomik ve medeni kalite katan insanlar olarak eklemlenmek istemektedirler. Çerkeslerin RF’na kontrolsüz akan sorun unsurları olmayacağı da açıktır.

1) Rusya Federasyonu uzmanlarıyla sahaya insin ve Çerkes halkını sosyolojik olarak tanısın

2) Çerkeslerle ilgili radikalleşme endişelerini masaya yatırsın ve Çerkes halkının ancak tamamen asimile edilince radikalleştiği gerçeğinden sonuç çıkarsın

3)Rusya Federsayonu Çerkeslerle ilgili politikalarını taşeron olarak aramızdan seçtiği insanların yönlendirmesiyle değil bilimin ve dünya siyasetinin gereğiyle değerlendirip oluştursun

4) Rusya Federasyonu daha kötü olanı gösterip mevcut statükoyu sürdürmek politikasından vazgeçip gerçekten bize güvendiğini hissettiren politikalar uygulasın

5) ….

Böylece ne KRASNODAR ADIGEY CUMHURİYETİNİ yutar ne ÇERKESLER RUSYA FEDERASYONU’NUN istikrarını bozar, ne ÇERKESYA bölgesi terör yuvası olur, ne ÇERKESLER NE DE RUSLAR endişe içinde bocalar, ne BÖLGEDE EKONOMİ sorun olur ne de insanlar geçmiş hatıralarla geleceği birbirine zehir eder.

Marguş Vezir

14.06.2021

21:51

«Черкесия Федера́льный о́круг» Ухуэн Iуэхугъуэ

«Черкесия Федера́льный о́круг» Ухуэн Iуэхугъуэ

Умылъагъу зыпщI Iуэхугъуэхэр езыр езырурэ зэфIэкIкъым. Зи бжыгъэм и 90%ыр хэхэс хъуа зы лъэпкъым и хэкум и цIэщ Черкесияр. Нобэ уеплъымэ мы щIыналъэм зейуэ щыт Адыгэ лъэпкъым нэхри нахъыбэ пэмыщI лъэпкъхэр исщ Черкесиям.

Адыгэр зыхуейр аращи и хэку патхъу зыхафыщIа и лъэпкъэгъухэр я хэкубжэр хузэIухау я къэкIуэныр мамырыгъэм тету гъэпсынщ. Черкесия ис адрей лъэпкъхэри Адыгэм я хэку егъэгъуэтижын Iуэхум къекIуалIэкъым нобэкIэ Адыгэр къекIуэлIэжмэ языхэр зэхэзейхуэ зерыхъун шынагъэ зэреIэм папщIэ.

Адыгэр зауэрэ банэрэ хуейкъым. Адыгэр зыхуейр аращи я хэку зэхэфыщIам ис лъэпкъхэр зэхэзейхуэ мыхъуу языхэми я хэку ягъуэтижыфын амалыгъуэщ. Я щIыгуу щыт Черкесияр нобэ абы ис лъэкъхэм я бжыгъэм иралъытэурэ щIыгу гуэшын Iуэху сытым зыри пэмылъу Адыгэ Iуэхур зэфIэхын щхьэ Черкесияр зи псупIэ хъуа адрей лъэпкъхэри я телъхьеуэ зэфIэхынращ. Хэти и псоуафэр щихъумэжыф РФм изы гуэхьэгъуэ зы федерациегъуэу и пщэдейм хуэкIуэнращ зыпылъыр.

Нобэрей республикахэр зэхэмкъутэу Черкесияу щыта щIыпIэ псор къыхэзубыдэ зы Федера́льный о́круг ухуэн Iуэхур РФм и пщэдеймрэ Адыгэм и пщэдеймрэ щхьэ хэкIыпIэщ. Адыгэу хэхэс псори мы о́кругым и дэнэ щIыпIэи щыпсоуфын, ахэм я Iуэхухэр зэфIэсхын, мамырыгъэм тету я хэку егъэгъуэтижын Iуэхур къэралыгъуэ Iуэхуу мы о́кругым и унафэщIхэм хабзэм трагъувэн хуейщ. МыпхуэдэкIэ мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ зэдэкIуэтэнущ. Мы о́кругым икIи Адыгэ Iуэхур зэфIэхын икIи лъэпкъхэр зэфIэмкIуэду зэдэпсоуным и гъэзэщIэныгъэр къэлэн нэхъыщхьэу игъэзэщIэн хуейщ.

Нобэрей Европэм къыщагъэхъу псоукIэ дахэр къэзгъэхъун къэрумрэ еплъыкIэмрэ Адыгэм тхэлъщ. Урысхэми адрей лъэпкхэми Iуэхур къыддаIыгъмэ дыгъуасэм и уIагъэхэр зэдэдгъэхъуижыфынущ. Дызышышынэрэ дызыIущтыкIыурэ Iуэхум дахэкIэ кIэ едгъэгъуэтыфынукъым. Дыгъуасэм и пэжыгъэмрэ нобэр зэрыт щытыкIэмрэ мамырыгъэм тету зэдедгъэкIун хуейщ.

 

Маргъущ Везир

25.04.2021

01:44

ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ

ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ

Rusya Federasyonu Çerkes Sorununu çözmek için Federasyonda Çerkesya Federasyon Bölgesini Çerkesya toprakları üzerinde ilan etmeli ve sorunu Çerkes halkıyla beraber çözmelidir.

İlan edilecek Çerkesya Federal bölgesi içinde kalacak Adıgey, Kabardey-Balkar, Osetyanın Mozdok Bölgesi, Karaçay-Çerkesya bölgelerinin, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinin resmi statüsünün korunarak diyasporaya savrulmuş Çerkes halkının ve Çerkesya halklarının tarihi vatanlarına dönüşü ve entegrasyonu tüm bölgelerin işbirliğiyle ve temsilcilerinin katılacağı bir yapıyla somut bir mekanizma kurularak çözülmelidir. Ayrıca Çerkes halkının oransal olarak haksızlığa uğrayacağı ve tanımayacağı toprak paylaşımı gibi meseleler gündeme getirilmemeli ve tarihi olarak Çerkesya topraklarında yaşama hakkı olan Çerkesler ve Çerkesya’ya yeni eklemlenmiş halkların demokratik olarak beraber yaşayıp renklerini koruyabileceği bir yapı hedeflenmelidir.

Rusya Federasyonu dışında yaşayan diyaspora Çerkeslerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu Federasyon yasalarında açıkça ifade edilmelidir ve diyasporadaki Çerkeslerin ve Çerkesya halklarının Çerkesya Federal Bölgesi yönetiminin özel olarak ilgilenmesi ve çözüm geliştirmeleri yasal zorunluluk olarak bu bölgenin yönetimine verilmelidir. Çerkesler bu yönetimde özel bir statüyle temsil edilmelidir. Şu an Çerkesyada yaşayan tüm halklar da bu mekanizmada temsil edilmelidir. Bölgede Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Çerkes halkının sorunuyla özelde ilgilenen bir birim teşkil ederek uluslararası iş ve işlemleri yürütmelidir. Yerel birimler ise yerelde Çerkes halkının yerleşim, istihdam, bürokratik işlemler, eğitim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını çözecek mekanizmaları işletmelidir.

….

DAHASI VE FAZLASI MÜMKÜN MÜ? EVET. HAYAL Mİ? HAYIR… ÇÖZÜMSÜZLÜK GELECEĞİN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DİNAMİTTİR VE BİZ BARIŞ İÇİNDE GELECEĞE UZANMAK İSTİYORUZ.

 

Marguş Vezir

26.04.2021

21:54