ГУР АДЫГЭЩ

Гур Адыгэщ
Щхьэр пэмыщӏ зыгуэрэщ.
Гум щыхъэр Адыгэбзэщ
Гъащӏэм щыхъейр щхьэхуэщ.
Адыгэуэ гум къиӏукӏым
Къыпэджэр макъ го къудейщ.
Есыр гур мы щытыкӏэм
Къысхыоӏэр сесэфыркъым.
Хэкӏыпӏэ сылъыхъуэу зызгъэхъеймэ
Нэхъри сыхыощатэ сызыхэтым.
Жыхьэнэмэщ мы сызыхэтыр
Яжьэ сохъу щхьэ лыщӏэу сыкъохъуиж.
Хъукъым сызыхэтыр быдэу сепхащ
Ауэ псэр пытыхукӏэ гугъэр кӏуэдкъым.

Маргъущ Везир
29.08.2023

Çirkin

Çirkinse doğmak için sıraya girmiş sözlerin
Bil ki gebesin karanlığa söz vermişliğe
Yazık
Sadece yazıklar olsun
İhanet etmişliğin kendinedir
Çirkin sözlerin güç gösterisi sadece
Tıtstırmaya çalıştığın ise zavallı ruhun
Sadece şahit olmamayı dilerdim

Marguş Vezir
15.06.2023

Hatırlamaya İsyan

Unutmak istediğini saklıyorsan kendinden
Ya da unutman gerekeni unutamıyorsan
Veya unutmayı seçemiyorsan bir türlü
Bakıyorsun ki unutmaya başlamışsın artık
Unutmaman gerekenler de dahil
Uğramaz olmuş hatırlamak
Hatırlamak yormuş işte seni
Derin bir uykuya yatmış hafızan
Ya da isyan etmişsin hatırlamaya

Vezir Marguş
15.06.2023

Kaygılarla Uyanmak

Kaygılarla Uyanmak
Bitti, gideceğim.
Yine kaygılar başladı.
Yine silinecek insanların yüzleri
Yine yalnız uyanacağım.
Yine sonsuz kaygılara gömüleceğim,
Yine kendime yabancılaşacağım..
…Acaba tekrar görebilecek miyim?…
Acaba umutlarım yenilecek mi?….
Acaba, kendimden ne kadar uzakta yaşayacağım?…..

Vezir Marguş
24-8-99 salı
16:50
(Айдынхэ я пырхъуэм Айлын, Таджеттин, Ведат саригъусэу)

YANLIŞ

YANLIŞ
Yanlış olan birşeyler var.
Veya varolmanın bize dokunmasına alışarak yaşamalıyız.
Kalbimdekileri dökeceğim.
Ama bu beni rahatlatacak mı gerçekte?
Anlamaya çalışan bir dost olacak belki.
Ama yine bana dokunan şeyler bilecek mi?
Gerçek dinginlik var mı dünyada?
Varsa ne?
Yoksa neden?
Hep aradığımız ne?
Bulsak ne olur?
Varlıktan yok olsak ne olur?
Duyguların, aklın, düşüncelerin bittiği yerde ne var?
Bilmediğimize göre hiçbirimiz.
Bizi bilen neden bizi bize saklıyor?
Neden hepimiz tek olduğumuz halde
Hem birbirimize muhtaç
Hem de uzağız?

Vezir Marguş
16-1-1998 Cuma 23:12

Ben Çerkes İnsanıyım

Ben Çerkes İnsanıyım
Ben Çerkes’im.
İnsanım, ama Çerkes insanıyım.
Ben yüreğiyle düşünen bir halkın insanıyım,
Dünyaya yürekle bakmayı öğretti halkım.
Hangi halk insanı tüm kişiliğiyle kabul eder?
Hangi halk insanın dogmalarını kaldırır ve
İnsan kimliğinde buluşur?
Kimler gece yarıları kız-erkek harmanda düğün yapar?
Kim gençlerine bu kadar güvenir?
Hangi öğretide vardır
Bu kadar kişisel özgürlük ve
Özgürlüklerin demokrasisi?…
Ben Çerkes insanıyım.
İnsanlığı aramadım öğrenmek için,
Çerkes insanlığımı yaşamaya çalıştım bunun yerine
Aykırı ve farklı iklimlerde bana.
Özler ve insan yüreği hep aynıdır ama
Özün ve yüreğin xabzesi yoksa eğer,
Öz ve yürek zor yansıyor dünyaya, bunu gördüm.
Ben Çerkes insanıyım
Ve halkımı seviyorum.

Vezir Marguş
02/06/2001

Hıgebzin Gözleri

Hıgebzin Gözleri
Ben bir Adıge ş’aleyim.
Bir Adıge Hıgebzin gözlerini yitirmek zor olsa da
Çerkesce bakmayan bakışlarla
Kabul etmiyorum o gözleri.
Tüm bakışları Çerkesce olsa bile
Bakışlarını bir kere bile çevirince yüreğimden
Artık konuşmalarım orada susuyor…
Yeterince incindi yüreğim
Dönmesini beklediğimde bakışların Çerkesceye.
Yüreğim artık kabul etmiyor
Çerkesce olmayan hiçbir güzelliği(!)
Ya Çerkesce konuşmalı hıgebzın sesi
Ya da hıgebzden çevirmeli kulakları.
Adıyağaya ihanet edeni her idare edişte
Yüreğim boğazıma sarılıyor
Boğuluyorum.
Madem ihanet edemiyorum yüreğime
O zaman
Ya tavizi affetmeyen Xabzeye uymalı higebzın gözleri
Ya da hayattan yitmeli onun gözleri.

Vezir Marguş
19/02/2002

Yabancı

Yabancı
Ben yabancıyım
Hem de her şeyinize.
Benim ruhum ait değil buralara,
Benim yüreğim ait değil buralara,
Ben ait değilim size.
Ben sadece değeceksiniz severim sizi.
…Dosttan yakın olamam sana,
İnsandan uzak olamam sana.
Bana tutku yasak burda.
Duyumsayamıyorum yaşantınızı,
Ruhum acı çekiyor aranızda,
Yüreğim zaten atmiyor burada..
Ben uzaklardayım gülüm.
Asla sana ulaşamayacak kadar uzakta,
Asla senleşmeyecek kadar ben’im ben.
Duyabilirsin ancak beni
Ama bana dokunamazsın,
Beni tamamıyla göremezsin,
Sen beni taşıyamazsın
Ben taşıyamam buraları.
Sözkonusu bensem eğer
Tutkuyu kendine yasakla gülüm..
Biz yabancıyız birbirimize,
Sadece insanlıklarımız benzeşiyor
Ama beraber yürüyemezler gülüm.
21/12/1998

Zorundalık

Zorundayız.
Zor ama zorundayız.
Tercih yapmak zorundayız.
Ya bir kaşenin içten gülüşüyle yetinmek
Ya da herkes gibi
Sevgili bulup sevgisizce yaşamak,
Acaba hangisi insan olmak
Bulmak zorundayız.
03/10/1997