АХЪШЭ

АХЪШЭ
Ахъшэ зи1эм фэ къещэхури
Къытхуащэ мы лъэхъан пхъашэм
1ущым и 1ур гъуащи псы щхьэ
Бзаджэр псым тет1ысхьащи къыриткъым

Marğuş Vezir
06.05.2018 21:55

KOŞ

KOŞ
Kiminin dili damağı kurumuş anlatamamaktan
Kimininse dilleri nasır…
Kimi ateşten yükünü taşır
Kimisi de; aşırır da aşırır…
Kiminin sevgiyle yüreği taşar
Kimi şaşalı yaşar, şaşar da şaşar
Bana sorarsan kokmuş bir kaşar
Canı cehenneme! Koşar da koşar

Marğuş Vezir
07.05.2018
20:24

ACI

ACI
Belki doğacak çocuğun verdiği sancı
Belki can çekişmenin sancısı ölümden önceki
Ama iliklerime saplanmış halkımın acısı
Her neye dokunsam dokunmakta bana
Doğacak çocuk içinse sancı
Değer güneşin çocuğuna
Can çekişmenin sancısıysa eğer
Gerçek bir acıyla yitmeğe değer

Marğuş Vezir
22 Mayıs 2018 02:55

ХЬЭЩХЪУРЫIУЭ

ХЬЭЩХЪУРЫIУЭ
Насыпыф1ыр  Ипхъуэтащ хьэщхъуры1уэм
Маржэ Адыгэгу зезыхьэхэ:
Хьэщхъуры1уэм къы1эщ1эдывгъэтхъиж ди насыпри
Хьэщхъуры1уэр едывгъэхужьэ

Marğuş Vezir
23 Mayıs 2018 20:24

AÇLIKTAN ÖLECEKSİNİZ

AÇLIKTAN ÖLECEKSİNİZ
Sırtı peklerin, sözü tok
Gönülleri bir deri bir kemik şimdiki zamanda.
Bizse ne bulsak giyenlerin
Sözleri zehir yükleri demirden
Ama yüreklerimiz besili

Açlıktan öleceksiniz
Yürek zannedip doyurduğunuz yetim
Zavallı egolarınız bilin
Besleyin yetimlerinizi

Marğuş Vezir
1 Haziran 2018 03:18

OKU!!!

OKU!!!
Ey Çerkes oku.
Yüreğinin sesi olan Çerkesceyle oku.
O, insanlık tarihi boyunca insan olmayı ifade edendir ve sana emanettir.
Oku, insan olmanın kodlandığı dilin olmadan yürüyemezsin ve yolunu şaşırırsın.
Oku ki evreni anla ve var oluş sebebinden kopma.
Dil sadece ses değil insan olma nefesidir.
Nefesten vazgeçenler ölüdür.

Marğuş Vezir
6 Haziran 2018 03:31

SANI

SANI
Sen sana sana
Bundan dolayı sandırıla sandırıla
Kana kana ve
Kandırıla kandırıla…
Ben yana yana
Bundan canım acıya acıya
Kana kana ama
İnsanlığa ve insan kalmaya

Marğuş Vezir
9 Haziran 2018 22:31