ETE, KEMİĞE BÜRÜNME

ETE, KEMİĞE BÜRÜNME

Barış, farkındalık, vatan ve emek.

21 Mayıs 2015 tarihinde vatanlarından koparılmış bir halkın evlatları vatanlarından koparılışlarının sembolü olan o tarihte vatanlarında olmak istemişlerdi. Vatanlarının sis perdesi altında bir hayal ülkesi değil de dokunulabilir, koklanabilir ve yaşanabilir olduğunu hem görmek hem de göstermekti amaçları. Vatanlarına yeniden dokunmanın atalarının ruhuna dokunmak olduğunu biliyorlardı ve atalarının ruhlarının sevincini derinden hissediyorlardı.

İsimleri “Çerkesya Yurtseverleri” olan grup daha önce hiçbir zaman somut olarak topluca denenmeyen bir misyon edinmiş ve 21 Mayısın yeniden vatanı yüreklerde gerçeklerle var etmenin günü olması için harekete geçmişlerdi. İlk başta “bu insanlar da kim ve bizi acaba yeni çıkmaz sokaklarda mı gezdirecekler” gibi yaklaşımlarla bu insanlar hafife alındı. Bu insanların gerçekten hangi amaçla yola çıktığını bilen ve zerre kadar vatanı umursamayan devşirilmiş gruplar vatansever görüntüsü altında bu insanların amaçlarını sabote etmeye de kalktılar. Türkiyedeki diaspora tarihinde bir ilk yaşandı sonuçta ve KAFFED bu grubun organizasyonunu üstlendi. İlk kez olması gereken oldu. Olumsuz bütün yaklaşımlar bertaraf edildi ve bu insanlarımız 21 Mayısta vatanlarında amaçlarını gerçekleştirdiler.

Bu tür organizasyonların daha önce bir benzeri yapılmadığından Rus Devleti elbette ki tedirgin oldu. Ancak bu insanlar kendilerini bu organizasyona vatan sevgisinin ittiğini, barış içinde vatanlarına ulaşmayı ve orada yaşamayı arzuladıklarını, sloganlarla değil de farkındalıkla yola çıktıklarını, vatanlarında alın teri döküp yeniden vatanda yeşermek istediklerini haykırdılar sürekli olarak. Gizli bir gündemleri olmadığını, maşa olmadıklarını, özgür iradelerinin sinerjisiyle doğan bir hareket olduklarını sonuna kadar ispatladılar. Bu insanların attıkları her adım da Rus Devleti tarafından sürekli takip edilmiş ve bu insanların niyetlerinin beyan ettikleri gibi olduğu sonucuna varmış ve Çerkes bölgelerinin yeni stratejik yapılanmasının barışla yapılanması gerektiği tezi ispatlanmıştır.

Bu organizasyonla sadece vatan kurtarma nutukları atmak dışında vatana somut bir katkı sunmayan diaspora Çerkes varlığının zamanın ve global şartların doğru okunmasıyla geliştirilecek stratejilerle yeniden vatanla entegre olabileceği fikri vatanda yaşayan Çerkeslerde kuvvetli bir şekilde uyanmıştır. Bunun sonucunda da yıllardır uyutulan, vatandaki DÇB gibi yapılar barış ortamı içinde barışçıl yapıdaki diaspora Çerkeslerinin yeniden vatanla entegre edilmelerinin yollarını aramak için yeniden işbaşı yapmak durumunda kalmıştır. Bugünün, dünün şartlarından oldukça farklılaştığı anlaşılmıştır. Global dengelerin Çerkeslerin ve Rusların gelecekleri için barış içinde bir çözüm gerektirdiği anlaşılmıştır. Bu konuda geliştirilecek stratejilerin merkezinin de vatandaki Çerkes bölgeleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Hem Çerkeslerin hem de Rus Devletinin barışçıl yapıdaki Çerkeslerin vatana dönüşleri somut olarak test etmeye ihtiyaçları vardır. Global şartların yarattığı durumu Rusların okuyamayıp Çerkesleri vatanlarından dışlaması kendisine felaket unsuru olarak dönecektir. Çünkü radikal yapılara dahil edilebilecek Çerkes unsuru insan kaynağı yeterli ve direkt müdahale olanağına sahip olunmayan yıkıcı bir unsur olacaklardır. Rusya gerilimli ve istikrarsız olacaktır. Çerkesler ise vatansız ve geleceksiz olarak başkalarının global kurbanları olarak acı çekmeye devam edeceklerdir.

Hem Rus Devletinin hem de Çerkeslerin şiddetle barışa dayalı bir işbirliğine ihtiyaçları vardır. Bu işbirliği Rus Devleti için global düşmanlarının Çerkes halkını radikalleştirip Rus Devletine karşı yıkıcı güçlere dönüşmesinin önünü kapatacak, Çerkes halkı için de vatanlarında yeniden var olmanın kapısını aralayacaktır. Bu açıdan bakıldığında hem Rus Devletinin -Çerkesler ve Rusların birbirine barışçıl bakış açılarını kuvvetlendirecek ve diasporada doğmuş olan  barışçıl teşebbüsleri kurumsal olarak desteklemeleri hem de Çerkeslerin bu teşebbüsleri destekleyip güçlendirmeleri gerekmektedir. Vatan sevgisinden doğan ve barış üzerine temellendirilen ve somutlaştırma teşebbüsüne girilen Reyhanlı Çerkeslerinden ve Suriye Çerkeslerinden gelen yeniden vatanlarına dönme teşebbüsü Rus Devleti tarafından ciddiyetle ele alınıp teşebbüs sahiplerinin vatanlarına dönmeleri sağlanmalıdır. Çerkeslerin vatansızlık meselesinin teknik olarak barış temelli olarak Rus Devleti tarafından ciddiyetle organize edilmesi ve barışçıl kriterlerle somut olarak hayata geçirilmesi Rus Devletini global olarak daha güvenli bir hale getirecektir. Çerkeslerin de geleceğe daha güvenle bakmaları sağlanmış olacaktır. Rus Devletinin Çerkesleri vatana kabul etme kriterleri ekonomi ve barışa hizmet edecek ve karşılıklı güveni pekiştirecek temellendirmeye sahip olmalıdır.

Sloganlarla ve düşmanlıkla ancak ölümler ve yok oluşlar yaşanabilir. Yeni dünyada asimetrik yeni savaşlar çıkarmanın kimseye yararı olmayacaktır. Düzenli devlet konumundaki güçler asimetrik savaşın kaynağını ancak ve ancak o savaşın yapılması muhtemel yerlerdeki insanlarla karşılıklı güven ortamında engel olabilir. Yeni dünyada yeşeren yeni şartlar Rus Devletinin Çerkes meselesini kurumsal bir çözüme kavuşturmamasından dolayı devleti yeni tür tehlikelere açık hale getirmiştir. Çerkeslerin de kurumsal çaresizlik içinde hiçbir şey yapamamaları onları amaçsız ve yönsüz bir konuma sokmuştur. Uygun zaman içinde ise bu amaçsız ve yönsüz kitlenin zamanın şartlarında yeni ve yıkıcı hareketlere dahil olma riski tehlikeli seviyeye gelmek üzeredir.

Vatana dönmek isteyen ve bu isteklerini Rus Hükümetine ileten kitlenin hareketini destekliyoruz. Abhazya’nın tanınmasıyla test edilmeye başlanan barışa dayalı ortaklık stratejisi Çerkesya Yurtseverlerinin 21 Mayısta vatandaki etkinliği ile barışın ve güvenliğin olumlu yansımalarını somutlaştırmıştır. Rus Devletinin Türkiye ile ilgili meselesine rağmen Çerkeslere yönelik pozitif tutumu bu stratejinin devam ettiğinin göstergesidir. Ayrıca Çerkes Cumhuriyetleriyle ve Abhazyanın ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan ve onaylanan otoyol projesi de bunun göstergesidir.

Rus Devletinin diaspora Çerkeslerindeki vatan umudunu “ somut ve yaşanacak vatan”  kavramına dönüştürmesi Rus Devletinin önünü daha çok açacaktır ve güçlü hale getirecektir. Aslında ortada tek bir mesele vardır; Rus Devletinin Çerkeslerle, dönüş meselesini somut kriterlerle teknik olarak hayata geçirme meselesi. Bu konunun öncülüğünü de Rus Devleti bizzat ya kendi eliyle yapmalı ya da Çerkes Cumhuriyetlerinin öncü olmasını sağlamalıdır. Teknik kriterlerin uygulanmasıyla Çerkesler vatanlarına barış ortamında entegre edilmelidirler.

FARKINDALIKLARIMIZ BARIŞ ORTAMINDA ETE VE KEMİĞE BÜRÜNMELİ . GELECEĞİMİZE UZLAŞIYLA YÖN VERİP HALKLARIMIZI AYDINLIK GELECEĞE BERABER TAŞIMALIYIZ.

Marğuş Vezir

15.02.16

23:38

RUSSIAN FEDERATION SHOULD SOLVE CIRCASSIAN PEOPLE’S CITIZENSHIP PROBLEM IMMEDIATELY

RUSSIAN FEDERATION SHOULD SOLVE CIRCASSIAN PEOPLE’S CITIZENSHIP PROBLEM IMMEDIATELY
According to Russian constitution every person  whose ancestors were previously living  in today’s Russian Federation lands are naturally has the right of getting Russian Federation’s citizenship. Russian Federation is not only made up of ethnic Russians. We , Circassian’s ancestors were previously living in today’s Russian Federation’s lands. Our ancestors were exiled. So, according to the Federation’s constitution, we must be able to get citizenship.
Russian Federation is a federation and three republics of it are Circassian republics. Circassian language (Kabardian, Adygha dialects)  is recognized as official language. When you want to get citizenship of Russian Federation  you should take examinations in Russian language to prove that you deserve the citizenship.  This is not fair. The most crowded diasporic people of Russian Federation are Russian people  and Circassian people. Russian Federation should find an evenly solution to this issue. We have the right of living in our homeland and Russian Federation should provide it. If Russian Federation declares that previously exiled Circassians can get their citizenship by proving that they are Circassian, it will solve all this problem.
If our problem remains unsolved, it will create bloody problems in the future. Peace depends on hope. If Circassian people lose the hope of returning their homeland, it will create violence against Russians. This will create extremism and death. Only Russian and Circassian people will lose.
We want and demand only peaceful approach to our issue. And we demand today, tomorrow may be too late.
Marghus Vezir
06.02.2016
23:08

RUSYA FEDERASYONU BÜYÜKELÇİLİĞİNE AÇIK MEKTUP

İşiniz gereği söylediklerimi duymak ve dikkate almak zorundasınız. Çünkü büyük devlet olmanın gereği olarak devletinize karşı kısa, orta ve uzun dönemlerde ortaya çıkabilecek gelişmelerin çıkış noktalarını tespit edip geleceğinizi güvene almak zorundasınız. Büyük devlet olmak için bulunulan zamanı iyi okumak ve gelecek zaman için avantaja dönüştürmek zorundasınız.  untitled

Merak ediyorum; Rusya Federasyonu büyükelçiliği olarak büyük devlet olma gereğini yeterince yerine getiriyor musunuz? Ya da elçilik olarak bulunduğunuz ülkedeki durumların ileride ülkenize nasıl yansıyabileceğinizi biliyor musunuz?

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında son zamanlarda ciddi sıkıntılar var. Türkler ve Ruslar arasındaki bahar havası ortadan kalkmış durumda. Ancak meselemiz bu değil.

Siz ne zaman Çerkes halkıyla ilgili sorunu çözmek için bir şeyler yapacaksınız? Ya da neler yapıyorsunuz? Yoksa böyle bir sorunun varlığını görmezden ve duymazdan mı geliyorsunuz?

Düne kadar gidişat belki kolay idare edilebilecek bir konuydu ancak küresel şartlar değiştiği için artık kimsenin işi kolay değildir. Ortada haksızlığa uğramış ve vatanlarından edilmiş koca bir kitle vardır ve vatanlarını bugün yöneten asıl gücün duyarsızlığı vardır. Düne kadar bu koca kitlenin bir araya gelmesi ve topluca size karşı örgütlü bir savaş vermesi bile önemsenmeyecek bir konuyken bugün bu kitlenin küçük bir bölümünün dahi zamanın şartlarına göre terörize olması ve saldırılarını size yöneltmesi sizi büyük ölçüde sarsacaktır ve huzur bulamayacaksınız.

Bir ülkenin başta gelen meselesi güvenlikli ortamdır. Ülke insanlarının refaha ermek için güvenlikli bir ortamda üretmeleri gerekmektedir. Bu ise zaman içinde nitelikli bir hayat yaratır.

Son zamanlarda Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında süren sürtüşmeler kısa dönemde en çok Türkiye’ye zarar veriyor görünse de uzun dönemde bu zararı size çevirecek gelişmelere de zemin hazırlamaktasınız. Oturup muhataplarıyla bir sonuca bağlamadığınız ya da kendi insiyatifinizle kalıcı bir sonuca bağlamadığınız Çerkes meseleniz başınıza işler açılmasına neden olacak şekilde ihmal edilmektedir tarafınızca. Bizi kaygılandıran durum Çerkes halkının barış şansı varken global güçlerce umutsuzluklarının kullanılarak terörize edilmesi ve Rus halkıyla kanlı bir hesaplaşmaya girmesidir. Bu ise hem bizim hem de sizin içi ödemesi zor bedeller ortaya çıkması demektir.

Çerkes halkının umudunu kıracak davranışlardan uzak durmalısınız. Anayasanıza göre zaten doğal vatandaşınız olan Çerkes halkının sorununa enerjinizi harcamalısınız. Çerkes halkının travmasının size terör olarak dönmesini önlemek için Çerkes halkıyla empati kurduğunuzu teknik olarak uygulamada göstermelisiniz. Çerkes halkından vatanlarına dönmek isteyenlere barış ve istikrar içinde dönmeleri konusunda yardımcı olan, işleyen bir mekanizma kurmalısınız.

Çerkes halkından vatanına dönmüş kişileri kendinizden kabul etmeyen, onlara baskı kuran yaklaşımınızı derhal terk etmelisiniz. Çerkeslerin vatanları konusunda umutsuzluğa düşmeleri ve çıkış yolu bulamamaları ileride sizlere ve bizlere kanlı bedeller ödetecektir. Biz barış istiyoruz. Biz vatanımızla ilgili haklarımızı kullanmak istiyoruz.

Korkmayın. Sinsi düşüncelerimiz yok. Eğer istenirse barış içinde bu mesele aşılacaktır. Bu hem devletinize güç katacaktır hem de bize geleceğe daha güvenle bakma şansı kazandıracaktır. İstenirse oluyor: Geçen sene 21 Mayıs’ta sizin bütün korku ve endişelerinize rağmen vatanlarını ziyaret eden ve atalarını anan grup olumsuz pek çok düşünceyi kırmıştı karşılıklı olarak aramızda…

Korkmayın. İntikam için yola çıkmadık, sadece adalet istiyoruz. Umutsuzluk intikamla buluşmamalı. İntikamla ateşe vermeği istemiyoruz, barışla aynı ateşte ısınmak istiyoruz.

Marğuş Vezir Savrum

20.01.2016

Çarşamba

14:10

Rus halkına ve yöneticilerine:

Обращение к русскому народу и руководителям страны,
Начинать войну из-за гнева и в ярости плохо. От этого происходят такие разрушения, которые никого не минуют. Но мы, желая принести только хорошее обеим сторонам, обращаемся к вам: делая вид, что нас нет, мешая нашей работе, не выполняя свои обязанности, с новыми взрывами ярости и гнева, вы завтра соберете наши новые несуществующие прегрешения, и ввергнете нас и себя в опустошительную войну. Если сегодня вы делаете положение безвыходным, завтра нас всех погребет то, что последует за вашим бездумным гневом.

rus rusça

wurıs

rus